Rośnie zainteresowanie Polską

Rośnie zainteresowanie Polską

Adam Galek,  Członek Zarządu Rohlig SUUS Logistics, w ramach komentarza do raportu podsumowującego badanie Operator Logistyczny Roku wskazuje czynniki, które wpływają na lokowanie w Polsce kolejnych inwestycji logistycznych.


Obserwujemy rosnące zainteresowanie zagranicznych inwestorów, zarówno tych z Europy Zachodniej, jak i z Azji, lokowaniem swoich centrów dystrybucyjnych w Polsce, ale także w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, takich jak Czechy, Rumunia czy Węgry, gdzie, nota bene, Rohlig SUUS Logistics również posiada swoje oddziały. Wynika to m.in. z potrzeby budowania bezpiecznych i elastycznych łańcuchów dostaw. Dlatego przedsiębiorcy, w ramach strategii nearshoringu czy reshoringu, przenoszą swoje centra dystrybucyjne czy produkcję bliżej rynków zbytu.

Polska, ze względu na położenie geograficzne, potencjał gospodarczy, rozwijającą się infrastrukturę – zarówno transportową, jak i magazynową – dostęp do wykwalifikowanej kadry pracowniczej, a także coraz większą koncentrację na kwestiach zrównoważonego rozwoju, co jest istotne dla zagranicznych podmiotów, stanowi bardzo atrakcyjną lokalizację. Co więcej, samo skrócenie łańcucha dostaw ma także wymiar prośrodowiskowy, ponieważ krótszy łańcuch dostaw to także możliwość redukcji śladu węglowego.

Obecnie nie obserwujemy, aby firmy wciąż posiadały zbyt wysokie zapasy. W związku ze spadkiem popytu na swoje wyroby wiele z nich ograniczyło stany magazynowe. Myślę, że te zaczną znowu zwiększać się, gdy pojawi się wzrost konsumpcji. Natomiast po okresie zawirowań w ostatnich latach, myślę, że firmy nie będą chciały szybko wrócić do koncepcji just-in-time. Obserwowana obecnie niska cena frachtów morskich może być kuszącą perspektywą, ale kwestia zapewnienia ciągłości łańcuchów dostaw pozostaje wciąż kluczowa. Co więcej, wraz ze spadającymi stopami procentowymi koszt pieniądza jest coraz niższy, co również “pomaga” budować lokalne zapasy.


Zapoznaj się w całym raportem Operator Logistyczny Roku 2023

Poleć ten artykuł:

Polecamy