Prologis podsumował pierwszy kwartał w  Europie

Prologis podsumował pierwszy kwartał w Europie

– W wyniku pandemii trendy strukturalne nie tylko przyspieszyły i zostały wzmocnione, ale także trwale zmieniły rynek nieruchomości logistycznych. Lokalizacja jeszcze nigdy nie była tak ważna jak teraz, a rozwój e-commerce zwiększył zapotrzebowanie na najlepsze powierzchnie logistyczne. To przełożyło się na pozytywne zmiany w zakresie czynszów – mówi Ben Bannatyne, prezes Prologis na Europę.

Europa

Całkowita wielkość portfolio Prologis w Europie wynosi 18,7 mln mkw.*. W pierwszym kwartale 2021 roku wynajęta powierzchnia wyniosła łącznie: 935 719 mkw: 187 954 mkw. to nowe umowy najmu, a 747 765 mkw. przedłużone kontrakty. Czynsze w tym czasie wzrosły: +10,8%.
Kluczowe transakcje najmu w I kwartale to 19 523 mkw. w Prologis Park Neustadt DC1, Norymberga, Niemcy, 11 297 mkw. w Prologis Park Bologna Interporto DC5, Włochy; 11 020 mkw. w Prologis Park La Granada DC1, Barcelona, Hiszpania oraz 10 284 mkw. w Prologis Fokker Park DC3B, Amsterdam, Holandia.
W pierwszym kwartale 2021 roku 100% rozpoczętych inwestycji Prologis (w sumie 101 389 mkw.) stanowiły budynki typu built-to-suit. Deweloper nabył poza tym w tym czasie cztery budynki w: Belgii, Francji, Holandii i Wielkiej Brytanii o łącznej powierzchni najmu netto 44 371 mkw. i zakupił dwa grunty inwestycyjne o łącznej powierzchni 112 503 mkw. w Wielkiej Brytanii.

Europa Centralna i Polska

Całkowita wielkość portfolio Prologis w regionie Europie Środkowej wynosi 4,34 mln mkw. (Polska, Czechy, Słowacja i Węgry), w tym 2 mln mkw. w Polsce. Wskaźnik zajętości portfolio w pierwszym kwartale 2021 roku pozostał na stabilnym poziomie 94,2%, w porównaniu do 95,2 % w Q1 2020. W Polsce wynosił on 92,1%, w porównaniu do 92,7% w Q1 2020.
Wynajęta powierzchnia łącznie wynosiła 446 115 mkw. – to o 15% więcej w stosunku do analogicznego okresu w 2020 roku: nowe umowy najmu objęły 131 700 mkw., a przedłużone kontrakty – 219 700 mkw.
Umowy zwarte na polskim rynku odpowiadały za 65% kontraktów podpisanych w regionie (289 575 mkw., co oznacza 40% więcej niż w pierwszym kwartale 2020 roku.).
Prologis rozpoczął budowę trzech budynków typu built-to- suit, o łącznej powierzchni 70 000 mkw. na rynkach w Poznaniu, Wrocławiu i Pradze. Ukończona została budowa dwóch BTS o łącznej powierzchni 84 600 mkw. w Prologis Park Janki i Prologis Park Ruda Śląska.

– Wyniki operacyjne Prologis w Europie w pierwszym kwartale 2021 r. były bardzo dobre. Wynajęliśmy o 17,4% powierzchni magazynowej więcej w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, przy czym liczba nowych umów najmu wzrosła o 34,8% rok do roku. Obserwujemy zwiększenie popytu na ekologiczne, dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów powierzchnie logistyczne. Wpływ na to mają poprawiające się nastroje w branży, dodatkowo klienci poszukują też konkretnych rozwiązań, które pomogą im zabezpieczyć łańcuch dostaw w przyszłości.
Obecnie jesteśmy bardziej, niż kiedykolwiek wcześniej, zaangażowani we wspieranie naszych klientów, tak aby mogli być o krok przed tym, co przyniesie przyszłość. Oferujemy im szeroki zakres wsparcia – od dostosowanych do ich potrzeb rozwiązań typu built- to-suit, przez kluczowe wyposażenie magazynu w ramach naszej platformy Prologis Essentials Marketplace, po ideę PARKLife – w ramach której tworzymy miejsca , w których nasi klienci mogą się rozwijać i dbać o swoich pracowników. To wszystko sprawia, że dostarczamy naszym klientom wartość wykraczającą poza nasze nieruchomości.
Zrównoważony rozwój stawiamy w centrum wszystkich naszych działań. Z sukcesami realizujemy nasze zobowiązanie na rzecz ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego (ESG), aby tworzyć wartości w kluczowych obszarach działalności. Zaangażowanie ESG wyróżnia nas na tle konkurencji, pozwala maksymalizować korzyści dla naszych interesariuszy, a przy tym minimalizować wpływ na środowisko. Realizujemy, bazujące na badaniach naukowych, cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz przejrzystą strategię redukcji emisji CO2, która obejmuje programy ograniczania śladu węglowego oraz ochronę lasów deszczowych. Nasze obiekty budujemy zawsze zgodnie z najwyższymi standardami zrównoważonego rozwoju i akredytacji środowiskowych. Dzięki ugruntowanej kulturze innowacji nasz europejski zespół podnosi standardy w zakresie wykorzystania energii odnawialnej, zrównoważonego projektowania budynków, zielonych inwestycji i miejsc pracy. Działamy ramię w ramię z naszymi klientami, aby skutecznie wspierać ich w osiąganiu własnych celów na rzecz ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego – powiedział Ben Bannatyne, prezes Prologis na Europę.

Paweł Sapek, szef Prologis na Europę Środkową, dodaje: – Pierwszy kwartał był dla Prologis intensywnym okresem, szczególnie w Europy Środkowej. Odporność sektora nieruchomości logistycznych oraz siła naszego portfolio w regionie sprawiły, że mogliśmy nadal zapewniać wsparcie naszym pracownikom, klientom i partnerom. Miniony rok przyniósł znaczące wyzwania, ale rozwijające się branże, takie jak e-commerce, logistyka i farmacja, przyniosły nowe możliwości, odzwierciedlone w nowych transakcjach i rozpoczętych budowach. Z czterech nowych inwestycji rozpoczętych w całej Europie, trzy znajdują się w naszym regionie Europy Środkowej i mają łączną powierzchnię 70 000 mkw. Podpisaliśmy również o 15% więcej umów najmu niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W międzyczasie wzmocniliśmy także nasz zespół Customer Experience, aby zapewnić najwyższą jakość usług wykraczających poza cztery ściany i dach naszych magazynów.

.


*w tym portfolio operacyjne, budowy, nieruchomości przeznaczone na sprzedaż i inne, jak również zakupy i przekształcenia o wartości dodanej (VAA/VAC)

(Prologis)

Poleć ten artykuł:

Polecamy