Prologis wyznacza nowe standardy zrównoważonego rozwoju

Prologis wyznacza nowe standardy zrównoważonego rozwoju

Prologis opublikował swój piętnasty raport dotyczący efektów działań ESG (z zakresu ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego), w którym przedstawia kolejne zrealizowane cele i stałe postępy na drodze do wypracowania nowych standardów.

Najważniejsze informacje z Raportu ESG za 2020 rok wskazują, że Prologis skutecznie wykorzystuje swoją globalną skalę, aby oferować rozwiązania w obszarach, takich jak efektywność energetyczna, neutralność emisyjna oraz innowacje wprowadzane z myślą o sukcesie klientów.

– Zrównoważony rozwój jest wkomponowany w strategię Prologis i brany pod uwagę przy podejmowaniu wszystkich decyzji – od gabinetu zarządu, po najdalsze zakątki świata, w których prowadzimy działalność. Nasze zaangażowanie w ESG jest tym silniejsze, że ściśle wiążemy je z naszymi priorytetami biznesowymi opartym na trzech filarach, którymi są: koncentracja na potrzebach klienta, zmiana dzięki innowacjom i doskonałości operacyjnej oraz kultura otwartości i rozwój talentów – powiedział Ben Bannatyne, President, Prologis Europe.

Ochrona środowiska

Dzięki zaangażowaniu na rzecz zrównoważonego projektowania budynków, efektywności energetycznej i inwestycjom w energię odnawialną w samym 2020 roku Prologis zainstalował na całym świecie instalacje fotowoltaiczne o mocy 40 MW. Obecnie globalna łączna moc instalacji solarnych dewelopera to 252 MW. Jest to energia, która pozwoliłaby na zasilenie ponad 42 tysięcy przeciętnych gospodarstw domowych. Było to możliwe m.in. dzięki ścisłej współpracy Prologis z klientami w ramach programu Solar Smart.
Od 2016 r. jednym ze standardowych rozwiązań firmy jest też oświetlenie LED, w które do 2020 r. firma wyposażyła niemal połowę budynków, a do 2025 roku zamierza oświetlić wysokiej jakości energooszczędnymi systemami LED 100% globalnego portfolio. Umożliwia to efekt globalnej skali działania oraz powołany specjalnie do tego celu Prologis Essentials LED – inicjatywa będąca częścią szerszego programu Prologis Essentials.
Prologis cały czas poszukuje też kolejnych możliwości ochrony środowiska. W tym celu w Polsce sfinalizował w 2020 roku zakup energii z certyfikatami pochodzenia od Tauron. Dzięki temu polskie portfolio dewelopera jest obecnie w 80 procentach zasilane ekologiczną energią.
Ubiegły rok w Europie obfitował również w wiele projektów Prologis typu Smart Building. W realizacjach z zakresu inteligentnych budynków i budynków cyrkularnych wykorzystane zostały najnowocześniejsze technologie, materiały i techniki budownictwa (m.in. magazynowanie energii cieplnej w odwiertach i elektryczne pompy ciepła). To całkowicie nowy standard w branży logistyki magazynowej, który dodatkowo natychmiast wpływa na usprawnienie operacji i produktywności klientów.

100 procentowa neutralność emisyjna z budownictwa w skali globalnej do roku 2025 r.

Działalność dewelopera dowodzi, że skuteczne minimalizowanie wpływu na środowisko jest możliwe. W 2019 roku Prologis został pierwszą na świecie firmą z sektora nieruchomości notowaną na giełdzie Dow Jones S&P 100, która osiągnęła neutralność emisyjną w odniesieniu do swoich operacji. Teraz chce udowodnić, że logistyka może być jeszcze bardziej zielona i wyznaczył sobie kolejne ambitne zadanie.
Nowy globalny cel firmy to osiągnięcie do 2025 roku neutralności pod względem emisji CO2 pochodzących z procesu budowy swoich obiektów. Tym samym deweloper przejmuje rolę lidera w walce z jednym z największych źródeł globalnej emisji dwutlenku węgla: wbudowaną emisją CO2 pochodzącą z budownictwa.
Położony pod Paryżem budynek Moissy 2 będzie pierwszym magazynem neutralnym pod względem emisji CO2, to znaczy, że pozwoli na uniknięcie, zredukowanie i zrekompensowanie 100 proc. oddziaływania na środowisko na etapie budowy, eksploatacji i konserwacji, a więc w całym cyklu życia budynku. Budynek nie jest podłączony do sieci gazowej, wykorzystano w nim za to efektywne rozwiązania projektowe, dachowe panele słoneczne, zapewniono możliwość korzystania z zakupionej zielonej energii i magazynowania energii cieplnej w odwiertach w celu ogrzewania, chłodzenia i zasilania budynku.
W ramach współpracy z międzynarodową organizacją charytatywną Cool Earth w całej Europie Prologis finansuje też działania mające na celu ochronę lasów deszczowych, które wychwytują pięciokrotną wartość nieuniknionej emisji dwutlenku węgla związanej z budową obiektów Prologis. Budując magazyny Prologis w Europie Środkowej w ostatnim roku firma pomogła ochronić w tej sposób 784 hektarów lasów deszczowych.

