Reguła jednej minuty

Reguła jednej minuty

1 października 2011 r. wejdą w życie nowe zasady rejestracji aktywności kierowcy za pomocą tachografu cyfrowego. Zmiany wychodzą naprzeciw oczekiwaniom przewoźników, którzy od dłuższego czasu zgłaszają organom kontrolnym problem poprawnej rejestracji aktywności kierowcy podczas...

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1266/2009 z 16 grudnia 2009 r. wprowadza istotne nowe zasady rejestracji odpoczynku kierowcy poprzez zmianę załacznika IB do Rozporządzenia 3821/85. W rozdziale III pojawią się nowe, kluczowe dla użytkowników tachografów cyfrowych możliwości.

Anulowanie trybu praca

„Wymaganie 038: Jeżeli w czasie 120 sekund od automatycznej zmiany na PRACĘ, wskutek zatrzymania pojazdu nastąpi zmiana czynności na ODPOCZYNEK lub DYSPOZYCYJNOŚĆ, to przyjmuje się, że pierwsza taka zmiana zaistniała w czasie postoju pojazdu (w ten sposób można anulować zmianę na PRACĘ)”.

Jeżeli tachograf automatycznie w trakcie postoju przełącza tryb rejestrowanej aktywności na „młotki” – praca (inna niż jazda), kierowca ma możliwość anulowania tej zmiany i poprawnego zarejestrowania odpoczynku lub w razie potrzeby dyspozycyjności. Muszą zostać spełnione dwa warunki. Po pierwsze czas na zmianę takiego trybu to tylko 2 minuty od momentu automatycznego przełączenia się tachografu. Jeśli w tym czasie kierowca przestawi selektor na właściwy tryb, cały okres zostanie zapisany jako odpoczynek lub dyspozycja. Warunek drugi, oczywisty – anulowanie pracy można wykonać tylko podczas postoju pojazdu.

Rejestracja odpoczynku podczas jazdy

Większość kierowców znających zasady obsługi tachografu, doskonale wie, że tachograf nie zarejestruje jazdy wykonywanej krótkotrwałymi podjazdami do połowy obrotu koła. Konieczność przestawienia pojazdu w trakcie odpoczynku lub przerwy, najczęściej kończy się karą. Prawidłowe opisanie stanu faktycznego na wydruku, może uchronić przed finansowymi konsekwencjami. Problemem znacznie częściej dotykającym przewoźników jest rejestrowanie jazdy przez całą minutę, nawet jeśli faktycznie trwała ona tylko 1, 2 lub 3 sekundy. Poniższy zapis Rozporządzenia 1266/2009 zmienia ten stan rzeczy.

„Wymaganie 042: W danej minucie zegarowej, nie traktowanej jako PROWADZENIE zgodnie z poprzednim wymaganiem 041, cała taka minuta liczy się jako jedna czynność, która trwała najdłużej w ciągu tej minuty (lub była późniejsza w przypadku czynności o jednakowym czasie trwania)” – reguła 1 minuty.

Wyjaśnić od razu należy, że zgodnie z Wymaganiem 041 „W danej minucie zegarowej, jeżeli PROWADZENIE jest zarejestrowane jako czynność w minucie bezpośrednio ją poprzedzającej i następującej bezpośrednio po niej, to cała ta minuta liczy się jako PROWADZENIE.”

Reguła jednej minuty pozwala od dnia 1 października 2011 r. w nowych tachografach cyfrowych stosować zasadę przeważającej aktywności. Tzn. jeżeli w danej minucie czas jazdy wyniesie od 1do 29 sekund, to tachograf zarejestruje tą minutę jako odpoczynek. Natomiast jeżeli zarówno jazda jak i postój trwać będą równo po 30 sekund, wówczas cała minuta zostanie przypisana do aktywności późniejszej, np. 30 sekund jazdy i 30 sekund postoju – cała minuta rejestrowana jako odpoczynek.

Nasuwa się pytanie jaką odległość można pokonać w danej minucie, rejestrując odpoczynek. Dzięki uprzejmości spółki Duhabex z Trzebini, wykonane zostały testowe przejazdy, trwające 29 sekund. Wyniki prezentuje tabela zawarta w tekście.

Poleć ten artykuł:

Polecamy