Proptech w służbie bezpieczeństwa

Proptech w służbie bezpieczeństwa

Od kilku lat na polskim rynku nieruchomości komercyjnych w sektorze magazynowym trwa wdrażanie kolejnych rozwiązań z zakresu proptech. Wśród tych najbardziej popularnych znajduje się m.in. automatyczne sterowanie oświetleniem, systemy odczytu tablic rejestracyjnych czy monitorowania mediów, a także szerokorozumiana automatyzacja produkcji czy robotyzacja. Postęp technologiczny, a wraz z nim zdobywanie kolejnych rozwiązań usprawniających i czyniących pracę ludzi bardziej wydajną to już nie science-fiction. To właśnie proptech umożliwił sektorowi magazynowemu mniej dotkliwie odczuć skutki pandemii w porównaniu do pozostałych gałęzi rynku nieruchomości. W jaki sposób systemy komputerowe, rozbudowane sieci internetowe, aplikacje internetowe, wykorzystanie technologii AI i VR czy dronów zmienia otaczającą nas rzeczywistość? Jak rozwiązania Proptech mogą pomagać firmom w szybszym powrocie do czasów sprzed pandemii?

Celem cyfrowej rewolucji jest ułatwienie ludzkiej pracy. Sprawienie, aby była, wygodniejsza i wydajniejsza. Automatyzacja, rozumiana przez zwiększenie kontroli bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie możliwych zagrożeń życia czy pandemii, pozwala technologii przejąć lub usprawnić część operacji, za które dotychczas odpowiedzialny był człowiek.

Rozwój sieci 5G, a za tym upowszechnienie robotyzacji procesów biznesowych, AI oraz machine learningu z pewnością wpłyną na strukturę osób zatrudnionych w samych magazynach. W wyniku rewolucji technologicznej, niektóre zawody będą wymierać na rzecz wzrostu zapotrzebowania na pracowników IT, serwisantów, absolwentów mechatroniki czy innych, których rola i znaczenie będzie rosnąć wprost proporcjonalne do następujących zmian. To naturalny cykl, któremu historycznie poddawany jest rynek pracy. Spodziewamy się, że w najbliższych pięciu latach na rynku pojawią się zupełnie nowe zawody, które w wyniku rozwoju cyfryzacji będą niezbędne do sprawnego i bezusterkowego zarządzania pracą w samym magazynie i jego otoczeniu – mówi Anna Głowacz, Dyrektor Działu Industrial w AXI IMMO.

Proptech w czasie pandemii

Rozwiązania z zakresu szeroko rozumowanego proptechu były wdrażane w mniejszym lub większym stopniu przez głównych graczy na rynku magazynowym. Co więcej bez niektórych z nich nie sposób myśleć dziś o nowoczesnych obiektach logistycznych i produkcyjnych. W obliczu pandemii, część z rozwiązań pozwoliło na wzrost bezpieczeństwa i kontroli w centrach logistycznych. Wśród najważniejszych znajdują się:

  • Automatyzacja procesu udzielania dostępu do nieruchomości

W ramach tego rozwiązania system rozpoznaje numery rejestracyjne samochodów. Usprawnia to przepływ towarów na magazynie w sytuacji zwiększonej rotacji wywołanej zmianą modelu zakupów (e-commerce). Dodatkowo system umożliwia wydanie bezdotykowych przepustek dla gości i pracowników. W sytuacji ewentualnego zarażenia koronawirusem jednego z pracowników na terenie parku, istnieje możliwość szybkiej identyfikacji innych osób przebywających w tym samym czasie na danej powierzchni. Właściciele nieruchomości mają również możliwość udostępniania pomieszczeń bez fizycznego pojawiania się na terenie nieruchomości czy zablokowania dostępu do części nieruchomości czy wjazdu na jej teren.

  • Singu FM

Program oferuje możliwość zarządzania harmonogramem dostępu do nieruchomości poprzez system zaproszeń wskazujący konkretne godziny, w których możliwa jest dostawa towaru. Klient otrzymuje dodatkową informację na temat czasu rozładunku/załadunku czy obłożenia doków. Rozwiązanie usprawnia łańcuch dostaw gwarantując ich płynność.

  • Systemy zarządzania i monitoringu stanu nieruchomości

Zdalny dostęp do monitoringu nieruchomości usprawnia proces usuwania ewentualnych awarii i prowadzenia prac naprawczych. Zarządcy mogą szybciej zidentyfikować miejsce usterki przez co czas potrzebny na jej odnalezienie i naprawę jest krótszy. System oferuje także możliwość wysłania powiadomienia o aktualnej sytuacji na terenie nieruchomości (np. o ograniczonym dostępie do obiektu). Dodatkowo system zarządzania pracy pozwala określić ile osób obecnie znajduje się w halach, włączając w to pracowników zatrudnionych tymczasowo.

