Produkcja w kwietniu o 44 proc. w górę

Produkcja w kwietniu o 44 proc. w górę

Ogromny wzrost dynamiki produkcji przemysłowej w kwietniu 2021 w odniesieniu do poprzedniego roku był gwarantowany – niewiadomą pozostawała tylko jego skala. Dziś GUS przekazał najnowsze dane i wiemy, ze wystrzał przekroczył 40%.

Kwiecień 2020 roku był w Polsce pierwszym pełnym miesiącem lockdownu po wybuchu pandemii. Co więcej, wiele fabryk wskutek niepewności jaka wówczas panowała i załamania popytu zdecydowało się na całkowite zatrzymanie produkcji na kilka tygodni. W czasem sytuacja się stabilizowała, zatem kwietniowy odczyt wskaźnika pozostanie zapewne rekordowy.

W kwietniu br. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 44,5% w porównaniu z kwietniem ub. roku, kiedy to notowano spadek o 24,6% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, natomiast w porównaniu z marcem br. spadła o 9,2%. W okresie styczeń – kwiecień br. produkcja sprzedana przemysłu była o 15,5% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano spadek o 5,6%.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w kwietniu br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 44,7% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,4% niższym w porównaniu z marcem br.

We wszystkich głównych grupowaniach przemysłowych w kwietniu br. odnotowano wzrost produkcji w skali roku. Produkcja dóbr konsumpcyjnych trwałych zwiększyła się o 146,3% (wobec dużego spadku o 48,0% przed rokiem), dóbr inwestycyjnych – o 109,5% (wobec znacznego spadku o 51,0% przed rokiem), dóbr zaopatrzeniowych – o 43,3% (wobec spadku o 18,3% przed rokiem), dóbr konsumpcyjnych nietrwałych – o 14,1% (wobec spadku o 14,7%), a dóbr związanych z energią – o 7,6% (wobec spadku o 10,6% przed rokiem).

Według wstępnych danych w kwietniu br., w stosunku do kwietnia ub. roku, wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 32 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 370,5% (wobec spadku o 78,9% przed rokiem), mebli – o 125,8% (wobec spadku o 50,2%), urządzeń elektrycznych – o 111,0% (wobec spadku o 28,3%), komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 90,4% (wobec spadku o 21,9%), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 63,6% (wobec spadku o 26,2%), wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 58,5% (wobec spadku o 25,6%), maszyn i urządzeń – o 51,3% (wobec spadku o 34,2%).

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z kwietniem ub. roku, wystąpił w 2 działach sekcji Górnictwo i wydobywanie.

W porównaniu z marcem br., spadek produkcji sprzedanej (w cenach stałych) w kwietniu br. odnotowano w 30 działach przemysłu, m.in. w produkcji artykułów spożywczych – o 15,1%, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 12,8%, chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 10,8%, urządzeń elektrycznych oraz maszyn i urządzeń – po 10,5%, w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 10,2%, w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) – o 9,6%, w produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 7,3%. Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z marcem br., wystąpił w 4 działach, w tym m.in. w gospodarce odpadami; odzysku surowców – o 2,8%.

Poleć ten artykuł:

Polecamy