Odpowiedzialność społeczna

Chcąc zapewnić długoterminową wartość firmy, Prologis dba o interesy wszystkich partnerów. Oznacza to tworzenie środowiska, w którym pracownicy mogą w pełni wykorzystać swój potencjał, produkty i usługi tworzą wartość dla klientów oraz w którym zwiększane są możliwości ekonomiczne społeczności, w których działa Prologis.
PARKlife to ogólnoeuropejska inicjatywa Prologis, w ramach której oferuje klientom i ich pracownikom znacznie więcej niż tylko cztery ściany i dach magazynu. W parkach postawiono na promocję niskoemisyjnego transportu – ułatwiony jest dostęp do komunikacji miejskiej, budowane są stacje ładowania pojazdów elektrycznych i wiaty rowerowe. Prologis chce w ten sposób wspierać pracowników swoich klientów w redukowaniu śladu węglowego. Część parków oferuje kantyny lub zaprasza na teren food trucki. Dużą popularnością cieszą się ścieżki spacerowe, miejsca do relaksu wśród zieleni i siłownie na świeżym powietrzu. Na Węgrzech i Słowacji pracownicy parków mają do dyspozycji nawet boiska do piłki nożnej, a w Polsce uruchomione zostały plenerowe biblioteczki Book Box. PARKlife to autorski sposób Prologis na poszukiwanie rozwiązań, dzięki którym powierzchnie magazynowe i ogólnodostępne części wspólne tworzą przyjazne miejsce dla wszystkich. To także odpowiedź na palący problem klientów, którym jest trudność z pozyskaniem i utrzymaniem pracowników.
Pandemia była czasem, w którym Prologis jeszcze bardziej wzmocnił więzi z klientami i społecznościami, aby zapewnić klientom i pracownikom bezpieczne miejsce pracy i ciągłość prowadzenia operacji. W ubiegłym roku firma dokonała też szeregu zmian w oferowanych świadczeniach, aby pomóc pracownikom zadbać o zdrowie i dobre samopoczucie. Wysiłki w tym zakresie zostały zauważone, a Prologis znalazł się w gronie 50 firm w Polsce – wyróżnionych przez tygodnik Wprost, które otoczyły pracowników najlepszą opieką podczas COVID-19. Dzięki zaangażowaniu swoich zespołów mogła też pomóc tym najbardziej potrzebującym – dowodem są budujące efekty grudniowej akcji charytatywnej Dock Doors of Giving.

– Ubiegły rok był pełen bezprecedensowych sytuacji, dlatego jestem dumny, że nasz zespół wytrwał w swoim dążeniu do stałego rozwoju i pielęgnowania partnerstwa oraz cały czas wspierał klientów i społeczności. W naszej filozofii zrównoważony rozwój odgrywa kluczową rolę. Nie tylko dlatego, że opłaca się z perspektywy biznesowej. Uważamy po prostu, że jest to słuszne i odpowiedzialne. Widzimy realne efekty naszych działań i obserwujemy pozytywny wpływ jaki mają na nasze otoczenie. To motywuje do podejmowania kolejnych wyzwań – powiedział Paweł Sapek, szef Prologis na region Europy Środkowej.

Ład korporacyjny

Prologis jest spółką giełdową, więc jej długofalowa kondycja opiera się na zaufaniu interesariuszy, co do tego, że zawsze będzie prowadzić działalność w sposób uczciwy i w pełnej zgodności z przepisami. Działania w tym zakresie zostały docenione także w Polsce, gdzie Prologis otrzymał tytuł Etycznej Firmy 2020, który podkreśla jej status odpowiedzialnego społecznie i godnego zaufania partnera biznesowego na polskim rynku.

(Prologis)

Poleć ten artykuł:

Polecamy