Produkcja przemysłowa rozpędzona w listopadzie

Produkcja przemysłowa rozpędzona w listopadzie

Listopadowe dane GUS na temat produkcji przemysłowej okazała się nad wyraz optymistyczne. Dynamika produkcji sprzedanej przemysłu przekroczyła 15 procent, poprawiając i tak zaskakujące dobre wyniki w października. Duży udział w wynikach ma sektor energetyczny, ale bardzo pozytywne dane napłynęły z przemysłu motoryzacyjnego, który musi odrabiać straty związane z kryzysem na rynku półprzewodników.

W listopadzie br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 15,2% w porównaniu z listopadem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 5,4% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, natomiast w porównaniu z październikiem br. wzrosła o 5,3%. W okresie styczeń – listopad br. produkcja sprzedana przemysłu była o 15,0% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano spadek o 2,1%.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w listopadzie br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 15,2% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 6,5% wyższym w porównaniu z październikiem br.

Źródło: GUS

We wszystkich głównych grupowaniach przemysłowych w listopadzie br. odnotowano wzrost produkcji w skali roku. Najbardziej zwiększyła się produkcja dóbr związanych z energią – o 31,3% oraz dóbr zaopatrzeniowych – o 17,0%. W mniejszym stopniu zwiększyła się produkcja dóbr konsumpcyjnych trwałych – o 9,7%, dóbr inwestycyjnych – o 9,5% oraz dóbr konsumpcyjnych nietrwałych – o 8,3%.

Według wstępnych danych w listopadzie br., w stosunku do listopada ub. roku, wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 31 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń – o 47,6%, w produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 28,6%, metali – o 26,7%, maszyn i urządzeń – o 20,4%, papieru i wyrobów z papieru – o 19,9%, wyrobów z metali – o 17,4%.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z listopadem ub. roku, wystąpił w 3 działach, w tym w produkcji skór i wyrobów skórzanych – o 8,5%.

W porównaniu z październikiem br., wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) w listopadzie br. odnotowano w 22 działach przemysłu, m.in. w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 32,9%, pozostałego sprzętu transportowego – o 24,7%, w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń – o 16,2%, w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 14,2%, w produkcji urządzeń elektrycznych – o 10,1%, napojów – o 9,4%.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z październikiem br., wystąpił w 11 działach, m.in. w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 8,7%, w gospodarce odpadami; odzysku surowców – o 3,2%, w produkcji wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 2,4%.

Poleć ten artykuł:

Polecamy