Rekomendowane Praktyki w Logistyce

Rekomendowane Praktyki w Logistyce

Czy zawsze, aby usprawnić lub zoptymalizować swoje procesy potrzebne są olbrzymie budżety i powoływanie grup zadaniowych, które całkowicie reorganizują logistykę w przedsiębiorstwie?Większość z nas zajmuje się logistyką od dłuższego czasu. Doświadczenia, jakie udało się nam

Większość z nas zajmuje się logistyką od dłuższego czasu. Doświadczenia, jakie udało się nam zgromadzić borykając się z codziennymi problemami operacyjnymi mogłyby zapełnić nie jedną stronę, czy ta wiedza nie jest warta przedstawienia szerszemu gronu odbiorców? Taka właśnie myśl pojawiła się w głowie jednego z managerów logistyki. Po kilku minutach wybierał już kolejne numery z pamięci telefonu. Twórca aplikacji TMS, twórca aplikacji WMS, Customer Service Manager, Dyrektor Logistyki, Logistics Manager, Suplly Chain Manager, IT Manager, Dyrektor Platformy. W ciągu 24 godzin powstała grupa entuzjastów o podobnym podejściu i spojrzeniu na logistykę. Jeden z rozmówców podczas rozmowy telefonicznej o projekcie powiedział „… czy zawsze trzeba wywarzać otwarte drzwi?…” zdanie to padło w kontekście problemów, które pojawiają się w codziennej pracy wraz ze stwierdzeniem „…przecież na większość bolączek znaleziono już lek…”. Przyjmując takie spojrzenie wystarczy otworzyć szeroką dyskusje na temat wypracowanych i sprawdzonych praktyk, aby zminimalizować ilość problemów oraz nietrafnych decyzji. Jednak w jaki sposób dotrzeć do potencjalnych odbiorców? Z pomocą przyszła Eurologistics oraz zaprzyjaźnione portale branżowe. Zarówno Adam Błuś wydawca Eurologistics jak i Przemysław Walewski redaktor naczelny zaoferowali swoją pomoc medialną przy realizacji projektu oraz włączenie się w prace grupy. Z czasem pojawiło się kolejne pytanie: „co z interaktywnością i wykorzystaniem potencjału czytelników”? Na szczęście żyjemy w XXI gdzie internet jest normą, podjęto więc decyzje o uruchomieniu w drugiej fazie projektu forum dyskusyjnego na którym będą komentowane prezentowane praktyki jak i przedstawiane pomysły i doświadczenia czytelników. Przyjrzyjmy się uczestnikom projektu czy był to losowy wybór? Trzon grupy tworzą przedstawiciele każdego z obszarów występujących w logistyce. Są to managerowie reprezentujący producentów, dystrybutorów, operatorów logistycznych, działy back-office jak IT, Customer Service, twórcy aplikacji do zarządzania magazynem i transportem. Tak dobrana grupa osób powoduje, że w trakcie dyskusji będą reprezentowane interesy każdej ze stron a rozwiązania będą kompromisem satysfakcjonującym zarówno operatorów logistycznych, ich zleceniodawców, producentów, działy IT i CUS a także twórców aplikacji wykorzystywanych w logistyce. Należy nadmienić, że projekt ten nie ma na celu narzucania standardu a prezentacji rekomendowanych, sprawdzonych praktyk czy też rozwiązań. U samych podstaw idei leży otwarty charakter grupy a więc swobodny przepływ przez nią ekspertów i osób chcących się wypowiedzieć lub zaprezentować coś ciekawego. Twórcy projektu chcieli w ten sposób pokazać, że poza poważnymi opracowaniami teoretycznymi, które traktują o optymalizacji procesów czy też optymalizacji całego obszaru jest szereg rozwiązań prostych do zastosowania i choć nie rozwiążą one 100% problemów usprawnią łańcuch, co przyniesie wymierną korzyść dla jego uczestników. W dyskusji będą wykorzystywane zarówno nowe rozwiązania opracowane przez zespół na potrzeby projektu jak i doświadczenia sprawdzone w praktyce czy też zaobserwowane przez członków zespołu w różnych organizacjach. Twórcy projektu mają nadziej na wysoki poziom interakcji z odbiorcami zarówno w formie komentarzy zaprezentowanych rozwiązań jak i wnoszenia własnych propozycji praktyk wartych zaprezentowania. Przez kolejny rok na łamach Eurologistics, a także dwumiesięcznika Towary Niebezpieczne oraz branżowych portalach będą prezentowana następujące tematy:

 

 • Wykorzystanie kodów kreskowych i matrix-owych do zautomatyzowanego wprowadzania danych do systemu [awizacje przyjęcia towaru, przyjęcie towaru]
 • Wykorzystanie platform wymiany danych w całym łańcuchu dostaw [dostęp do danych podstawowych artykułów, parametryzacji, przesyłkach w drodze]
 • Wykorzystanie etykiety logistycznej w celu automatyzacji wprowadzania dostawy wraz z danymi o towarze na nośniku [ilość, data przydatności, numer partii]
 • Zwiększenie poprawności składowania poprzez użycie cyfry kontrolnej potwierdzającej właściwe miejsce odstawienia nośnika
 • Porównanie zarządzania zasobami w oparciu o metodę kompletacji całego zlecenia lub przyznanie zadania na podstawie miejsca pobytu zasobu
 • Zarządzanie pickingami w oparciu o metodę stałych miejsc pickingowych i metodę bufor picking
 • Porównanie metod uzupełniania pickingu: uzupełnienia pod zlecenie, po osiągnięciu punktu wyzwolenia, uzupełnieniu w chwili wystąpienia zapotrzebowania
 • Mechanizm palety homo jako optymalizacja kompletacji
 • Skanowanie w procesie kompletacji z uwzględnieniem problemu braku kodów na towarze, jako narzędzie podnoszące jakość procesu
 • Standardowe etykiety dystrybucyjne i logistyczne [co powinny zawierać aby ułatwić proces w kolejnym ogniwie łańcucha logistycznego]
 • Standard dokumentów wydania celem zapewnienia kompletnej informacji w łańcuchu dostaw [packin listy, dokumenty WZ, listy przewozowe, jako nośnik informacji w łańcuchu]
 • Standard jednostki transportowej umożliwiający kolejnym ogniwom łańcucha logistycznego minimalizacje operacji związanych z przeformowywaniem jednostki
 • Standard wymiany danych w oparciu o pliki płaskie [wymagane komunikaty, zawartość, dostępne technologie]
 • Backholding oraz inne narzędzia pozwalające zoptymalizować koszt dostawy
 • Standard statusów wykorzystywany w łańcuchu logistycznym [co statusować, komu wysyłać status, jakiej technologii użyć]
 • Dostępne metody śledzenia drogi przesyłki [SMS-y, i technologia GPS]

 

Powyższa lista jest wycinkiem zagadnień, które chce poruszyć zespołu. Eurologistics planuje także zorganizowanie konferencji poświęconej temu projektowi, na której będzie okazja do niczym nieskrępowanej dyskusji nie tylko na temat poszczególnych praktyk, ale także samej idei. Zachęcam Państwa już teraz do śledzenia prac zespołu i uczestnictwa w jego pracach.

Poleć ten artykuł:

Polecamy