Polska przyciąga inwestycje w nieruchomości

Polska przyciąga inwestycje w nieruchomości

W pierwszych dziewięciu miesiącach 2021 r. zainwestowano 8,3 mld EUR w nieruchomości w Europie Środkowo-Wschodniej. Na koniec III kwartału 2021 r. wolumen inwestycji w regionie CEE wyniósł 3,3 mld EUR. Polska przyciągnęła 46% całkowitego wolumenu, następnie kraje bałtyckie (16%), Czechy (13%) i kraje SEE (10%).

Obserwujemy wzrost na wszystkich rynkach, ale rynek przemysłowy jest nadal największym beneficjentem pandemii COVID-19 ze wszystkich sektorów. Po pierwszych trzech kwartałach 2021 r. cały region CEE wzrósł o 11% w ciągu roku. Rynek biurowy wciąż jest daleki od szczytu z 2019 r., ale wykazuje wzrost o 38% w stosunku do poziomów z 2020 r.
– W porównaniu z III kwartałem 2020 roku, w krajach CEE możemy zaobserwować wzrost wartości inwestycji o 62%. Ponadto 40% całkowitej kwoty inwestycji stanowiło dziewięć transakcji, z których każda miała wartość wyższą niż 100 mln EUR. Polska przyciągnęła cztery najważniejsze transakcje, a kolejne Łotwa, Rumunia, Chorwacja i Serbia. Prognozujemy, że w 2021 r. łączna wartość inwestycji przekroczy 13 mld euro – mówi Joanna Mroczek, dyrektor ds. marketingu i badań CBRE.
Głównym źródłem kapitału w III kwartale 2021 r. byli inwestorzy spoza Europy Środkowo-Wschodniej z udziałem 59%. Inwestorzy amerykańscy stanowili 16% całkowitego wolumenu, następnie inwestorzy z Niemiec z udziałem 13% oraz z Chin (6%). Pozostałe kraje (Holandia, Belgia, Austria, Włochy, Francja, RPA, Kanada, Wielka Brytania i ZEA) wniosły 23% całego kapitału. W trzecim kwartale 2021 r. najwyższe wartości transakcji w regionie CEE odnotowano w sektorze przemysłowym (40%), następnie w sektorze biurowym (28%) i sektorze handlowym (20%). Pozostałe 12% zainwestowano przede wszystkim w segmenty wielorodzinne, wielofunkcyjne oraz obiekty służby zdrowia.

Rynek magazynowy beneficjentem COVID-19

Po pierwszych trzech kwartałach 2021 r. zasób powierzchni magazynowej w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej wzrósł o 11% w ciągu roku. Rynki, które odnotowały największy wzrost to Polska (o 13%), Rumunia (o 12%) i Słowacja (o 11%). Austria i Węgry wzrosły o 9%, a Czechy o 5%. Prawie 3,3 miliona mkw. zostało ukończone w regionie CEE 6 w I-III kw. 2021 r., z tego głównie w Polsce (69%) i Rumunii (9%). Wskaźnik pustostanów po III kwartale 2021 r. jest stosunkowo niski na wszystkich rynkach, najniższy został odnotowany w Austrii – 1%, a najwyższy na Słowacji – 7%.

(CBRE)

Poleć ten artykuł:

Polecamy