Prologis Etyczną Firmą 2020 w Polsce

Prologis Etyczną Firmą 2020 w Polsce

Prologis przyznano tytuł Etycznej Firmy 2020. Nagroda podkreśla status firmy jako odpowiedzialnego społecznie i godnego zaufania partnera biznesowego na polskim rynku.

– Ta nagroda to świadectwo wiodącej pozycji Prologis w branży oraz dowód na to, że nasze działania wykraczają daleko poza ściany i dachy magazynów. Tytuł Etycznej Firmy to dla nas nieskrywany powód do dumy, ale także zobowiązanie – aby z wytrwałością doskonalić wypracowane standardy, z pasją dzielić się swoim doświadczeniem, promować etyczne podejście do biznesu i inspirować tym innych – powiedział Paweł Sapek, senior vice president, szef Prologis na Europę Środkową.

W procedurze konkursowej szczegółowej ocenie poddane były m.in. zasady uczciwej konkurencji stosowane przez firmę, aktywna praca na rzecz zwiększania transparentności, oparta na wzajemnym szacunku i zrozumieniu współpraca z partnerami biznesowymi, jak również relacje budowane z pracownikami i społecznościami lokalnymi.
Jurorzy z uznaniem odnieśli się do zaangażowania Prologis w projekty dedykowane pracownikom, ich rodzinom oraz społecznościom, wśród których działa. W ramach ogólnoeuropejskiego programu „Recharge”, prowadzonego przez zewnętrznych specjalistów, deweloper pomaga pracownikom zachować harmonię i odzyskać energię w czasie, gdy od wielu miesięcy wszyscy pracują zdalnie. Innym przykładem jest specjalny program wsparcia dla pracowników i ich rodzin – firma oferuje dostęp do niezależnych doradców, którzy pomagają w wielu kwestiach – od wsparcia psychologicznego, przez pomoc w znalezieniu opieki dla dziecka, po konsultacje finansowe czy prawne. Prologis przekazał pracownikom fundusze, aby mogli wyposażyć swoje domowe biuro w niezbędny sprzęt, w przypadku zamknięcia szkół czy przedszkoli pokrywa koszt płatnej opieki nad dziećmi, oferuje też pożyczki dla osób, których partnerzy utracili pracę.
Prologis nie pozostawił bez pomocy najbardziej potrzebujących – w ramach europejskiej akcji charytatywnej „Dock Doors of Giving” przez cały grudzień deweloper wsparł 91 lokalnych organizacji, przekazując im pomoc materialną i finansową – w sumie ponad 275 000 euro. W Polsce podjęto działania między innymi na rzecz Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, Zjednoczenia Pozytywni w Tęczy i Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Tęcza. Z kolei w Mountain Challenge, podczas którego pracownicy „wspięli się na Rysy” – a dokładnie musieli razem pokonać 834 piętra w dowolnym miejscu – wzięło udział więcej osób niż oczekiwano, dzięki czemu firma przekazała środki finansowe na rehabilitację małego chłopca.

Zaangażowanie na rzecz środowiska, społeczności i odpowiedzialnego, etycznego prowadzenia biznesu jest od lat fundamentem strategii Prologis. Tytuł Etycznej Firmy 2020 przyznany Prologis w Polsce to wyraz docenienia naszych codziennych, lokalnych praktyk, które składają się na cenną wartość dodaną i owocują pozytywnymi zmianami w przyszłości – podkreśla Marta Tęsiorowska, vice president, Head of Marketing & Communications Prologis w Europie.
Konkurs „Etyczna Firma” jest inicjatywą promującą firmy oznaczające się najlepszymi, godnymi naśladowania praktykami biznesowymi. Nagrody przyznawane są od 7 lat przez dziennik ekonomiczny Puls Biznesu, w oparciu o rygorystyczne kryteria z zakresu etyki, transparentności oraz inicjatyw na rzecz grup interesariuszy, poddawane merytorycznej weryfikacji przez kancelarię PwC Legal.

Poleć ten artykuł:

Polecamy