Przewozy towarów koleją wróciły do poziomu sprzed pandemii

Przewozy towarów koleją wróciły do poziomu sprzed pandemii

UTK podsumował rok 2021 i podał dane dotyczące przewozów towarów koleją w Polsce.  W ciągu 12 miesięcy przewieziono 243,6 mln ton towarów, czyli przewieziona masa wzrosła o 20,4 mln ton w stosunku do 2020 roku. Oznacza to, że przewozy towarowe były na wyższym poziomie niż w 2019 r.

Praca przewozowa wyniosła niemal 56 mld tonokilometrów – wzrost o 3,8 mld tonokilometrów (7,2%). Praca eksploatacyjna osiągnęła poziom 81,6 mln pociągokilometrów, co oznaczało wzrost o 4,1 mln pociągokilometrów (5,3%). Średnia odległość przewozu ładunków wyniosła w 2021 r. 230 km – o 4 km mniej w porównaniu do 2020 r.

Masa ładunków w 2021 r. była większa także od tej z 2019 r. Przewieziono o 7,2 mln ton więcej (3,1%). W zakresie pracy przewozowej wzrost wyniósł 0,1%, co przełożyło się na 78 mln tonokilometrów, a w zakresie pracy eksploatacyjnej miał miejsce spadek o -0,9%, czyli 0,7 mln pociągokilometrów. Średnia odległość zmniejszyła się o 6,7 km.

– W przewozach towarowych w 2021 r. w porównaniu z 2020 r. sytuacja była stabilniejsza, na rynku nie było już takiej dozy niepewności, a przewoźnicy dostosowali się do nowych realiów. Słabszymi miesiącami były jedynie styczeń i luty, ale od marca przewozy były już na stabilnym poziomie. W ostatniej dekadzie jedynie w 2018 r. została przewieziona większa masa towarów. Mimo to zauważalna jest tendencja utraty przez transport kolejowy udziałów w rynku względem transportu drogowego. W Polsce z roku na rok sukcesywnie zwiększa się masa i wolumen przewiezionych dóbr, jednak dane pokazują, że to transport drogowy w głównej mierze jest beneficjentem tych zmian. W perspektywie całego rynku niepokojący jest fakt, że transport towarów koleją jest ciągle za mało konkurencyjny w stosunku do transportu drogowego – komentuje dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

W grudniu 2021 r. odnotowano o 20,5 mln ton przewiezionych ładunków, o 0,7 mln (3,7%) więcej niż przed rokiem. Praca przewozowa zwiększyła się o 148 mln tonokilometrów (3,2%) i wyniosła 4,7 mld tonokilometrów, a praca eksploatacyjna osiągnęła poziom 6,6 mln pociągokilometrów , i była mniejsza o 0,3 mln pociągokilometrów (-3,9%). Średnia długość przejazdu była krótsza o 1 km.

Poleć ten artykuł:

Polecamy