Projekt ChemMultimodal – promocja transportu multimodalnego w sektorze chemicznym

Projekt ChemMultimodal – promocja transportu multimodalnego w sektorze chemicznym

Odpowiedzią na problematykę wzywań zarządzania zrównoważonym rozwojem transportu stojących przed kierującymi logistyką i łańcuchem dostaw w przemyśle chemicznym jest Projekt ChemMultimodal.

Projekt został wyłoniony jako jeden z 35 spośród 620 wszystkich projektów startujących w konkursie Programu Interreg Central Europe w 2015 roku. Głównymi założeniami Projektu jest osiągnięcie 10% wzrostu udziału transportu multimodalnego w transporcie towarów w przemyśle chemicznym, przy jednoczesnej 5%-owej redukcji emisji CO2. Projekt ChemMultimodal jest realizowany w terminie od czerwca 2016 do maja 2019 i jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Interreg Central Europe Program).

 

Głównym celem Projektu jest promocja transportu multimodalnego produktów chemicznych poprzez koordynację działań pomiędzy producentami chemicznymi, przewoźnikami, multimodalnymi operatorami logistycznymi i władzami publicznymi w regionie Europy Centralnej. Realizacja tego celu będzie oparta na szeregu działań, tj.:

  • identyfikacja istniejących aktualnie rozwiązań związanych z przepływami towarów przemysłu chemicznego w Polsce celem zrozumienia barier oraz tzw. „wąskich gardeł” dla rozwoju transportu multimodalnego,
  • stworzenie dedykowanego narzędzia umożliwiającego zwiększenie wykorzystania transportu multimodalnego w przemyśle chemicznym w Polsce,
  • budowa rekomendacji wobec możliwości zapewnienia nowych regularnych połączeń do obsługi przemysłu chemicznego z wykorzystaniem transportu multimodalnego,
  • zbudowanie świadomości o potencjale i roli transportu multimodalnego w przemyśle chemicznym w Polsce podczas seminariów prowadzonych z interesariuszami Projektu.

W efekcie oczekuje się poprawy współpracy i koordynacji działań w obszarze transportu multimodalnego wszystkich interesariuszy Projektu oraz wypracowania rekomendacji zakresu regulacji wspierających wykorzystanie transportu multimodalnego w przemyśle chemicznym na szczeblu krajowym i europejskim.

 

Projekt obejmuje swoim zasięgiem terytorialnym obszary Niemiec, Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Austrii oraz Włoch. Polskę reprezentuje w Projekcie dwóch Partnerów – Polska Izba Przemysłu Chemicznego (PIPC), która jest organizacją reprezentującą branżę chemiczną wobec organów administracji państwowej i organizacji międzynarodowych oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH) – najstarsza uczelnia ekonomiczna w Polsce, a zarazem jeden z wiodących uniwersytetów ekonomicznych w Europie. Pozostali Partnerzy to: Ministry of Sciences and Economic Affairs Saxony-Anhalt (Niemcy), Ministry for Regional Development and Transport Saxony-Anhalt (Niemcy), isw Institute for Structural Policy and Economic Development (Niemcy), Otto-von-Guericky, University Magdeburg (Niemcy), University of Applied Sciences Upper Austria (Austria), Business Upper Austria – Plastic Cluster (Austria), Province of Novara (Włochy), SC Chemical Development (Włochy), Association of Chemical Industry of the Czech Republic (Czechy), Usti Region (Czechy), Association of Chemical and Pharmaceutical Industry of the Slovak Republic (Słowacja), Public Benefit Non-Profit Ltd. for the Development of the Industry (Węgry).

 

W dniu 28 września 2016 roku w siedzibie Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego w Warszawie odbyło się pierwsze spotkanie interesariuszy Projektu.

Poleć ten artykuł:

Polecamy