PZWLP uporządkował definicje

PZWLP uporządkował definicje

Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów zakończył prace nad ujednoliconymi zasadami raportowania wyników w branży wynajmu długoterminowego pojazdów.Przy tworzeniu uporządkowanych zasad statystycznych PZWLP współpracował z firmami członkowskimi Związku Polskiego

Przy tworzeniu uporządkowanych zasad statystycznych PZWLP współpracował z firmami członkowskimi Związku Polskiego Leasingu. Od stycznia 2010 roku przedsiębiorstwa oferujące usługi outsourcingu flot będą mogły raportować stan swoich flot na podstawie precyzyjnego podziału. Do wynajmu długoterminowego pojazdów zaliczono Full Service Leasing, Leasing z serwisem oraz wyłączne zarządzanie flotą. Odrębną grupę stanowią wyłączne finansowanie (leasing) oraz wynajem krótkoterminowy. Za PZWLP przedstawiamy kryteria podziału statystyk.

 

Definicje

 

Wynajem długoterminowy

Pełny wynajem długoterminowy – skrót: FSL (ang. Full Service Leasing)

 1. Finansowanie floty klienta poprzez umowę leasingu operacyjnego, najmu, dzierżawy,
 2. Ryzyko wartości rezydualnej (ang. residual value – RV) po stronie finansującego,
 3. Czas trwania umowy: minimum 24 miesiące,
 4. Musi obejmować przynajmniej trzy usługi pozafinansowe (w tym zawsze serwis mechaniczny).

Leasing z serwisem – LS (Leasing & Service)

 1. Finansowanie floty klienta poprzez umowę leasingu operacyjnego, najmu, dzierżawy lub leasingu finansowego,
 2. Ryzyko RV po stronie korzystającego,
 3. Czas trwania umowy: minimum 24 miesiące,
 4. Musi obejmować przynajmniej 2 usługi, bez wymogu serwisu mechanicznego.

Wyłączne zarządzanie flotą – FM (Fleet Management)

 1. Brak finansowania floty klienta przez firmę zarządzającą flotą,
 2. Umowa na zarządzanie flotą zawarta na minimum 6 miesięcy,
 3. Dowolna liczba usług z listy usług pozafinansowych.

 

Kategorie poza wynajmem długoterminowym

Wyłączne finansowanie – Leasing

 1. Firma leasingowa finansuje samochody w umowie leasingu operacyjnego, najmu, dzierżawy lub leasingu finansowego,
 2. Ryzyko RV po stronie korzystającego lub finansującego,
 3. Czas trwania umowy: minimum 24 miesiące,
 4. Bez usług pozafinansowych lub z 1 usługą.

Wynajem krótkoterminowy – STR (Short-term rental)

 1. Firma STR finansuje samochody w dowolnej formie,
 2. Czas trwania umowy: maksymalnie 24 miesiące,
 3. Dowolny zakres usług finansowych i rozwiązań w zakresie ryzyka RV

 

 

Poleć ten artykuł:

Polecamy