Praca i kompetencje w logistyce

Praca i kompetencje w logistyce

Polscy pracodawcy działający w obszarze logistyki są zadowoleni z kondycji tego sektora. Aż 8 na 10 organizacji dobrze lub bardzo dobrze ocenia kondycję branży. Z raportu „Logistyka w Polsce” przygotowanego przez ManpowerGroup we współpracy z Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania wynika, że jednym z głównych wyzwań w obszarze logistyki jest brak wykwalifikowanej kadry.

Kluczowymi wyzwaniami w obszarze logistyki, z jakimi obecnie mierzą się biorące udział w badaniu firmy, są: brak odpowiedniego wsparcia działań logistycznych ze strony systemów IT (38%), brak wykwalifikowanej kadry (34%) oraz zbyt wysokie koszty logistyki (31%).
Przedsiębiorcy są świadomi wysokiej wartości kapitału ludzkiego i chcą zapewniać pracownikom możliwość podnoszenia kwalifikacji. Przewidują, że w wyniku coraz większej automatyzacji i robotyzacji procesów, zapotrzebowanie na kadry w sektorze logistyki będzie wzrastać.
– Zgodnie z odpowiedziami specjalistów logistyki kluczowym hamulcem dla rozwoju branży staje się brak wykwalifikowanej kadry. Zwraca na to uwagę ponad 1/3 ankietowanych. Jednocześnie więcej niż połowa badanych jako najważniejszy obszar inwestycji w tym roku wskazuje pozyskanie nowych pracowników, mniejszą wagę przywiązując do wdrażania nowoczesnych technologii. Człowiek pozostaje więc kluczowym zasobem organizacji, a automatyzacja nie wpłynie znacząco na poziom zatrudnienia w firmach – mówi Tomasz Walenczak, dyrektor Manpower w Polsce.
Z badania wynika, że ponad połowa przedsiębiorców z obszaru logistyki (54%) w najbliższym roku chce inwestować w pozyskiwanie nowych talentów. – Wynik ten absolutnie nie dziwi, ponieważ potrzeby w zakresie zatrudniania pracowników znacznie przewyższają obecnie możliwości rynkowe. Branża logistyczna, dynamicznie rozwijająca się podczas pandemii i planująca dalszy wzrost, już dziś mocno odczuwa braki kadrowe na każdym poziomie kompetencji. Poszukiwani są zarówno podstawowi pracownicy manualni, jak i specjaliści. W obliczu wdrażania nowych technologii, które firmy wskazują jako drugi z najważniejszych obszarów inwestycji (42%), przedsiębiorcy będą potrzebować w swoich zespołach coraz większej liczby osób z rozwiniętymi kompetencjami cyfrowymi – dlatego też na rynku pracy można się spodziewać rosnącej konkurencji o kadry z takimi umiejętnościami. Pracodawcy będą musieli opracować strategię rekrutacyjną, która pozwoli im przyciągnąć specjalistów nie tylko wysokością wynagrodzenia, ale również atrakcyjnością zlecanych projektów czy benefitami pozapłacowymi. Niewątpliwie dużą rolę w pozyskiwaniu kandydatów odgrywać będzie także rozpoznawalność marki, więc już dziś firmy powinny pracować nad budowaniem wizerunku rozwijającego się, odpowiedzialnego pracodawcy. Duża liczba respondentów planuje rozwój zasobów magazynowych, wskazując budowę nowych magazynów jako trzecią najważniejszą inwestycję w najbliższym czasie. To oczywiście również łączy się ze wzrostem zapotrzebowania na nowych pracowników w sektorze logistyki – wskazuje Dominik Malec, Business Unit Director, Manpower.

10 stanowisk najtrudniejszych do obsadzenia

1. Magazynier
2. Operator wózka (widłowego, bocznego, wysokiego składu)
3. Inżynier (ds. procesów logistycznych, automatycy)
4. Kierownik (brygadzista, project manager, kierownik oddziału)
5. Ekspert ds. logistyki (spedytor, specjalista ds. zarządzania stockiem, zarządzania jakością, eksportu, gospodarki magazynowej)
6. Technik (technik utrzymania ruchu, technik operator, mechanik, elektryk)
7. Wykwalifikowany pracownik produkcji (operator produkcji i maszyn, systemów VMS)
8. Kierowca (wszystkich kategorii)
9. Przedstawiciel handlowy
10. Pracownik fizyczny
.
Trudności w znalezieniu pracowników

Zapotrzebowanie na pracowników w sektorze logistyki rośnie, a przedsiębiorstwa z tego obszaru przykładają dużą wagę do zapewnienia sobie dostępu do wykwalifikowanej kadry. Przyczyną trudności w obsadzaniu miejsc pracy nowymi pracownikami są głównie zbyt wysokie oczekiwania finansowe kandydatów, o czym wspomina 61% firm, brak dostępnych kandydatów (58%) oraz brak wystarczającego doświadczenia zawodowego (44%). Według oceny pracodawców jedna trzecia kandydatów nie posiada wymaganych kompetencji twardych, co piąty nie jest otwarty na zmianę pracy w pandemii.

