Postawić na najważniejszą funkcjonalność

Postawić na najważniejszą funkcjonalność

Decyzja o wdrożeniu systemu ERP, który będzie zarządzał całym spektrum zasobów firmy produkcyjnej, wiąże się z koniecznością zintegrowania go z dotychczas działającymi rozwiązaniami informatycznymi. Przedsiębiorstwa produkcyjne, dysponujące dużymi magazynami, często już na...

ERP nie zastąpi w pełni WMS

Wysoki poziom zaawansowania systemów WMS sprawia, że ich korzyści z ich stosowania są tym większe, im bardziej skomplikowane i rozbudowane są operacje logistyczne przedsiębiorstwa. Większość systemów ERP wyposażona jest jednak w moduły, odpowiedzialne za gospodarkę magazynową. Czy należy zatem zrezygnować z dotychczasowych rozwiązań i oprzeć się tylko na jednym systemie, oferującym w teorii obsługę wszystkich obszarów działalności firmy?

 

Według Roberta Piska, dyrektora Centrum Kompetencyjnego WMS BPSC SA, nie warto decydować się na taki krok – System ERP nigdy nie zastąpi WMS, podobnie jak WMS nie zastąpi systemu ERP – mówi. – To dwa różne rozwiązania. System wspomagający zarządzanie przedsiębiorstwem wspiera szereg procesów biznesowych, w tym łańcuch dostaw, WMS wyłącznie zarządzanie magazynem. Oba się jednak doskonale uzupełniają. Powiązanie systemu WMS z ERP daje firmie największe korzyści.

 

Należy pamiętać, że najlepsze rozwiązania w poszczególnych obszarach zazwyczaj pochodzą od różnych dostawców. Najważniejszym kryterium w doborze systemu powinien być poziom zaawansowania podstawowej funkcjonalności oraz dopasowanie go do profilu działalności firmy. Dlatego najlepszym wyborem może być np. integracja ERP o rozbudowanym module HR ze sprawdzonym już do tej pory WMS.

Integracja wymaga czasu

Dostawcy zdają sobie z tego sprawę. Nowoczesne rozwiązania ERP są w stanie w pełni integrować się z systemami WMS działającymi już w firmie i pobierać do swojej bazy niezbędne dane dotyczące zasobów magazynowych, a także zarządzać nimi. Oczywiście nie ma nic za darmo – integracja jest kosztownym procesem i jej zasadniczy etap musi być przeprowadzony przez zewnętrznych konsultantów. Szczególnie istotne jest opracowanie niezawodnych mechanizmów wymiany informacji między systemami.

 

Na tym jednak praca się nie kończy. Poprawność przeprowadzonej integracji może zostać zweryfikowana dopiero na etapie codziennej pracy. Administratorzy systemu na początkowym etapie po wdrożeniu powinni zatem zwracać szczególną uwagę na zgłoszenia użytkowników dotyczące poprawności importu czy eksportu danych.

 

Błędem jest również zaangażowanie w integrację tylko konsultantów związanych z nowo wdrażanych systemem ERP. Dla przyśpieszenia procesu oraz wyeliminowania dużej ilości błędów na wczesnym etapie niezbędna jest współpraca wszystkich stron – dostawców obu rozwiązań a także przedstawicieli firmy, w które przeprowadzane jest wdrożenie.

Co dalej z WMS i ERP?

W jakim kierunku będą ewoluowały systemy, działające na styku magazynu i produkcji? – Dziś mamy więc do czynienia z sytuacją w której system trzeba bardzo mocno dostosowywać do potrzeb klienta – mówi Robert Pisek. – Coraz częściej musi on współpracować z systemami automatyki przemysłowej, bo firmy dążą do pełnej automatyzacji magazynów. Rośnie także znaczenie integracji aplikacji magazynowych z takimi rozwiązaniami jak hurtownie danych, aplikacje do obsługi przewoźników, komunikacji z poddostawcami czy zarządzania zapasami. Coraz częściej WMS staje się też częścią systemu ERP. Na szczęście integracja rozwiązań WMS z zaawansowanymi systemami IT jest dzisiaj procesem stosunkowo prostym do zrealizowania. Rozwiązania takie jak ERP czy WMS stają się coraz bardziej elastyczne. To, co kilka lat temu było niemożliwe albo bardzo trudne do zrealizowania – np. wdrożenie zaawansowanego systemu ERP w małej firmie – stało się dziś powszechną praktyką.

Kluczem lokalizacja produktu

Robert Pisek, dyrektor Centrum Kompetencyjnego WMS, BPSC SA.

W przypadku systemów klasy WMS dla branży produkcyjnej – a w szczególności przedsiębiorstw branż FMCG – kluczowa jest rzetelność zdarzeń wpływających na koszty i jakość produkcji. W przeciwieństwie do firm dystrybucyjnych czy logistycznych, w których czas realizacji ma decydujące znaczenie, w firmach produkcyjnych możliwość identyfikacji i dokładnej lokalizacji produktu jest priorytetem. Korzyść płynie także z faktu posiadania zintegrowanego środowiska. Przykładowo – w systemie Impuls EVO – zamówienia klientów generują w części produkcyjnej systemu ERP zlecenia produkcyjne. Na ich podstawie generowane są harmonogramy produkcji uwzględniające również przestoje linii produkcyjnych w związku z planowanymi remontami czy przestawianiem ich na kolejne asortymenty. Tworzone są również zamówienia zakupu surowców, które realizowane są w ramach funkcjonalności obsługującej magazyn surowców. W systemie WMS powstają zlecenia pobrania surowca i wysyłane są na terminale mobilne z pełną informacją dla pracownika obsługującego magazyn surowców. Na terminalach potwierdzane jest również przyjęcie danego surowca na określonym etapie procesu produkcyjnego. Dotyczy to również opakowań czy kartonów zbiorczych.

Poleć ten artykuł:

Polecamy