Rekordowy rok dla intermodalu
W 2019 roku przetransportowano koleją 19,5 mln ton ładunków intermodalnych, wykonując przy tym pracę przewozową na poziomie 7,1 mld tono-km. W porównaniu z 2018 rokiem masa przewiezionych towarów wzrosła o blisko 15%, a praca przewozowa o 14,5%.

Z danych zebranych przez Urząd Transportu Kolejowego wynika, że masa ładunków w transporcie intermodalnym w 2019 roku w stosunku do 2018 roku wzrosła o 2,5 mln ton. Praca przewozowa wzrosła natomiast o ok. 0,9 mld tono-km w stosunku do roku ubiegłego.

– Statystyki pokazują możliwości dalszego wzrostu przewozów intermodalnych. Ich udział w całym rynku wyniósł 8,3% wg masy i 12,6% wg pracy przewozowej. Widać wyraźnie, że rośnie wymiana handlowa w kierunku wschód-zachód – podsumowuje dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. – Musimy pamiętać również o konieczności rozwoju połączeń w kierunku północ-południe. Dlatego istotne są działania systemowe poprawiające zarówno parametry infrastruktury liniowej oraz podniesienie prędkości handlowych pociągów, jak i dostosowanie przejść granicznych do obsługi pociągów o wyższych parametrach – dodaje Prezes UTK.

W 2019 roku przewoźnicy kolejowi przetransportowali rekordową liczbę jednostek ładunkowych – 2 137 tys. TEU (1 kontener 20-stopowy = 1 TEU). Podobnie jak w latach poprzednich, dominowały kontenery 20 i 40-stopowe. Ich udział w 2019 roku wyniósł odpowiednio 45,8% i 43,1%.
Podobnie jak w latach poprzednich w 2019 r. największy udział w transporcie intermodalnym miało PKP Cargo. Zarówno pod względem masy, jak i wykonanej pracy przewozowej (odpowiednio 44,1% i 49,1% udziału w rynku). Z roku na rok rośnie jednak znaczenie innych uczestników tego segmentu rynku.

(UTK)

Fot. PKP Cargo

Poleć ten artykuł:

Polecamy