  • Szkolenia z domu

Platformy e-learningowe stały się źródłem dodatkowych szkoleń z zakresu BHP. Podczas videokonferencji lub w postaci prezentacji pracownicy mogą zapoznać się z nowymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy.

  • Czujniki ruchu

Smart systemy oświetlenia eliminują konieczność ręcznego uruchamiania świateł. Ponadto coraz więcej magazynów wykorzystuje oświetlenie LED, które dodatkowo obniża koszty eksploatacyjne.

  • Medtech

Niektóre obiekty zostały wyposażone w system zdalnego pomiaru temperatury ciała. Dodatkowo na  terenie centrum magazynowego zainstalowano bezdotykowe dozowniki środków dezynfekujących.

Proptech usprawniający pracę brokerów

Rozwiązania z zakresu proptech usprawniają również pracę agencji doradczych. Jednym z rozwiązań stosowanych na świecie jest technologia blockchain. W czasie pandemii strony transakcji mogą zdalnie podpisać umowę najmu. Ponadto w ramach podpisywania dokumentów online istnieje możliwość przesyłania zgłoszeń dotyczących np. obniżki/prolongaty terminu zapłaty czynszu bez konieczności wymiany tradycyjnej korespondencji czy wystawianie FV online. Kolejnym rozwiązaniem jest usprawnienie rozmów dotyczących potencjalnych zmian metrażu zajmowanego przez poszczególnych najemców, a także zarządzania budżetem nieruchomości z uwzględnieniem potencjalnych zmian warunków najmu ze względu na koronawirusa.

Za pośrednictwem aplikacji mobilnych agent może także zaoferować najemcy możliwość wirtualnego spaceru po nieruchomości, ewentualnie e-viewingu po wcześniejszym umówieniu się z zarządcą nieruchomości.

Nieodległa przyszłość

Wykorzystanie dostępnych obecnie rozwiązań cyfrowych, a także planowany kolejny skok technologiczny każą nam przewidywać, że wykorzystywane dziś do przenoszenia czy dostarczania przesyłek kurierskich drony mogą zostać używane do dezynfekcji pomieszczeń np. poprzez dodatkowe wyposażenie w środki dezynfekujące czy lampy z promieniami UV. Dodatkowo rozwój automatyzacji pozwoli na usprawnienie kolejnych procesów logistycznych i transportowych. Do samoobsługowych magazynów dołączą obecnie testowane rozwiązania autonomicznych samochodów ciężarowych czy statków powietrznych.

Świat zmierza w kierunku rozwiązań smart. Nie spodziewamy się, że grozi nam całkowita automatyzacja i robotyzacja, ponieważ to nadal od człowieka zależy stopień i zakres pracy, która będzie wykonywania za niego. Technologia ma służyć przede wszystkim rozwojowi każdej dziedziny życia. Widoczne jest to zwłaszcza w czasie kryzysów. Spodziewamy się, że firmy, które już dziś zainwestowały w automatyzację dużo łagodniej odczuwają skutki pandemii i szybciej powrócą do normalnej pracy. Dla przykładu, w magazynach w pełni bezobsługowych praca, pomimo pandemii, wykonywana jest bez żadnych przerw – dodaje Anna Głowacz.

Zagrożenia

Wśród potencjalnych zagrożeń wynikających z zastosowania rozwiązań proptechowych wymienia się większy poziom inwigilacji pracowników, a co za tym idzie zwiększenie dyscypliny pracy, a także samo bezpieczeństwo sieci. Potencjalne awarie mogą skutkować utratą kontroli nad funkcjonowaniem systemu, w tym np. nad dostępem do firmowych serwerów, które mogą być celem ataków hackerskich. Dlatego należy w odpowiedni sposób zabezpieczyć dostęp nie tylko do firmowych, ale także prywatnych urządzeń połączonych z siecią.

Niemniej, jednym z najważniejszych obowiązków ludzi jest dbanie o własne bezpieczeństwo, dlatego w przypadku pandemii rozprzestrzeniających się drogą kropelkową należy unikać powierzchni, w których panuje zwiększona wilgoć czy pamiętać, aby na powierzchniach ogólnodostępnych starać się nie dotykać twarzy. Podstawowymi zasadami powinny być zachowanie odpowiedniej odległości od innych osób, bezwzględna dezynfekcja rąk i powierzchni wspólnych, a także ograniczenie w przemieszczaniu się z obowiązkiem nakrywania ust i nosa.

 

Poleć ten artykuł:

Galeria zdjęć do artykułu

Polecamy