Reflex WMS trafia na Google Cloud

Reflex WMS trafia na Google Cloud

Oferowany w modelu SaaS pakiet oprogramowania Reflex, dostępny będzie na Google Cloud w wersji dla chmury publicznej. Oprócz tego Hardis Group prezentuje nową aplikację – Reflex Visibility, która wspiera współpracę i proces unifikacji w obrębie łańcucha dostaw, a także umożliwia podgląd i koordynację operacji logistycznych.

Warszawa, Grenoble, 8 marca 2023 – Reflex (Hardis Group) – wiodący wydawca oprogramowania do zarządzania operacjami w centrach logistycznych, ogłasza, że przeznaczony do optymalizacji procesów w obrębie łańcucha dostaw pakiet Reflex WMS, jest już dostępny w modelu SaaS dostosowanym do wymagań chmury publicznej Google Cloud. Oprogramowanie zostało wzbogacone trzema nowymi modułami: Unified Inventory, Order Tracking i Control Tower. Wraz z aktualizacją, wprowadzona zostaje także nowa wersja aplikacji RF na Android.

Przedstawione nowości są częścią rosnących ambicji firmy, której celem jest dostarczanie na rynek rozwiązań, dzięki którym łańcuch dostaw będzie bardziej efektywny i zrównoważony. Reflex planuje także wzbogacać swoją ofertę, by w przyszłości zostać europejskim liderem wśród dostawców rozwiązań do zarządzania łańcuchami dostaw.

Reflex SaaS w publicznej chmurze GC

Nowa wersja Reflex w modelu SaaS, dostosowana jest do chmury publicznej i bazuje na 30 latach prac badawczo-rozwojowych oraz na poprzednich, bogatych w funkcje wersjach oprogramowania. Wersja ta, ukierunkowana została na zapewnienie klientom szybkiego zwrotu z inwestycji, dzięki skróconemu wdrożeniu, bezproblemowej integracji z istniejącymi systemami informatycznymi oraz niższymi kosztami infrastruktury i utrzymania. Dostępna na całym świecie wersja oprogramowania Reflex w modelu SaaS, zapewnia krótszy czas aktywacji i wysoką skalowalność jako aplikacja z możliwością rozbudowy, która może dostosować się do zmieniających się wymagań oraz potrzeb klienta.

Oprócz dostępności i gwarancji wywiązywania się ze zobowiązań usługowych, Reflex SaaS na Google Cloud oferuje wysoki poziom bezpieczeństwa, niezawodności, możliwość adaptacji i łatwości wykorzystania w zakresie zarządzania działalnością dystrybucyjną.

– Ta nowa wersja oprogramowania dla chmury publicznej, to kluczowy element pomagający naszym klientom w stawieniu czoła wyzwaniom logistycznym, a nam w realizacji celu, jakim jest uczynienie z Reflex europejskiego lidera w dziedzinie rozwiązań do realizacji operacji logistycznych. Pozwala nam ona ułatwić wdrożenie w projektach na skalę światową i zaproponować optymalny Całkowit Koszt Posiadania (TCO) przy jednoczesnym zagwarantowaniu dostępności oprogramowania i realizacji zobowiązań usługowych – mówi Florent Boizard, dyrektor jednostki organizacyjnej Reflex w Hardis Group.

Reflex Visibility: rozwiązanie do unifikacji sieci logistycznych

Reflex Visibility to rozwiązanie będące efektem współpracy działu badawczo-rozwojowego z licznymi klientami z sektora przemysłu, handlu i usług logistycznych. Ideą przyświecającą jego opracowaniu, była chęć wyłączenia magazynu z izolacji i włączenia go do ekosystemu firm, dzięki pakietowi narzędzi ułatwiających współpracę, pilotowanie operacji logistycznych i przesyłanie danych w obrębie łańcucha dostaw (wewnątrz firmy oraz do partnerów).

Dostępne są trzy, nowe moduły wprowadzanego na rynek rozwiązania:

  • Unified Inventory: precyzyjny podgląd zapasów w całej sieci logistycznej (magazynach centralnych i podmiejskich, punktach sprzedaży, zakładach produkcyjnych, u klientów itp.) w czasie rzeczywistym.
  • Order Tracking: monitorowanie zamówień w czasie rzeczywistym – od przyjęcia zamówienia do ich dostarczenia.
  • Control Tower: nadzorowanie efektywności podczas realizacji operacji wewnątrz łańcucha dostaw we wszystkich placówkach, a także informowanie ekosystemu firm (dostawców, klientów i partnerów) o kluczowych, logistycznych wskaźnikach wydajności.

– Reflex Visibility jest efektem tego, że wymagania klientów, presja na koszty i terminy oraz liczne czynniki losowe wpływające na łańcuch dostaw nie pozwalają już na pracę centrów logistycznych w izolacji od firmowego ekosystemu. Realizacja operacji logistycznych obejmuje obecnie wiele placówek i wielu partnerów, którzy potrzebują narzędzi oferujących ujednolicony podgląd czynności w czasie rzeczywistym, co przekłada się na efektywniejszą współpracę – wyjaśnia Florent Boizard.

Nowe rozwiązanie Reflex Visibility zacznie funkcjonować już za kilka tygodni. Opiera się ono na otwartym modelu danych, który pozwala agregować dane z wielu systemów (ERP, WMS, TMS, platformy e-commerce, zarządzania punktem sprzedaży i innych) w jednym miejscu. Standardowy model danych można wzbogacić w taki sposób, żeby odpowiadał on wszystkim potrzebom klienta.

Według zapowiedzi, pierwsze trzy moduły Reflex Visibility będą w przyszłości uzupełniane o dodatkowe funkcje. W nadchodzących miesiącach przewidziany jest m.in. moduł do wspólnego zarządzania sprawami spornymi.

Nowa wersja aplikacji RF na Android

Wspomnianym wyżej zmianom towarzyszy także nowa wersja aplikacji RF na Android, oferująca zwiększoną ergonomię i poprawę produktywności. Jej interfejs został przeprojektowany tak, aby ułatwić nawigację między procesami, skrócić czas szkolenia użytkowników i zmniejszyć zmęczenie oczu pracowników (dzięki ciemnemu motywowi). Aplikacja w czasie rzeczywistym wchodzi w interakcje z podłączonymi do sieci przedmiotami na terenie placówek logistycznych (robotami, sygnalizatorami w działach wysyłek, kompletacji, put to light, wagami sieciowymi, rękawicami sieciowymi itp.), żeby poprawić warunki pracy i zwiększyć efektywność operacyjną.

Poleć ten artykuł:

Polecamy