Prologis z tytułem Mistrza ESG w Logistyce

Prologis z tytułem Mistrza ESG w Logistyce

Podczas Forum Kobiet w Logistyce po raz pierwszy wybrało „Mistrzów ESG w Logistyce 2023”. Celem wyróżnienia jest promowanie dobrych praktyk w obszarze ESG i działalności zgodnie ze zrównoważonym rozwojem a przede wszystkim wyróżnienie firm, które wzorcowo wdrażają strategie ESG w swoich organizacjach.

Prologis otrzymał pamiątkowy dyplom i statuetkę „Mistrza ESG w Logistyce 2023” w kategorii: ład korporacyjny (Governance). Kapituła konkursu doceniła firmę za politykę równouprawnienia i różnorodności, za projekty innowacyjne i rozwiązania na rzecz zrównoważonego rozwoju w obiektach budowanych przez firmę na całym świecie.

– Przez obiekty Prologis przepływa 2,8% światowego produktu krajowego brutto – czyli w 2022 r. niemal 3% wszystkich towarów wyprodukowanych i sprzedanych na świecie „przeszło” przez nasze magazyny. To ogromny sukces, ale także wielka odpowiedzialności. Dlatego z równym zaangażowaniem dbamy o wszystkie trzy obszary ESG. Dlatego bardzo dziękujemy za docenienie naszych działań i przyznanie nam tytułu Mistrza ESG w Logistyce 2023 – powiedziała Marta Tesiorowska, Vice President, Head of Marketing & Communications Europe w Prologis.

Ład Korporacyjny w Prologis

Prologis, aby być o krok przed tym co przyniesie przyszłość, od lat koncertuje się na innowacjach. Od 2016 roku Prologis Ventures zainwestował 150 mln dol. w blisko 40 firm, skupiając się na ESG i na zrównoważonym rozwoju. Inwestycje te wspierają technologie informatyczne, które mają ograniczyć marnowanie żywności w systemach dostaw produktów spożywczych, oprogramowanie obliczające wartości emisji gazów cieplarnianych ze wszystkich zakresów oraz rozwiązania pozytywnie wpływające na poziom bezpieczeństwa i wydajności pracowników. Co ważne, w 2022 roku cztery przedsiębiorstwa wspierane przez Prologis Ventures znalazły się na liście „Najbardziej innowacyjnych firm” magazynu Fast Company.

Istotne dla firmy są zarządzanie różnorodnością i inkluzywność. Dlatego 27% (3 z 11) członków naszego zarządu to osoby o niebiałym kolorze skóry, a 27% (3 z 11) to kobiety. Ogromne znaczenie ESG w strategii Prologis podkreślają zmiany dokonane w organizacji. Wprowadzono zaktualizowane wynagrodzenie oparte na ESG: przez ostatnie pięć lat powiązano część wynagrodzenia dla kadry kierowniczej i pracowników ze wskaźnikami ESG. A w 2022 roku wskaźniki ESG staną się samodzielną kategorią i będą stanowiły 10% karty wyników premiowych, czyli odsetek podobny do tego, który dotyczy innych podstawowych funkcji biznesowych.

O konkursie „Mistrz ESG w Logistyce”

Do udziału w konkursie mogły zgłaszać się firmy będące uczestnikami rynku logistycznego. Należało wypełnić ankietę i opisać swoje projekty w zakresie ESG w 3 kategoriach: ochrony klimatu, działalności społecznej i ładu korporacyjnego. Oceny projektów i działalności zgłoszonych do konkursu dokonała Kapituła, w skład której wchodzą: Aleksandra Zielińska Marketing Manager Poland & Ukraine w IVECO Poland; dr Marta Szymborska Menedżerka ds. Komunikacji, PR i ESG / Head of Communication, PR & ESG w GS1 Polska oraz Beata Konecka, niezależna ekspertka w zakresie ESG, CSR, komunikacji i PR w logistyce.

Zwycięzcy zostali wyłonieni na podstawie punktacji udzielonej niezależnie przez każdą z członkiń kapituły, a suma wszystkich punktów – czyli największa ich liczba, wskazała najlepszych.

Niezależnie czy chodzi o zaangażowanie w kwestie ochrony środowiska, działalność społeczną czy ład korporacyjny spełnione obietnice są… Made in Prologis.

Poleć ten artykuł:

Polecamy