Przenośniki rolkowe i taśmowe

Przenośniki rolkowe i taśmowe

Najważniejszymi urządzeniami montażowymi w magazynach i halach produkcyjnych są urządzenia transportowe nośników, elementów lub wyrobów, stoły montażowe, narzędzia i przyrządy specjalne oraz urządzenia pomocnicze. Przenośniki rolkowe i taśmowe to jedne z najpopularniejszych środków transportu bliskiego, na rynku dostępnych jest wiele rozwiązań dających możliwość dostosowania urządzeń do konkretnych procesów.

Środki transportu są nieodzownymi urządzeniami do przemieszczania nośników, elementów lub zespołów podlegających montażowi. Ich rodzaj zależy od wielu czynników, takich jak masa i kształt przedmiotów i zespołów, wielkość produkcji, stopnień zmechanizowania montażu itp. Do głównych środków transportu można zaliczyć: przenośniki taśmowe, przenośniki rolkowe, podajniki wibracyjne, przenośniki taśmowe z płytami ślizgowymi lub rolkowymi (do podawania ciągłego), przenośniki z wędrującymi stołami, przenośniki specjalne przystosowane do określonego wyrobu (np. montaż samochodów), przenośniki pneumatyczne ze społem obrotowym, podajniki (kołowe, płytowe lub łańcuchowe), wózki montażowe (z napędem i bez napędu).

Przenośniki taśmowe
To jedno z najpopularniejszych rozwiązań wykorzystywanych praktycznie we wszystkich gałęziach przemysłu. Występująca różnorodność oraz szeroka gama taśm skutkuje możliwością stosowania tych przenośników do różnorodnych produktów. Przenośniki taśmowe służą do transportowania bez poślizgu, czyli tam, gdzie zachodzi potrzeba łagodnego przemieszczania towarów. Przeznaczone są zarówno do prac lekkich (produkty lekkie o niewielkich gabarytach), jak i ciężkich (materiały sypkie: elewatory, składowiska). Można nimi transportować rzeczy, które nie nadają się do transportu przenośnikami rolkowymi, czyli towary sypkie czy małogabarytowe. Znajdują zastosowanie w liniach montażowych, ale także do transportu ładunków drobnicowych, takich jak: kartony, worki, skrzynki itp. Konstrukcja nośna może być wykonana ze stali zwykłej malowanej proszkowo, stali wysokoodpornej lub aluminium. W przenośnikach taśmowych możemy zastosować różne taśmy.
Najczęściej stosowane są taśmy wykonane z PCV, poliuretanu, gumy, kauczuku, silikonu, filcu. Doskonale zdają egzamin podczas transportowania na różne wysokości ze względu na możliwość przemieszczania ładunków zarówno w poziomie, jak i pod kątem wzniosu nawet do 30 stopni.
Przenośniki taśmowe są najbardziej opłacalną opcją pod względem ceny. Szeroka gama pasków daje możliwość znalezienia optymalnego rozwiązania w odniesieniu do właściwości pasów oraz materiału. Przenośniki taśmowe po zainstalowaniu można modyfikować w przyszłości, a szkielet składający się z modułowych elementów profilu systemowego daje możliwość łatwego łączenia innych profili lub komplementarnych technologii. Dodatkową zaletą jest cicha praca przenośnika.

