POLZUG partnerem WSL

POLZUG partnerem WSL

Firma POLZUG podpisała umowę partnerską z Wyższą Szkołą Logistyki.

Podstawowymi obszarami przyszłej współpracy pomiędzy WSL a POLZUG będą organizowane wyjazdy studyjne do największego terminala kontenerowego w Polsce w Gądkach pod Poznaniem. Studenci WSL i uczniowie szkół średnich będą mieli okazję zobaczyć tam w jaki sposób wygląda transport intermodalny w praktyce. W samej logistyce wykorzystywanie więcej niż jednej gałęzi transportu do przewozu ładunków wraz z zastosowaniem transportu kolejowego pozwala na optymalizację kosztów. O tym uczą się studenci na zajęciach, a teraz będą mogli również zobaczyć zasady funkcjonowania terminala kontenerowego w praktyce.

Terminal kontenerowy będzie również dostępny dla uczniów techników logistycznych dzięki autorskiemu programowi „WSL dla szkół średnich”. Młodzi logistycy w ramach programu są zapraszani do Wyższej Szkoły Logistyki. Podczas takich spotkań mają możliwość zapoznania się z ofertą kształcenia uczelni oraz zobaczenia krajowego laboratorium RFID Instytutu – mieszczącego się w Instytucie Logistyki i Magazynowania. Ponadto uczelnia organizuje dla nich wykład specjalistyczny oraz zabiera do firmy logistycznej. Dzięki uprzejmości firmy POLZUG – takie wycieczki do siedziby firmy w Gądkach będą również realizowane.

W przyszłości planuje się także współpracę w obszarze konsultowania programów studiów z firmą POLZUG pod kątem ich elastycznego dopasowywania do wymogów rynku usług logistycznych. Inne obszary potencjalnej współpracy to pomoc firmy przy organizacji Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej bądź udział w spotkaniach i konferencjach z cyklu „LogMeeting”, organizowanych przez WSL. Kolejnym efektem partnerstwa może być przyjmowanie studentów na praktyki i staże w siedzibie firmy POLZUG. Klub Partnera WSL zrzesza największe firmy logistyczne, produkcyjne, handlowe i informatyczne dla których rozwój kształcenia w dziedzinie logistyki jest ważny. Firma POLZUG wstąpiła do tego grona oferując tym samym możliwość zwiedzania nowo otwartego terminala w Gądkach pod Poznaniem.

Poleć ten artykuł:

Polecamy