Powiększono Suwalską i Łódzką SSE

Powiększono Suwalską i Łódzką SSE

Rada Ministrów 20 października 2015 przyjęła rozporządzanie, zmieniające powierzchnię dwóch Specjalnych Stref Ekonomicznych. Powiększone zostały strefy suwalska i łódzka.

Plan rozwoju Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przewiduje pozyskiwanie nowych lokalizacji, w celu uzyskania efektu zrównoważonego wpływu strefy na obszary będące w zasięgu jej działania. Dzięki włączeniu do SSE nowych terenów w Suwałkach, Grajewie, Białymstoku, Szczuczynie, Bielsku Podlaskim, Siemiatyczach, Czyżewie, Hajnówce, Narewce, Nowogrodzie i Sejnach stworzone zostaną warunki do realizacji inwestycji innowacyjnych, ukierunkowanych na produkcję eksportową oraz generujących nowe miejsca pracy.

 

Z kolei w granice Łódzkiej SSE włączono grunty zlokalizowane w Łodzi, Łęczycy, Kleszczowie, Koluszkach i Wieluniu o łącznej powierzchni ponad 36 ha. Szacuje się, że dzięki rozszerzeniu SSE o tereny zlokalizowane w Łodzi, powstanie ok. 940 nowych miejsc pracy i poniesione zostaną nakłady inwestycyjne w wysokości blisko 504 mln zł. Ponadto włączenie do Strefy gruntów prywatnych umożliwi ukończenie 4 inwestycji rozpoczętych przez HTL-Strefa w Łęczycy, Epicom w Kleszczowie, SuperDrob Zakłady Drobiarsko-Mięsne w Koluszkach i Wielton w Wieluniu.

Poleć ten artykuł:

Polecamy