Port Gdynia powiększa zaplecze logistyczne

Port Gdynia powiększa zaplecze logistyczne

Port Gdynia zyska nowe place manewrowo-składowe na terenie Centrum Logistycznego. Obszar o łącznej powierzchni ponad 17 hektarów posłuży do składowania kontenerów oraz elementów farm wiatrowych.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. podpisał umowę z konsorcjum sopockich spółek NDI Sp. z o.o. na wykonanie robót związanych z „Budową placów manewrowo-składowych na terenie Centrum Logistycznego w Porcie Gdynia.
Wzrost przeładunku portów morskich w coraz większym stopniu związany jest z potencjałem transportu intermodalnego, który w najbliższych latach stanie się priorytetową gałęzią przewozów towarów, zarówno w Polsce, jak i w Europie.

Kompleksowy projekt koncepcyjnego zagospodarowania terenu Portu Zachodniego o powierzchni około 30 ha wraz z budową placów manewrowo-składowych na terenie około 20 ha, jest elementem Centrum Logistycznego, obejmującego również budowę terminalu intermodalnego.
Jeden z placów składowych stanie się zapleczem do obsługi elementów polskich, morskich farm wiatrowych.

– Chcielibyśmy, aby to właśnie w Porcie Gdynia kompletowane były zestawy farm wiatrowych, a następnie wywożone na koncesjonowane obszary morskie – komentuje Jacek Sadaj, wiceprezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. – Inwestycje w tym rejonie Portu bezpośrednio wpisują się w Strategię Portu Gdynia 2027. Naszym celem jest stworzenie dogodnych warunków dla rozwoju Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T) – dodaje.

– Rozwój inwestycji w polskich portach jest dziś niezwykle dynamiczny i bardzo się cieszę, że jako wywodząca się z regionu – sopocka spółka, możemy w tym procesie brać udział. W tej chwili kończymy rozbudowę infrastruktury drogowej w Porcie Gdańsk. Jednym z jej elementów był plac wykonywany metodą, która będzie miała zastosowanie także w Gdyni. Tu wykonamy dwa takie place składowe, których powierzchnia to aż 17 hektarów – Małgorzata Winiarek Gajewska, prezes NDI.

W ramach budowy placu nr 1 przewidziane jest wykonanie między innymi odwodnienia liniowego oraz przebudowa i budowa uzbrojenia podziemnego i nadziemnego. W planach jest też realizacja sieci elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych, budowa dwóch trafostacji, otwartego zbiornika retencyjnego wraz z drogą dojazdów, a także pomostów obsługowych dla kontenerów chłodniczych. Podobny zakres prac dotyczy placu nr 2. Dodatkowo zostanie wybudowana droga dojazdową od ul. Logistycznej i przepustu oraz drogę tymczasową od ul. Logistycznej w linii tzw. drogi technologicznej do wjazdu pożarowego na plac nr 2. Wartość robót objętych umową wyniesie około 70,7 mln zł netto.

(Port Gdynia)

Poleć ten artykuł:

Polecamy