Pozytywne oceny koniunktury w przemyśle

Pozytywne oceny koniunktury w przemyśle

GUS opublikował dane na temat koniunktury w marcu 2014 roku. Ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w marcu oceniany jest pozytywnie, lepiej niż w lutym i w analogicznym miesiącu ostatnich trzech lat.

Oceny bieżącej produkcji są korzystne, natomiast portfela zamówień – mniej pesymistyczne niż w ubiegłym miesiącu. Prognozy w tym zakresie są optymistyczne, lepsze od formułowanych w lutym. Bieżąca sytuacja finansowa oceniana jest nadal negatywnie, ale jej prognozy wskazują na możliwość poprawy. Ceny wyrobów przemysłowych mogą nieznacznie wzrastać.

 

W marcu ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym kształtuje się na poziomie plus 5 (w lutym plus 3). Poprawę koniunktury sygnalizuje 19% badanych przedsiębiorstw, a jej pogorszenie 14% (przed miesiącem odpowiednio 18% i 15%). Pozostałe przedsiębiorstwa uważają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

 

Zmniejsza się pesymizm ocen bieżącego portfela zamówień, co jest wynikiem mniej niekorzystnych opinii dotyczących zarówno zagranicznego jak i krajowego portfela zamówień. Bieżąca produkcja jest oceniana pozytywnie. Odpowiednie prognozy są bardziej optymistyczne od formułowanych w lutym. Utrzymuje się nadmierny stan zapasów wyrobów gotowych. Nieznacznie wzrastają należności, po niewielkim spadku w ubiegłym miesiącu. Bieżąca sytuacja finansowa oceniana jest nadal negatywnie. Prognozy w tym zakresie wskazują na możliwość poprawy. W najbliższych trzech miesiącach stan zatrudnienia może zwiększać się powoli. Zapowiadany jest niewielki wzrost cen.

 

Przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie poszczególnych działów przetwórstwa przemysłowego w marcu zgłaszają w większości pozytywne oceny koniunktury. Najbardziej korzystne oceny ogólnego klimatu koniunktury formułują producenci urządzeń elektrycznych (plus 18 – spadek o 1 p. proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (plus 17 – spadek o 1 p. proc.), chemikaliów i wyrobów chemicznych (plus 17 – spadek o 3 p. proc.), pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (plus 17 – spadek o 2 p. proc.), wyrobów farmaceutycznych (plus 16 – spadek o 3 p. proc.). Negatywnie koniunkturę oceniają jedynie producenci odzieży (minus 11 – wzrost o 2 p. proc.).

Poleć ten artykuł:

Polecamy