Priorytety – dyscyplina kosztowa i optymalizacja biznesu

Priorytety – dyscyplina kosztowa i optymalizacja biznesu

Marcin Kaźmierczak, Key Account Manager w Raben Transport, udzielił na potrzeby raportu Operator Logistyczny Roku 2023 komentarza, w którym przygląda się sytuacji na rynku transportu drogowego.

Rynek transportu drogowego od początku 2023 roku zmuszony jest do stawiania czoła wielu wyzwaniom wynikającym w głównej mierze z ciągnącego się spowolnienia koniunktury gospodarczej, wysokiej inflacji, pogorszenia nastrojów konsumenckich i tym samym zmniejszenia wolumenów produkcyjnych różnych sektorów przemysłu. Bezpośrednimi konsekwencjami powyższych czynników są m.in. zmniejszony popyt na przewozy drogowe oraz zwiększenie konkurencji cenowej wśród przewoźników.

Równolegle do niełatwej sytuacji rynkowej, przewoźnicy muszą niezmiennie mierzyć się z presją rosnących kosztów prowadzenia działalności transportowej, napędzaną przez wynagrodzenia pracowników, opłaty drogowe, koszty wymiany i serwisowania taboru i inne. Dyscyplina kosztowa oraz identyfikacja obszarów do potencjalnej optymalizacji biznesowej są wysokim priorytetem dla firm z branży. Przewoźnicy szukają źródeł oszczędności w wykorzystaniu technologii służących automatyzowaniu i poprawie efektywności procesów administracyjnych i operacyjnych. Firmy, które szybciej i skuteczniej reagują na zmieniające się warunki ekonomiczne, mają większą szansę na zachowanie konkurencyjności.

Innym trendem odczuwalnym w ostatnich kwartałach w sektorze transportu drogowego jest wzrost świadomości ekologicznej klientów oraz zainteresowanie rozwiązaniami przyjaznymi dla środowiska. Przewoźnicy eksplorują możliwości rozbudowy floty niskoemisyjnej, a producenci mają coraz większe oczekiwania w zakresie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Poleć ten artykuł:

Polecamy