Polisy LINK4 w placówkach InPost

Polisy LINK4 w placówkach InPost

Od stycznia polisy komunikacyjne LINK4 są dostępne w 100 placówkach InPost. Do końca 2013 roku ich liczba wzrośnie do 200. W planach jest także uruchomienie sprzedaży ubezpieczeń mieszkaniowych.

LINK4 konsekwentnie rozwija inne kanały dystrybucji. Ubezpieczenia firmy są oferowane nie tylko przez telefon i Internet, ale także w placówkach LINK4 oraz w zewnętrznych kanałach sprzedaży, takich jak: banki, sieci detaliczne (Makro), u agentów, brokerów i pośredników finansowych. Od tego roku można je również kupić w placówkach InPost. Dzięki rozbudowanemu systemowi dystrybucji LINK4 umożliwia klientom zakup ubezpieczeń w jak najbardziej odpowiadający im sposób.

– Zależy nam na poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań, także w zakresie form dotarcia do klientów. We współpracy z InPost widzimy bardzo duże możliwości rozwoju, głównie dzięki potencjałowi biznesowemu tej firmy, szerokiej dostępności placówek oraz olbrzymiej bazie klientów. – mówi Łukasz Jantz, dyrektor ds. zewnętrznych kanałów dystrybucji w LINK4.

LINK4 rozwija nowe kanały sprzedaży oraz działa w nowych segmentach rynku. Firma, dotychczas kojarzona z polisami dla klientów indywidualnych, zaczyna aktywnie działać na rynku ubezpieczeń korporacyjnych. Już teraz oferuje polisy dla flot, ubezpieczając małe i średnie firmy oraz tak duże przedsiębiorstwa, jak Tesco, którego flota liczy 800 pojazdów. LINK4 już wkrótce zaoferuje przedsiębiorcom pełną ochronę ich majątku.

– Oferta będzie dostosowana do ryzyk, które pojawiają się w danej działalności biznesowej. Zostanie uzupełniona właściwym dla danego biznesu assistance. Chcemy, żeby ten produkt wypełniał luki w konkretnych segmentach rynku MSP. Te polisy pojawią się w ofercie LINK4 w pierwszej połowie 2013 roku. – powiedział Grzegorz Anczewski, członek zarządu odpowiedzialny za rozwój ubezpieczeń korporacyjnych w LINK4.

Poleć ten artykuł:

Polecamy