Transport przenośnikami rolkowymi
Przenośniki rolkowe są jednym z najpopularniejszych sposobów transportu bliskiego. Charakteryzują się lekką, sztywną i solidną konstrukcją, można je niezależnie konfigurować pod różnym pochyleniem, dostosowując optymalną wysokość i łączyć z innymi transporterami. Z łatwością można zamontować do nich dodatkowe urządzenia (takie jak bandy boczne, regulowane podpory, ograniczniki końcowe), mogą także współpracować z innymi przenośnikami. Modułowa konstrukcja umożliwia budowanie całych systemów przenośników o dowolnych rozmiarach i kształtach. Przenośniki rolkowe mogą być wykorzystane do transportu detali o niewielkich gabarytach i płaskiej powierzchni styku, ale także, w przypadku większych transporterów, do transportu produktów o regularnych kształtach, jak palety, skrzynie, worki, pojemniki i innych elementów o znacznych gabarytach i masie. Ich nośność może osiągnąć nawet kilka ton (wytrzymują obciążenia na jedną rolkę). Ze względu na sposób wprawienia ładunku w ruch przenośniki możemy podzielić na: ręczne, napędzane oraz grawitacyjne.
Rolki, w zależności od przeznaczenia przenośnika, mogą być wykonane z tworzywa, ze stali (czarnej, nierdzewnej lub ocynkowanej), mogą być stalowe z otuliną gumową lub PCV, aluminiowe, czy stożkowe. Konstrukcja natomiast może być wykonana z aluminium, stali malowanej proszkowo lub stali kwasoodpornej.
Istotną zaletą przenośników rolkowych jest możliwość dołączenia silnika umożliwiającego kontrolowany obrót rolek. Przenośniki te mają wysoką nośność oraz solidną konstrukcję, a co najważniejsze – produkowane są zgodnie z wymaganiami użytkownika. Umożliwia wykonywanie specjalnych operacji technologicznych lub produkcyjnych bezpośrednio na przenośniku.

Na rynku występuje wiele rodzajów przenośników zarówno rolkowych, jak i taśmowych, które różnią się m.in. funkcjonalnościami, materiałem wytworzenia, typem systemu napędzającego – są dostosowywane do konkretnych wymagań i potrzeb. Przenośniki rolkowe mają większą wytrzymałość, ale nie są wstanie transportować luzem towarów sypkich czy małogabarytowych, zaś przenośniki taśmowe są bardziej opłacalną opcją pod względem ceny i mogą być wykorzystywane do różnych produktów, choć w porównaniu do rolkowych, szybciej się zużywają i mają mniejszą wytrzymałość na nacisk punktowy. Na rynku dostępne są także łączone systemy taśmowo-rolkowe, które można dostosować do wykonywanych operacji w przedsiębiorstwie zachowując zalety obu przenośników.

Bibliografia:
Zawora J. Podstawy technologii maszyn, WSiP, Warszawa, 2001, s. 407
Informacje pochodzą ze stron: www.profilex.com,
www.haberkorn.pl, www.intralog.pl

KOMENTARZE

Tomasz Kuźmiński, dyrektor zarządzający, KAISER+KRAFT Sp. z o.o.
W każdym magazynie i w każdej hali produkcyjnej niezbędna jest bardzo szybka, elastyczna i wydajna logistyka transportu. Rozwiązania grawitacyjne (swobodny spadek po lekkiej pochyłości) są idealnym rozwiązaniem logistycznym wszędzie tam, gdzie pracownicy muszą mieć stały dostęp do transportowanych towarów, np. aby je rozładować lub załadować, przygotować do wysyłki, przepakować itd. Również w sytuacji, gdy towary transportowane są między dwoma stanowiskami pracy w magazynie, nie ma konieczności zastosowania silnika, a użycie przenośnika taśmowego mija się z celem. Właściwym rozwiązaniem są wówczas przenośniki rolkowe i roleczkowe, zwłaszcza w przypadku przewidywalnych uwarunkowań przestrzennych oraz odpowiedniego napływu towarów rozwiązanie to jest wyjątkowo oszczędne, bardzo elastyczne i ciche. Do tego wystarczy niekiedy niewiele więcej niż siła ciężkości i reguły fizyki. Przenośniki rolkowe o napędzie grawitacyjnym nie potrzebują bowiem napędu elektrycznego, a mimo to ułatwiają pracownikom załadunek i rozładunek towarów. Istotne jest przy tym, aby te paczki (kartony) posiadały gładkie dno. W przypadku towarów nieforemnych niezbędne jest zastosowanie pojemników typu KLT z gładkim dnem przystosowanych do współpracy z przenośnikami rolkowymi.
Przenośniki rolkowe zapewniają optymalną efektywność przemieszczania wówczas, gdy wykorzystują jedynie siłę ciężkości przy spadku wynoszącym między 2% do max. 5%. Najlepiej prezentują wówczas swoje zalety: cichy transport bez wydatków na energię elektryczną, indywidualnie dostosowana prędkość, elastyczna zmiana kierunku transportu, możliwość blokowania ruchu, czy elastyczne ustawianie ułatwiające załadunek/rozładunek, a także niewielkie potrzeby w zakresie konserwacji dzięki wyeliminowaniu silnika elektrycznego i elementów napędu oraz niedrogiej wymianie pojedynczych rolek lub elementów modułowych. Wiele firm, w których występują duże strumienie przepływu towarów w magazynie, wybiera jako technikę transportu wyłącznie przenośniki rolkowe (grawitacyjne), nawet jeśli towary muszą pokonywać dłuższe odcinki. Przenośniki rolkowe można zawsze zintegrować w wielomodułowy system złożony. Możliwe jest przy tym również tworzenie ciągów z systemem łuków.

