Producent cukru Diamant stawia na Przemysł 4.0

Producent cukru Diamant stawia na Przemysł 4.0

Firma Pfeifer & Langen Polska S.A., producent cukru marki Diamant, prowadzi obecnie w swoich cukrowniach szereg inwestycji, których celem jest znaczne zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko przy jednoczesnym zwiększeniu efektywności procesów produkcyjnych. Ważną rolę w tych zmianach odgrywają cyfrowe technologie.

Dla cukrowni Glinojeck, Gostyń, Miejska Górka i Środa Wlkp. wypracowano rozwiązania umożliwiające zmniejszenie zużycia energii cieplnej i elektrycznej, a także przejście na paliwo gazowe. W efekcie emisja CO2 zostanie zmniejszona o ponad 100 tys. ton rocznie czyli mniej więcej tyle, ile w ciągu roku absorbuje las o powierzchni 25 tys. hektarów1.

Automatyzacja i cyfryzacja z kolei umożliwi precyzyjne zarządzanie procesami. W ramach tych działań, w Cukrowni Gostyń zainstalowano w miejsce starej rozdzielnicy inteligentny układ MNS Digital firmy ABB z rozbudowanym systemem monitoringu i nadzoru. Układ będzie obsługiwał ponad 120 urządzeń technologicznych na wydziale produktowni z możliwością wysyłania danych do chmury obliczeniowej.

Do tej pory pracownicy zakładu w Gostyniu musieli wykonywać wiele operacji w sposób manualny, m.in. spisywać parametry energetyczne ręcznie na miejscu. Nie mieli też wglądu we wszystkie dane niezbędne do oceny stanu urządzeń i sprawnej dystrybucji energii. Cyfrowe, korzystające z zaawansowanej komunikacji rozdzielnice, które można zdalnie monitorować, to pierwszy krok do pełnej digitalizacji produkcji.

Rozdzielnica jest dosłownie naszpikowana cyfrowymi technologiami. Wyposażono ją w wiele zaawansowanych, a niekiedy niestandardowych funkcji, które mają pomóc w realizacji ambitnych planów modernizacyjnych. Zastosowano m.in. inteligentne cyfrowe zabezpieczenia silników, urządzenia zasilające mierzące nie tylko wielkości elektryczne, ale także zmienne środowiskowe, czy też komputery przemysłowe do analityki i reprezentacji graficznej gromadzonych danych.

Całość pozwala na znacznie lepszą wymianę informacji między urządzeniami w zakładzie oraz analizę stanu technicznego rozdzielnicy i rozpływu mediów. Operator ma ponadto do dyspozycji 18-calowy panel kontrolny, który w sposób intuicyjny pozwoli odnaleźć potrzebne informacje. Oczywiście wszystkie urządzenia podpięto do chmury obliczeniowej, a nad nieprzerwaną pracą układu czuwa system UPS.

Rolę nadrzędnych systemów pełnią ABB Ability Condition Monitoring for electrical system oraz podłączony do chmury ABB Ability Energy and Asset Manager. Ten pierwszy monitoruje stan techniczny urządzeń, drugi idzie krok dalej – nie tylko agreguje dane, ale i nimi zarządza. – System analizuje szczegółowo stan techniczny aparatury, biorąc pod uwagę dziesiątki zmiennych, wykrywa anomalie w układzie i pozwala przewidzieć niepokojące trendy, które mogą prowadzić do awarii. Wszystkie te informacje dostępne są online w trybie 24/7 również z urządzeń mobilnych. Taki zdalny dostęp ogranicza koszty, ale i usprawnia kontrolę nad zasilaniem – mówi Radosław Dudzik, odpowiedzialny za rozwiązania cyfrowe w biznesie Elektryfikacji ABB w Polsce.

Wybrane urządzenia podłączone zostaną równolegle do systemów lokalnych oraz systemów zarządczych klienta. Dzięki temu mniej czynności trzeba będzie wykonywać manualnie, nie ma też konieczności instalacji dodatkowych elementów monitorujących, ponieważ te same dane będą wysyłane równolegle do wszystkich wskazanych systemów. Takie rozwiązanie wykluczy również jakiekolwiek opóźnienia w pozyskiwaniu informacji – systemy lokalne nie będą musiały pobierać danych wcześniej przesłanych na platformę chmurową. Zdalny monitoring układów zasilających i predykcja ma nie tylko zwiększyć energooszczędność, ale i dodatkowo zabezpieczyć sam proces produkcji.

– Przemysł 4.0 przestaje być w Polsce tylko teorią. Niedawno zakończyliśmy realizację w zakładzie papierniczym Stora Enso w Ostrołęce, w ramach której cyfrowy system optymalizuje proces technologiczny, zwiększa bezpieczeństwo pracowników i oszczędza ich czas. Projekt realizowany dla Pfeifer & Langen Polska S.A. to pierwszy, duży krok w kierunku fabryki 4.0 z prawdziwego zdarzenia. Cieszymy się, że możemy wykorzystać nasze globalne doświadczenie w tym ambitnym, wieloletnim planie zmniejszenia zużycia energii i redukcji emisji CO2 na tak dużą skalę – powiedział prezes zarządu ABB Sp. z o.o. Tomasz Wolanowski.

1 https://www.epa.gov/energy/greenhouse-gas-equivalencies-calculator;

Poleć ten artykuł:

Polecamy