Produkt Innowacyjny dla Logistyki 2010

Produkt Innowacyjny dla Logistyki 2010

Przy błysku jupiterów i fleszy podczas Gali Logistyki i Transportu, gromadzącej 500 przedstawicieli top management z branży TSL, wręczono nagrody firmom, które zgłosiły swoje produkty i usługi w VI edycji konkursu Produkt Innowacyjny dla Logistyki 2010.W konkursie uczestniczyło

W konkursie uczestniczyło 41 firm, które nadesłały 42 innowacyjne pomysły dla logistyki. Najwięcej pomysłów dotyczyło technologii informatycznych, intralogistyki i transportu, ale pojawiły się zupełnie dotychczas nieznane i niedostrzegane obszary innowacyjności, jak choćby z zakresu bezpieczeństwa łańcucha dostaw, czy ubezpieczeń.

Nadesłane w konkursie innowacyjne produkty i usługi oceniała siedmioosobowa Kapituła Konkursu, w następującym składzie: dr Aleksandra Laskowska-Rutkowska – eksperta ds. logistyki, Jolanta Kozan-Hnatyszyn – menedżer ds. zakupów w Solaris Bus & Coach, prof. dr hab. Maciej Szymczak – Katedra Logistyki Międzynarodowej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Andrzej Zybert – niezależny konsultant ds. logistki, Peter Duwel – menedżer logistyki z Reckitt Benckiser Polska, Aleksander Domaradzki – partner w firmie Doradztwo Gospodarcze i Logistyka, Alicja Kostecka, zastępca redaktora naczelnego Eurologistics, przewodnicząca Kapituły.

Stopień innowacyjności poszczególnych pomysłów był bardzo różny i kapituła miała nie lada problem, aby obiektywnie ocenić zgłoszone produkty i usługi. Dlatego przy ocenie posłużono się obiektywnymi kryteriami punktowymi, odnoszącymi się do: nowatorstwa, użyteczność, dostępność, ekonomiczność, bezpieczeństwo i ekologii, które pozwoliły wyłonić zwycięzców.

Niektóre firmy nie przyłożyły się zbytnio do tego, aby dobrze przygotować swój pomysł do zgłoszenia i stąd, mimo że produkt był wysoce innowacyjny – nie uzyskał wysokiej punktacji ogólnej. Podobnie, jak to ma miejsce w przypadku projektów unijnych, kiedy to dobry pomysł przepada, bo nie spełnia wymaganych kryteriów oceny formalnej lub merytorycznej.

Kapituła Konkursu przyznała pięć wyróżnień i trzy równorzędne nagrody główne.

 

Wyróżnione produkty i usługi to:

 

Platforma smart@supply, której liderem jest Paweł Trębicki.

Smart@supply to platforma oferująca dostawcą i klientom zunifikowane zasady współpracy. Jej podstawowym celem jest ograniczenie kosztów niskiej jakości poprzez wykorzystanie efektu reputacji sieciowej, zintegrowanie różnych kanałów komunikacji pomiędzy stronami, w tym ograniczenie kosztów tej komunikacji oraz stworzenie środowiska, sprzyjającego powstawaniu mniejszych i większych innowacji.

Zestaw Transportowy STILL.

Firma STILL oferuje rozwiązanie zestawu transportowego zastępującego pracę kilku standardowych wózków widłowych, co znacznie redukuje koszty operacyjne całego procesu logistycznego oraz pozwala ograniczyć wykorzystywaną przestrzeń magazynową. Ideą, która przyświecała temu pomysłowi było wyprodukowanie mniejszych nośników ładunków, które byłyby w stanie przewieźć większe ilości towaru na raz, przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa pracowników w magazynie.

Bezpieczną Polisę OCPD spółki „ETA” – Europa Transport Assekurantz.

Bezpieczna polisa jest ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego przesyłek w połączeniu ze strategią i praktyką prewencyjną w zakresie szkód transportowych. Innowacyjność tej usługi polega na wyznaczeniu dwóch podstawowych standardów zakresu ochrony dla ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego przesyłek towarowych – standardu minimalnego oraz standardu optymalnego. Firmie nie udało się jednak na rynku polskim znaleźć ubezpieczyciela, który gwarantowałby spełnienie tych standardów. Ale taka ochronę polskiemu przewoźnikowi gwarantuje ubezpieczyciel ERGO AG w Niemczech.

