Polski PKB odrabia straty

Polski PKB odrabia straty

Pozytywne dane spływające z gospodarki w letnich miesiącach znalazły swoje potwierdzenie w opublikowanym dziś przez GUS szybkim szacunku PKB Polski za III kwartał 2020 roku. PKB pozostaje pod kreską w stosunku do 2019 roku, ale w stosunku do II kwartału tego roku zaliczył imponujący wzrost. Nasz gospodarka szybko odrabia starty po pierwszym lockdownie, zagadką pozostaje, w jakim stopniu odbiją się na niej aktualne ograniczenia.

Według szybkiego szacunku GUS produkt krajowy brutto (PKB) niewyrównany sezonowo w III kwartale 2020 roku zmniejszył się realnie o 1,6% rok do roku, wobec wzrostu o 4,4% w analogicznym okresie 2019 r.

W III kwartale 2020 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2015) wzrósł realnie o 7,7% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był niższy niż przed rokiem o 2,0%. PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) zmniejszył się realnie o 1,6% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego.

Źródło: GUS

Prezentowany szybki szacunek PKB za III kwartał 2020 r. uwzględnia efekty wystąpienia COVID- 19 i wprowadzenie rządowych środków celem przeciwdziałania skutkom pandemii. Metody i źródła danych wykorzystane do szacunku PKB nie uległy zmianie. W zakresie źródeł danych zostały podjęte działania mające na celu zapewnienie ich kompletności i porównywalności.

Poleć ten artykuł:

Polecamy