Polskie firmy cierpią na brak wykwalifikowanych techników i specjalistów IT

Polskie firmy cierpią na brak wykwalifikowanych techników i specjalistów IT

W polskim sektorze małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), zatrudniającym obecnie blisko 10 milionów ludzi, wyraźnie rysuje się wyzwanie współczesnej gospodarki: brak wykwalifikowanej kadry technicznej i IT. Ponad połowa (55%) MSP zmaga się z rekrutacją specjalistów technicznych, a 30% odczuwa niedobór ekspertów IT, co wyraźnie przekracza europejską normę.

Polskie firmy cierpią na deficyt umiejętności, donosi Eurobarometer. Co druga polska firma z sektora MSP (55%) zgłasza problemy ze znalezieniem wykwalifikowanych techników, a 30% doświadcza braku specjalistów IT. Porównując te liczby ze średnią europejską — odpowiednio 42% i 18% staje się jasne, że polskie MSP muszą się skupić na pozyskaniu pracowników z nowoczesnymi kompetencjami.

— Tradycyjnie małe i średnie przedsiębiorstwa więcej inwestują w kapitał ludzki niż
w środki trwałe. Dlatego kłopoty z pozyskaniem odpowiednich pracowników dla takich firm są szczególnie dotkliwe. — zauważa Tomasz Marczuk, Senior Field Sales z BPSC.

Choć dla wielu firm w Polsce znalezienie odpowiednich pracowników jest trudne (54%), to jednak nie jest to niemożliwe. 30% respondentów uważa ten proces za “bardzo trudny”, co jest wynikiem lepszym niż europejska średnia (38%).

Polskie MSP wykazują większą elastyczność i lepiej przystosowują się do warunków rynkowych. Jednak z drugiej strony zachodnie firmy są na wyższym poziomie ucyfrowienia, a zatem mają wyższą wydajność pracy. A to wydajność jest kluczowa, bo pozwala stabilnie budować konkurencyjność. — podkreśla ekspert z katowickiej spółki IT.

Niedobory umiejętności mogą być częściowo rozwiązane przez inwestycje w edukację i szkolenia. Większość firm (57%) uważa zachęty podatkowe za najkorzystniejsze, a 36% opowiada się za bezpośrednimi dotacjami.

Ten wynik wskazuje wprost: polskie firmy potrzebują i oczekują konkretnego wsparcia finansowego. Tylko takie pomoże im w rozwoju i inwestycjach. To na pewno jedno z rozwiązań, ale pamiętajmy, że nie jedyne. Wciąż to sektor MSP jest najbardziej zapuszczony cyfrowo i ma naprawdę sporo do nadrobienia. Jednym z wyzwań związanych z digitalizacją firm jest obawa o brak kompetencji, organizacje rozwijałyby się dużo szybciej, gdyby miały odpowiednich specjalistów IT. — uważa Tomasz Marczuk z BPSC.

Rzeczywiście patrząc na dane Eurostatu to tylko 24% średnich polskich firm ma
i używa systemu klasy ERP. Podczas gdy średnia unijna to 33%, a są takie kraje jak Belgia (52%), czy Portugalia (46%), w których niemal co drugie średniej wielkości przedsiębiorstwo wdrożyło system zintegrowany.

Poleć ten artykuł:

Polecamy