Co robią pracodawcy?

Firmy walczą z niedoborami talentów poprzez podnoszenie kwalifikacji własnych zasobów ludzkich – 64% pracodawców zapewnia swoim pracownikom dodatkowe szkolenia i możliwości rozwoju, 41% badanych firm decyduje się na podniesienie wynagrodzenia, 33% wyposaża w nowe umiejętności i przenosi do nowych ról w ramach firmy, zaś 27% korzysta z outsourcingu usług.

Elastyczne formy zatrudnienia

W co czwartej badanej firmie elastyczne formy zatrudnienia stanowią od 10% do 30% całkowitego zatrudnienia. W co piątej to 22% całkowitego zatrudnienia, a w co dziesiątej powyżej 30%.
– Wyniki badania pokazują, że blisko 90% respondentów korzysta z elastycznych form zatrudnienia, z czego dwie trzecie stanowi praca tymczasowa. Jest to dobitny dowód na dużą potrzebę elastyczności w kształtowaniu zasobów personalnych w sektorze logistyki. Nieustanne zmiany w zachowaniach zakupowych klientów branży e-commerce, typowo sezonowe wzrosty zapotrzebowania powiązane z okresami wzmożonej aktywności w kanałach online, a w efekcie – konieczność szybkiego dostosowania liczby zatrudnionych osób do aktualnej sytuacji wymuszają na branży logistycznej korzystanie z elastycznych form zatrudnienia. Budowanie elastyczności zatrudnienia w sektorze logistycznym opiera się nie tylko na pracy tymczasowej, ale również – jak deklaruje 14% respondentów – outsourcingu zadań i funkcji. Outsourcing to kolejny krok, zapewniający firmom możliwość skoncentrowania się na głównej działalności oraz szansa na powierzenie procesów, najczęściej pobocznych, wyspecjalizowanym organizacjom, przejmującym odpowiedzialność za finalny efekt usług realizowanych w danym wycinku operacji logistycznych – zauważa Kamil Sadowniczyk, Business Unit Director, Manpower.


KOMENTARZ

Anna Dąbrowska
Szef zespołu rekrutacji, rozwoju i analiz HR, DB Schenker

Zależy nam na tym, żeby być pracodawcą pierwszego wyboru. Dlatego, oprócz standardowych działań rekrutacyjnych jesteśmy aktywni w mediach społecznościowych. Nasi szefowie zapraszają do pracy w swoich zespołach i są gotowi bezpośrednio odpowiadać na pytania osób zainteresowanych daną ofertą. Chcemy, żeby kandydaci mogli poznać nas i świadomie wybrać DB Schenker. Dążymy do tego, by nasze procesy rekrutacyjne były wysokiej jakości.
To właśnie podczas rozmów rekrutacyjnych, kandydat może poznać wymagania na danym stanowisku pracy, a dla przyszłego szefa to okazja do zweryfikowania talentów i umiejętności tej osoby. Prawidłowo przeprowadzona rekrutacja zwiększa powodzenie przy dalszej współpracy. Często już na etapie rekrutacji określamy obszary do rozwoju u przyszłego pracownika. W ślad za tym możemy proponować uczenie przydatnych umiejętności pod okiem doświadczonych członków zespołu lub – jeśli sytuacja tego wymaga – na specjalistycznych kursach.
Staramy się stale doskonalić nasze działania w obszarze pozyskiwania nowych pracowników. Pytamy aplikujących do nas kandydatów o ich wrażenia z rekrutacji, dzięki czemu dowiadujemy się, jakie oczekiwania co do samego procesu mają osoby poszukujące pracy.
Każda z osób zatrudnionych w DB Schenker co roku przechodzi rozmowę rozwojową, która ma dwa podstawowe cele: podsumowanie pracy i jej wyników oraz rozmowę o rozwoju kompetencji wraz ze stworzeniem planu konkretnych działań. Wierzymy, że to pracownik i jego bezpośredni przełożony najlepiej znają potrzeby rozwojowe i dlatego oddajemy im odpowiedzialność za ten proces.
W DB Schenker mamy także uruchomione długoterminowe programy rozwojowe – dla menedżerów, pracowników sprzedaży, które pozwalają nabywać potrzebne w pracy kompetencje i stale doskonalić swoje umiejętności. Pracownicy mają również dostęp do szkoleń on-line, które stanowią dopełnienie oferowanych możliwości rozwojowych.


Oprac. na podstawie raportu „Logistyka w Polsce”


Artykuł ukazał się w czasopiśmie Eurologistics nr 4/2021

Poleć ten artykuł:

Polecamy