Porozumienie w sprawie Drogi Czerwonej w Gdyni

Porozumienie w sprawie Drogi Czerwonej w Gdyni

Budowa połączenia Portu Gdynia z siecią dróg krajowych wchodzi w decydującą fazę. 26 listopada podpisano porozumienie dotyczące przebiegu Drogi Czerwonej jako elementu ostatniej mili dostępu drogowego do Portu Gdynia i morskiej granicy państwa.

Ustalenie przebiegu stało się możliwe po deklaracjach rządu o sfinansowaniu projektu, a podpisanie porozumienia w tej kwestii jest kamieniem milowym w realizacji inwestycji przez Ministerstwo Infrastruktury.
Inwestycja pozwoli zapewnić coraz bardziej niezbędną alternatywę dla ruchu pojazdów ciężarowych z i do terminali portowych dla stale obciążonej i wymagającej remontów Estakady Kwiatkowskiego.

– To nie tylko połączenie Europa-Polska-Port. Droga Czerwona umożliwi rozwój terenów znajdujących się w bezpośrednio sąsiadującym z nią obszarze – mówi Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki. – Zapewni także dostęp do projektowanej Doliny Logistycznej objętej już granicami administracyjnymi Portu Gdynia o powierzchni ponad 260 ha oraz lokalizowanego na jej obszarze Parkingu Centralnego i innych usług związanych z działalnością Portu Gdynia. Dodatkowo zwiększy separację portowego ruchu drogowego od ruchu miejskiego, tym samym przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz usprawni funkcjonowanie pojazdów komunikacji zbiorowej.
Droga Czerwona zapewni bezpośrednie połączenie Portu Gdynia z siecią dróg krajowych, w tym z trasą ekspresową S6. Nowy dwujezdniowy odcinek poprowadzi od Portu Gdynia do skrzyżowania ul. Morskiej z Obwodnicą Trójmiasta i ma zastąpić remontowaną Estakadę Kwiatkowskiego. Inwestycja poprawi dostępność portu od strony lądu, a tym samym zwiększy jego możliwości przeładunkowe.

– W podpisanym porozumieniu o współpracy spółki Zarząd Portu Morskiego Gdynia i Władze Miasta zobowiązały się do ścisłej współpracy przy realizacji istotnych projektów inwestycyjnych. Droga Czerwona jest niezwykle istotną inwestycją drogową i jedną z największych inwestycji w historii Portu Gdynia, wytycza nowe perspektywy o znaczeniu gospodarczym dla kraju, stymulując rozwój również Gdyni – mówi Adam Meller, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. – Realizacja tej inwestycji wydaje się niezbędna nie tylko dla podniesienia zdolności konkurencyjnej Portu Gdynia, ale także rozwiązania problemów komunikacyjnych miasta, zważywszy na lokalizację portu w przestrzeni miejskiej. Nowelizacja ustawy o portach i przystaniach morskich wprowadziła zmiany w ustawie o drogach publicznych, co umożliwia wybudowanie Drogi Czerwonej do Portu Gdynia i wyeliminowania ciężkiego tranzytu z centrum miasta.
Porozumienie cementuje wspólny kierunek dążeń Portu Gdynia i Miasta Gdynia na rzecz budowy jednej z najbardziej strategicznych inwestycji drogowych w północnej części Polski.

– Droga Czerwona jest niezbędna dla zapewnienia dostępu do Portu Gdynia, a także usprawnienia dostępności komunikacyjnej Miasta Gdyni i Województwa Pomorskiego – mówi Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni. – Dzisiejsze porozumienie to dowód, iż mówimy w tej sprawie jednym głosem. Porozumienie pokazuje jak konkretnie ma wyglądać ostatnia, gdyńska mila łącząca kraj z granicą państwa. Jest też naszą ostatnia milą przed rozpoczęciem prac na szczeblu centralnym.
Dostępność transportowa portów od strony zaplecza, należy obecnie do najważniejszych czynników konkurencyjności portów morskich na świecie. Wiąże się ona z możliwością dowozu ładunków z zaplecza do portów oraz wywozu ładunków przybyłych do portów drogą morską.
– W rozwoju portów morskich niezwykle ważne jest zapewnienie bezpiecznego dostępu do terminali zarówno od strony morza, jak też lądu. Oprócz dostępu kolejowego w Gdyni ogromne znaczenie ma budowa tzw. Drogi Czerwonej. Port Gdynia to kluczowy węzeł komunikacyjny transeuropejskiej sieci TEN-T. Dzisiejsze uzgodnienie z Miastem Gdynia co do przebiegu Drogi Czerwonej w jej administracyjnych granicach, przybliża nas do realizacji tej strategicznej inwestycji zarówno dla Portu Gdynia jak i Miasta. Droga zapewni bezpieczny i bezkolizyjny transport do i z portu – powiedział Jacek Sadaj, wiceprezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA.

(Port Gdynia)

Poleć ten artykuł:

Polecamy