Połączyć dwa punkty widzenia

Połączyć dwa punkty widzenia

Bez wątpienia jednym z najważniejszych i najbardziej wartościowych zasobów, jakim dysponują wszystkie organizacje są ludzie w nich zatrudnieni. Zdolność do rozwoju firmy, jej sukcesy na rynku są uzależnione nie tylko od zasobów kapitałowych i nowoczesnych technologii biznesowych

Współcześnie organizacje stoją przed wyzwaniem wyselekcjonowania najodpowiedniejszych osób, spośród szerokiego grona zainteresowanych podjęciem pracy. Bardzo ważny jest więc sam proces pozyskiwania pracowników, który leży u podstaw sprawnego funkcjonowania firmy. Poprawnie przeprowadzona rekrutacja i selekcja daje gwarancję zatrudnienia osoby, która będzie odpowiadała wymaganiom stanowiska i szybko zaadaptuje się do nowego środowiska pracy.

 

Dwa punkty widzenia

Pracodawca poszukuje pracowników, którzy w jak największym stopniu dostosują się do działań organizacji i będą dążyć do realizacji celów przez nią wyznaczonych. Natomiast osoba poszukująca pracy pragnie znaleźć stanowisko, na którym będzie miała szansę nieustannie rozwijać zdolności i realizować swe potrzeby. Odpowiedni dobór pracowników polega więc na skonfrontowaniu tych dwóch punktów widzenia oraz dopasowaniu, w jak największym stopniu potrzeb obu stron.

Jest to generalna zasada, którą kierujemy się w procesach pozyskiwania nowych pracowników w CAT LC Polska. Procesy rekrutacyjne w zdecydowanej większości realizujemy samodzielnie, wykorzystując wiedzę merytoryczną naszego personelu, jak również narzędzia rekrutacyjne wspomagające projekty. Do metod pomagających w procesie rekrutacji zaliczamy: testy, zadania z wiedzy praktycznej, otrzymane referencje.

Często proces rekrutacji przebiega kilkuetapowo. Daje nam to możliwość poznania kandydata nie tylko przez przedstawiciela działu HR, ale także przedstawicieli działu, do którego rekrutujemy pracownika. Każda rekrutacja poprzedzona jest wnikliwym przygotowaniem opisu – profilu kandydata. Dobrze przygotowany opis jest bardzo pomocny wszystkim uczestnikom procesu. Daje jasne przesłanie, jakiego kandydata, z jakimi kompetencjami, przygotowaniem teoretycznym,  doświadczeniami praktycznymi aktualnie poszukujemy. Po spotkaniach z kandydatami, przygotowujemy podsumowanie w postaci opracowania formularza kompetencji kandydata, który porównujemy z profilem kandydata. Wspomniane  sposoby i metody przyczyniają się do sukcesów rekrutacyjnych CAT LC Polska, potwierdzonych zatrudnieniem w naszej firmie  najbardziej odpowiednich kandydatów. Niezależnie od rodzaju stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja, poza kwalifikacjami, doświadczeniem i potencjałem intelektualnym, ogromna waga przywiązywana jest do osobowości kandydatów.

 

Teoria a praktyka

Wiedza teoretyczna to tylko część sukcesu zawodowego pracownika. Jest ona bardzo pomocna i ułatwia start zawodowy. Dlatego tak ważny jest właściwy program kształcenia przyszłych pracowników. Jeśli dołączymy do przygotowania teoretycznego zagadnienia praktyczne możemy mówić o pełnym sukcesie. Osoby bez doświadczenia zawodowego wymagają bezwzględnie szczególnego wsparcia kierownictwa w pierwszym okresie zatrudnienia. Na tym etapie pomocne mogą być specjalistyczne warsztaty, szkolenia, ale nade wszystko chęci rozwojowe i otwartość młodego pracownika na zdobywanie wiedzy. Najskuteczniejszym nauczycielem „zawodu” może być w tym przypadku „doświadczony kolega z sąsiedniego biurka”.

Poleć ten artykuł:

Polecamy