Agregat chłodniczy Vector 1550 firmy Carrier Transicold Polska.

Nowy agregat chłodniczy to pionierska, całkowicie elektryczna technologia, która eliminuje mechaniczne przekazywanie napędu stosowane w układach z napędem paskowym i przekształca mechaniczną energię silnika w energię elektryczną. To unikalne i opatentowane rozwiązanie zapewnia niezrównane schładzanie i regulację temperatury, niższe ogólne koszty eksploatacji oraz mniejszy wpływ na środowisko.

System Bezpieczeństwa dla Łańcucha Dostaw firmy Security Plus.

Security Plus jako pierwsza i jedyna poddała swój system bezpieczeństwa weryfikacji zewnętrznych audytorów z międzynarodowej firmy Audytorskiej LQRA. Tym samym, jako pierwsza ustanowiła standard usługi dla firm zajmujących się bezpieczeństwem towarów i produkcji. Jest pierwszą i jedyną firma w Europie, która wdrożyła ISO 28000 „Bezpieczeństwo Łańcucha Dostaw”, jako gwarancję posiadania profesjonalnego przygotowania w dziedzinie zarządzania bezpieczeństwem. Swoim klientom oferuje audyt bezpieczeństwa i analizę ryzyka.

 

Trzy równorzędne nagrody główne przyznano:

 

Oprogramowaniu XMag do wizualizacji i optymalizacji magazynów firmy ELSE z Gdańska.

Moduł XMag to niespotykane do tej pory na rynku narzędzie do wizualizacji magazynów w technologii 3, pokazujące ruch i procesy magazynowe w oparciu o zdarzenia rejestrowane przez system WMS. Umożliwia spacer po wirtualnym magazynie bez wstawania od komputera, dzięki czemu w czasie rzeczywistym można obserwować, jak przebiegają procesy w wybranym magazynie.

Oprogramowaniu SkayLogic do zarządzania transportem firmy Benson Consultants z Warszawy.

Zaprojektowany system posiada wszystkie cechy inteligentnego sytemu transportowego. Na rynku istnieje wiele systemów wspierających zarządzanie transportem. Skupiają się one jednak głównie na obsłudze floty. Tymczasem prawdziwą przewagę konkurencyjną można osiągnąć poprzez poprawę jakość podejmowanych decyzji. Temu właśnie służy system SkyLogic, optymalizujący trasy pojazdów i automatyzujący większość zadań dyspozytora. Firma Benson Cosnultants rozwiązała w nim zadanie klasy Capacitated Vehicle Routing Problem with Time Windows (CVRPTW) rozszerzone o dodatkowe wymagania stawiane pojazdom oraz o optymalizację obszarową. Z analizy finansowej wynika, że wdrożenie systemu SkyLogic może się zwrócić w niespełna pół roku.

VendiShelf – kaseta dystrybutora towarów w regale automatycznym Lean-Lift autorstwa spółki Innowacyjne Systemy Logistyczne z Krakowa.

Kasetę VendiShelf projektuje się i instaluje w dowolnych półkach regału automatycznego Lean-Lift, dzięki temu każda półka może posiadać swój własny system kontroli dostępu, umożliwiający dostęp tylko określonym użytkownikom i to określonej ilości towarów. Do tej pory, system zapewniał kontrolę dostępu do poszczególnych półek regału, czyli kto i na jakich półkach może pracować. Jednak, gdy półka znalazła się już w strefie odbioru, osoba obsługująca regał miała dostęp do wszystkich towarów na niej składowanych. W momencie zainstalowania kasety VendiShelf każda pojedyncza półka w regałach Lean-Lift, może posiadać swój własny system kontroli dostępu, dający możliwość korzystania z asortymentu danej półki w ściśle określony sposób, tylko wybranym użytkownikom, wydając tylko określone ilości towarów. Głównie stosuje się ją do składowania narzędzi, płytek, elektroniki, kluczy, kart magnetycznych, farmaceutyków, ale też wiele innych drobnych i cennych towarów.

Obszerna fotorelacja z Gali Logistyki i Transportu będzie dostępna w drukowanym wydaniu Eurologistics 1/2011

Poleć ten artykuł:

Polecamy