Produkcja ciągle na fali

Produkcja ciągle na fali

Niemal o 30 proc. wzrosła produkcja przemysłowa w stosunku do maja 2020 roku. Fabryki nadal notują rekordowe wyniki po tym, jak rok temu wiele z nich zostało zatrzymanych z powodu pandemii.  Wyniki od stycznia do maja są lepsze o ponad 18 proc.

W maju br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 29,8% w porównaniu z majem ub. roku, kiedy notowano spadek o 16,9% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, natomiast w porównaniu z kwietniem br. spadła o 0,8%.

W okresie styczeń – maj br. produkcja sprzedana przemysłu była o 18,1% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano spadek o 7,9%.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w maju br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 29,7% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,8% wyższym w porównaniu z kwietniem br.

Źródło: GUS

We wszystkich głównych grupowaniach przemysłowych w maju br. odnotowano wzrost produkcji w skali roku, po spadkach notowanych w ub. roku. Produkcja dóbr inwestycyjnych zwiększyła się o 51,3% (wobec znacznego spadku o 38,4% przed rokiem), dóbr konsumpcyjnych trwałych – o 49,4% (wobec spadku o 13,6%), dóbr zaopatrzeniowych – o 34,2% (wobec spadku o 13,4%), dóbr konsumpcyjnych nietrwałych – o 12,0% (wobec spadku o 8,6%), a dóbr związanych z energią – o 8,8% (wobec spadku o 9,9%).

Według wstępnych danych w maju br., w stosunku do maja ub. roku, wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 31 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 103,9% (wobec spadku o 57,8% przed rokiem), komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 70,2% (wobec spadku o 9,6%), urządzeń elektrycznych – o 46,1% (wobec wzrostu o 1,1%), mebli – o 41,8% (wobec spadku o 19,8%), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 41,2% (wobec spadku o 16,8%), wyrobów z metali – o 37,7% (wobec spadku o 16,5%), maszyn i urządzeń – o 36,2% (wobec spadku o 26,3%), metali – o 34,1% (wobec spadku o 18,9%), wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 30,9% (wobec spadku o 11,8%).

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z majem ub. roku, wystąpił w 3 działach, m.in. w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 0,6%.

W porównaniu z kwietniem br., spadek produkcji sprzedanej (w cenach stałych) w maju br. odnotowano w 19 działach przemysłu, m.in. w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 9,1%, w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 6,5%, w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) oraz w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń – po 6,3%, w produkcji urządzeń elektrycznych – o 5,1%, chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 2,2%.

Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z kwietniem br., wystąpił w 14 działach, w tym m.in. w produkcji pozostałego sprzętu transportowego – o 11,3%, koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 9,4%, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 3,8%, artykułów spożywczych – o 3,7%.

Poleć ten artykuł:

Polecamy