Witold Szczurek, wiceprezes zarządu, Logisystem
W ostatnim czasie obserwujemy w Polsce wzrost tempa automatyzacji procesów w magazynach dystrybucyjnych. Wydaje się, że za tendencją tą stoją zarówno konieczność optymalizacji przepływu towarów, jak też eliminacji pracy ręcznej w kontekście narastającego ograniczenia zasobów.
Pomijając specyficzne uwarunkowania procesowe wymuszające stosowanie przenośników wysoce specjalistycznych, większość rozwiązań automatyzacji transportu wewnątrzmagazynowego oparta jest na dwóch podstawowych technologiach przenośnikowych: rolkowej i taśmowej.
W przypadku tej pierwszej mamy do czynienia z idealnym rozwiązaniem do transportu towarów ciężkich, często spaletyzowanych, spakowanych w regularne kartony. Odpowiedni dobór parametrów przenośnika rolkowego (podziałka rolek, wielkość stref napędowych, moc elektrorolek) umożliwia w praktyce nieograniczone zastosowania w zakresie transportu poziomego.
Innym przykładem zastosowania przenośników rolkowych są wszelkie odcinki wymagające transportu grawitacyjnego oraz odcinki buforujące. Przenośniki rolkowe doskonale sprawdzają się także w transporcie pozostałych towarów, wymagają jednak często zastosowania dodatkowo odrębnych nośników w formie kształtek, tac lub pojemników.
W przypadku technologii taśmowej mamy do czynienia z rozwiązaniem idealnym do transportu towarów lekkich, drobnych, o nieregularnych kształtach, np. foliopaków. Istotną zaletą odróżniającą technologię taśmową od rolkowej jest oprócz możliwości transportu poziomego także możliwość transportu towarów na wszelkich pochyłościach zarówno wznoszących, jak i opadających. Czynnikiem gwarantującym sprawność funkcjonowania przenośników taśmowych jest odpowiedni dobór mocy bębnów napędzających oraz stopnia adhezyjności taśmy transportowej – nabiera to szczególnego znaczenia w przypadku odcinków pochyłych.
Wybór odpowiedniej technologii przenośnikowej jest uzależniony od specyfiki i wymagań procesu, charakterystyki transportowanych towarów, a także szeregu czynników wynikających z uwarunkowań samego magazynu. Ostateczny wybór powinien być uzależniony od szczegółowej analizy wszystkich wymienionych zmiennych, a wybrane rozwiązanie przewidywać zarówno stan obecny, jak i przyszłe możliwe zmiany. Rozstrzyganie, która z technologii jest lepsza, może nierzadko sprowadzać się do przysłowiowej akademickiej dyskusji – wybór konkretnej technologii warunkuje charakterystyka danego procesu, a w praktyce przedmiotowe rozwiązania są najczęściej stosowane razem.

Poleć ten artykuł:

Polecamy