Prawo transportowe trzeba znać

Prawo transportowe trzeba znać

Nieznajomość prawa nie tłumaczy. Najwyraźniej polscy przewoźnicy doskonale znają tę zasadę, bowiem liczba miejsc na konferencję „Prawo w Transporcie 2016/2017” wyczerpała się na miesiąc przed jej rozpoczęciem. 
 
Uwaga na Belgię
Dotychczas o tym kraju mówiło...

 

 

Uwaga na Belgię

Dotychczas o tym kraju mówiło się w branży transportowej ewentualnie w aspekcie zagrożeń związanej z terrorystami, tymczasem… Belgijskie Federalne Publiczne Służby ds .Zatrudnienia, Pracy i Dialogu Społecznego przedstawiły stanowisko odnośnie stosowania przepisów regulujących płacę minimalną w branży transportowej. Płaca minimalna znajdzie zastosowanie w przypadku ustalenia, że prawem właściwym dla umowy o pracę jest prawo belgijskie. Jeżeli na poniższe pytania przeważają odpowiedzi „Belgia” należy zastosować przepisy kraju Walonów i Flamandów. 1. Z którego kraju kierowca otrzymuje instrukcje oraz polecenia? 2. W jakim kraju jest organizowana praca kierowcy? 3. W jakich miejscach jest głównie wykonywany jest transport? 4. Gdzie dochodzi do rozładunku? 5. Gdzie kierowca powinien stawić się przed rozpoczęciem podróży. 6. Lokalizacja zakończenia transportu?

Marek Kliś, radca prawny Kancelarii Transportowej Koben i Krzysztof Nowakowski, ekspert w zakresie rozliczania czasu pracy kierowców mówili nie tylko na temat spraw związanych z Belgią, ale także o przepisach obowiązujących na terenie Francji, Niemiec, Austrii, Holandii, Włoch, Węgier. W Polsce bardzo wielu przewoźników świadczy usługę transportu międzynarodowego, zatem uzyskane informacje pomogą sprostać wymaganiom stawianym przez władze tych krajów.

Warto mieć dobrą reputację

Radca prawny opowiadał również o dobrej reputacji. Stanowi ona bardzo ważny element istnienia firmy transportowej, bowiem pozwala na spokojne prowadzenie działalności. Podważenie dobrej reputacji może być spowodowana między innymi wyrokami skazującymi lub sankcjami za naruszenie przepisów polskiego prawa handlowego, upadłościowego, prawa o ruchu drogowym, warunków płac i zatrudnienia, odpowiedzialności zawodowej, handlu ludźmi, narkotykami. Trzeba także uważać na przepisy wspólnotowe dotyczące m. in. czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku kierowców, masy i wymiarów pojazdów użytkowych, badań technicznych pojazdów, bezpieczeństwa w drogowym przewozie towarów niebezpiecznych, dostępu do zawodu, itp. Wspomniany duet przybliżył również problematykę ewidencji przy umowie zleceniu i umowach cywilno-prawnych dotyczącą minimalnej stawki godzinowej, obowiązku przechowywania dokumentacji, wyłączeń wynikających z kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. Za niewypłacanie minimalnej stawki godzinowej grozi firmie kara od 1000 do 30 000 zł. Przedsiębiorca musi przechowywać dokumentację potwierdzająca liczbę godzin i sposób wykonania zlecenia/świadczenia usług przez 3 lata.

Ważny wyrok

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego związany z zapłatą ryczałtów kierowcom za noclegi ma wpływ na całą branżę transportową. Jak wskazuje regulacja z listopada 2016 roku, pozwy użytkowników pojazdów są w tym zakresie bezzasadne, bowiem trudno ich uznać za pracowników w delegacji. Muszą się oni także liczyć z zapłatą kosztów procesu. Więcej na ten temat powiedział najbardziej zapracowany tego dnia prelegent, czyli wspomniany Marek Kliś z Kancelarii Transportowej Koben.

Cudzoziemiec za kierownicą

Brak kierowców stanowi wielki problem dla nie tylko polskich przewoźników. W związku z tym coraz więcej firm sięga po osoby zza wschodniej granicy. 1. stycznia 2017 roku zmieniła się procedura ich zatrudniania, a już 6 tygodni później powstał projekt kolejnych innowacji w tym zakresie, dotyczący pracy sezonowej, krótkoterminowej, zezwolenia na pracę oraz rejestru pracy cudzoziemców. Według obecnie obowiązującego prawa, aby zatrudniać obcokrajowca pracodawca musi dla niego uzyskać zezwolenie na pracę (wydaje wojewoda), przy założeniu, że przebywa on legalnie w naszym kraju, z możliwością wykonywania obowiązków zawodowych. Wspomnianego zezwolenia nie trzeba załatwiać między innymi w przypadku obywateli Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego, cudzoziemców mających pozwolenie na pobyt stały, posiadaczy Karty Polaka, itp. Obywatele Ukrainy, Gruzji, Armenii, Białorusi, Mołdawii, Rosji mogą pracować bez zezwolenia 6 miesięcy w ciągu roku. Ekspertem w tej dziedzinie była Karolina Goniowska, radca prawny Kancelarii Transportowej Koben.

Policja i inspektorzy

Na konferencji pojawiła się również policja. Jednak przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach nie ukarali nikogo mandatem ani co gorsza aresztowali, tylko dostarczyli ciekawą wiedzę. Wojciech Mogiła opowiadał o stanie bezpieczeństwa kierowców samochodów ciężarowych na śląskich drogach, przez które przebiega przecież wiele szlaków w transporcie krajowym i międzynarodowym. Z kolei Agnieszka Pawlus mówiła na temat badań psychologicznych oraz ograniczeń zdrowotnych wykluczających uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdem, szkoleniach, egzaminowaniu. Również przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego przybyli w „pokojowych” zamiarach. Anna Sokołowska-Olesik i Rafał Kasprzyk opowiadali o ochronie polskiego przewoźnika. Z kolei Rafał Krzywdziński (Izba Celna w Katowicach) udzielił ciekawych informacji związanych z ułatwieniami dla przedsiębiorców w świetle Unijnego Kodeksu Celnego. Chodziło między innymi o warunki i kryteria uzyskiwania pozwoleń, pakiet ułatwień oraz bezpieczeństwo łańcucha dostaw.

Organizatorzy i miejsce:

Organizatorami wydarzenia byli Kancelaria Transportowa Koben oraz redakcja czasopisma Truck&Business Polska. Spotkanie odbyło się w Centrum Konferencyjnym Żeliwna 38. Miejsce posiada siedem nowych, dobrze wyposażonych sal konferencyjnych. Ciekawe położenie oraz bogata infrastruktura pozwalają na przeprowadzenie spotkania biznesowego w interesującej scenerii. Obiekt znajduje się na terenie zarządzanym przez firmę Ekoenergia Silesia S.A. wykorzystującą najnowsze rozwiązania w gospodarce energią oraz propagujące zwiększanie udziału energii ze źródeł odnawialnych w bilansie energetycznym. Działa ono w ramach Grupy Kapitałowej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. administrując także dwoma Parkami Technologicznymi w Katowicach oraz Centrum Badawczo-Edukacyjnym z bazą noclegową w ośrodku Ekocentrum w Goczałkowicach-Zdroju. 

Poleć ten artykuł:

Polecamy