Rosną przewozy intermodalne
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego opublikował „Sprawozdanie z funkcjonowania rynku transportu kolejowego w 2019 r.” Z raportu wynika, że ubiegły rok należał do przewozów pasażerskich, w których odnotowano ponad 8% wzrost liczby podróżnych. Był to również dobry rok przewozów intermodalnych, w których o ponad 10% wzrosła przewieziona masa.

W 2019 r. z usług kolei skorzystało aż 335,9 mln pasażerów. Jest to najlepszy wynik polskich kolei w XXI wieku. Prawie wszyscy przewoźnicy odnotowali wzrost liczby pasażerów. Najwięcej, bo blisko 89 mln, przewiozła spółka POLREGIO.

Jak informuje UTK, ubiegły rok stał także pod znakiem inwestycji. Spółka PKP PLK w ramach Planu Inwestycyjnego przyjęła do realizacji ponad 220 projektów inwestycyjnych o łącznej wartości około 10 mld zł. Dzięki prowadzonym pracom udało się zmodernizować lub zbudować blisko 2 tys. km torów, ponad 700 przejazdów oraz blisko 150 wiaduktów.

Jak zauważa prezes UTK, w 2019 r. w transporcie towarów szczególnie uwagę zwraca dynamiczny rozwój przewozów intermodalnych, w ramach których przewieziono 19,5 mln ton. W 2019 r. zmniejszyła się liczba podmiotów realizujących przewozy intermodalne z 21 w 2018 r. do 20 w 2019 r. Jeszcze w 2016 r. było to jedynie 13 przewoźników.
Światowe statystyki wskazują na globalny wzrost liczby przewożonych kontenerów. Konteneryzacja towarów zwiększa się w przewozach międzykontynentalnych. Należy spodziewać się, że Polska ze względu na swoje położenie geograficzne wykorzysta ten trend i transport intermodalny będzie nadal rozwijał się w naszym kraju. Rynek przewozów intermodalnych jest otwarty i stwarza duże możliwości rozwoju. Na przestrzeni ostatnich lat następuje na nim wzrost znaczenia podmiotów o mniejszym udziale w rynku w tym segmencie. Od 2010 r. transport intermodalny koleją wzrósł ponad czterokrotnie, jeśli chodzi o masę przewiezionych towarów.
W 2019 r. udział wykonanej pracy przewozowej w ramach transportu intermodalnego w transporcie krajowym wyniósł ogółem 20,8%, Stanowiło to wzrost o 1 p.p. w stosunku do 2018 r., kiedy to udział ten kształtował się na poziomie 19,8%. Przewieziona masa w komunikacji krajowej stanowiła w 2019 r. 22,0%, a za pozostałe 78,0% odpowiadała komunikacja międzynarodowa. Wg liczby transportowanych jednostek import stanowił 34,1%, eksport 25,5%, a tranzyt 15,9% (łącznie to blisko 75,6%). Udział komunikacji krajowej wynosi ok. 24,4%.

W transporcie intermodalnym przewozi się głównie kontenery. Ich udział w ogólnej liczbie jednostek na koniec 2019 r. wyniósł ok. 96,4%. Najwięcej przewożono kontenerów 20- i 40-stopowych, które stanowiły odpowiednio 45,8% i 43,1% ogólnej liczby. Udział pozostałych kontenerów wyniósł odpowiednio: 25-stopowych – 0,3%, 30- stopowych – 1,7%, 35-stopowych – 1,7% i 45-stopowych – 3,7%. Naczepy i przyczepy samochodowe stanowiły 1,6% wykorzystywanych jednostek, a wymienne nadwozia samochodowe 1,1%.

Kolejowe przewozy intermodalne w Polsce w latach 2010-2019 (w tys. ton)
Źródło: UTK

– Ubiegły rok dla koeli był bardzo udany. Przede wszystkim widać stale rosnącą popularność kolei wśród pasażerów. Istotny jest także rozwój przewozów intermodalnych, które w mojej opinii są przyszłością tej branży. Wszystkie te dobre wyniki nie byłyby możliwe bez inwestycji zarówno w infrastrukturę, jak i tabor. Tylko dzięki stałemu rozwojowi kolej może sprostać oczekiwaniom pasażerów i kontrahentów – ocenia dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. – Już widzimy, że wzrostowy trend został w tym roku zatrzymany przez epidemię koronawirusa. Najsilniej kryzys odczuli przewoźnicy pasażerscy, trochę lepiej sytuacja wygląda w przewozie towarów – dodaje Ignacy Góra.

(UTK)

Poleć ten artykuł:

Polecamy