Retail Summit 2010

Retail Summit 2010

Ponad 200 osób wzięło udział w największym spotkaniu branży handlu detalicznego w Europie Środkowo-Wschodniej, które odbyło się od 25 do 26 marca br. w Warszawie.

W kongresie uczestniczyli prezesi i menedżerowie największych sieci detalicznych w Polsce m.in. Renata Juszkiewicz, dyrektor przedstawicielstwa METRO AG, Pedro Manuel Pereira da Silva, CEO Jeronimo Martins Dystrybucja, Czesław Grzesiak, wiceprezes zarządu Tesco, Andrzej Wojciechowicz, CEO Grupa BOMI, Jacek Roszyk, CEO Żabka Polska, a także przedstawiciele sieci handlowych z Rosji i Słowacji.W ciągu dwóch dni dyskutowano o kondycji sieci detalicznych i wpływie na ich funkcjonowanie spowolnienia gospodarczego. Charakterystyczną cechą polskiego handlu detalicznego jest jego rozdrobnienie, 59 proc. sklepów w kraju należy do drobnych właścicieli. Polska w tym względzie nie powieliła trendów zachodnich krajów, które zdominował handle wielko powierzchniowy. W związku z tym kryzys najbardziej dotknął małe sklepy, w mniejszym stopniu średnie, a najmniej duże markety. Potwierdzali to także na kongresie prezesi dużych sieci, którym udało się przejść przez kryzys gładko, choć przy osłabieniu dynamiki wzrostu.

Dużym zainteresowaniem uczestników spotkania cieszyło się wystąpienie Gabriela Csollar’a, prezesa zarządu COOP Jednota na Słowacji, który zaprezentował słowackie doświadczenia z wprowadzeniem euro i skutków, jakie wspólna waluta przyniosło dla handlu detalicznego. O wpływie procesów globalizacji na przyszłość europejskiej gospodarki interesująco mówił prof. Grzegorz Kołodko, który w kuluarach podpisywał swoją głośną książkę „Wędrujący świat”.

Poleć ten artykuł:

Polecamy