Różnorodność jest naszą przewagą
WYWIAD

Różnorodność jest naszą przewagą

Z Moniką Dudą, nową dyrektor zarządzającą DHL Supply Chain w Polsce, o wyzwaniach związanych z kierowaniem polskim oddziałem DHL, potencjale i różnorodności firmy, roli lidera i gotowości na zmiany, rozmawia Kinga Wiśniewska.

We wrześniu stanęła Pani za sterami polskiego oddziału DHL Supply Chain, obejmując stanowisko dyrektora zarządzającego. Jakie wrażenia zawiązane z funkcjonowaniem firmy towarzyszyły Pani w pierwszych tygodniach?
DHL Supply Chain świadczy usługi logistyki magazynowej i jest to jedna z dywizji (obok m.in. DHL Express, DHL eCommerce, DHL Freigth czy DHL Global Forwarding) w strukturach Grupy Deutsche Post DHL. DHL jest globalnym liderem rynku w branży logistycznej. To 380 tysięcy osób pracujących na całym świecie w organizacji, która pozycjonuje się jako „The logistics company for the world”. I rzeczywiście nie jest to slogan na wyrost.
W Polsce DHL Supply Chain zatrudnia prawie 5000 osób pracujących na ponad 500 000 mkw. nowoczesnych powierzchni magazynowych. Taka skala działania wymaga koordynacji pracy zespołów na wszystkich szczeblach w strukturze. Wdrożenie w pracę organizacji wymaga bardzo szybkiego zapoznania się z procesami oraz wymaganiami klientów, dla których świadczymy usługi.
Już w pierwszych dniach, po krótkim, oficjalnym przedstawieniu się, rozpoczął się dla mnie bardzo intensywny proces wchodzenia w rytm firmy, bieżące zadania i poznawanie klientów. W tych pierwszych tygodniach odbyłam ogromną liczbę rozmów z moimi nowymi kolegami i koleżankami. Moja ocena kompetencji, potencjału i zaangażowania zespołu jest bardzo wysoka. Cieszę się, że dołączam do zespołu doświadczonych ludzi, dla których nie ma rzeczy niemożliwych. Jestem pewna, że osiągniemy sukces.

W dotychczasowej karierze zawodowej zaangażowana była Pani w projekty logistyczne, ale również przez wiele lat działa na rynku nieruchomości logistycznych… Jak zamierza Pani wykorzystać dotychczasowe doświadczenie w kierowaniu rozwojem firmy?
DHL Supply Chain operuje w Polsce w magazynach o łącznej powierzchni ponad 500 000 mkw. Jest dużym najemcą obiektów logistycznych, ale także inwestorem w nieruchomości magazynowe, tak jak w przypadku parku logistycznego w śląskich Psarach.
W moim przypadku wiedza i doświadczenie zdobyte w obydwu branżach – logistycznej i nieruchomości – łączy się. Nieruchomości logistyczne to, obok wysokiej jakości kapitału ludzkiego, jeden z najważniejszych zasobów DHL, które wykorzystujemy, tworząc wartość dla naszych klientów.

Jest Pani pierwszą kobietą w strukturze DHL Supply Chain w Polsce, która objęła tak wysokie stanowisko kierownicze. Komentując objęcie nowej funkcji, mówiła Pani, że to szansa na większą różnorodność, którą zamierza Pani wykorzystać, aktywnie zarządzając firmą i realizując ambitną strategię rozwoju…
DHL prowadzi świadomą politykę, która ceni różnorodność wśród pracowników. Postrzegamy ją jako jeden ze swoich atutów. Różnorodność jest naszą przewagą konkurencyjną. W Grupie DP DHL, w której pracuje ponad 500 000 pracowników, szanujemy się bez względu na wiek, płeć, orientację seksualną, przekonania czy poglądy. Wierzymy, że to, że jesteśmy różni, bogatsi o inne doświadczenia, powinno nas łączyć, a nie dzielić. Jeśli chodzi o kobiety w logistyce, zauważamy wspaniały trend, wskazujący na to, że jest ich tu coraz więcej i są coraz bardziej widoczne. Cieszy mnie to niezmiernie, gdyż umożliwia to rozwój tej branży, wniesienie innych doświadczeń, możliwość spojrzenia z innej perspektywy i pokazuje kreatywność w umiejętności sprostania wyzwaniom.

Jakie wyzwania stają przed kobietą kierującą polskim oddziałem DHL zatrudniającym prawie 5000 pracowników?
Branża logistyczna rozwija się zdumiewająco szybko, a logistyka nabiera coraz większego znaczenia w strategii rynkowej przedsiębiorstw. Zmiany w globalnych łańcuchach dostaw znacząco przyspieszyły. Zakłócenia i niepewność związana ze starciem globalnych mocarstw oraz pandemią sprawiły, że naruszone zostały dotychczas obowiązujące paradygmaty. DHL zauważa cztery najważniejsze trendy wpływające na logistykę: globalizacja, cyfryzacja, e-handel i zrównoważony rozwój.
Podejście, że wszystko da się zrobić, dostrzeganie rynkowych szans, dobra komunikacja, jasne i czytelne zasady dla wszystkich – to podstawa zdrowo funkcjonującej organizacji. W DHL Supply Chain spotkałam się z naprawdę wysoko rozwiniętą kulturą akceptowania różnych stylów zarządzania w połączeniu z bardzo dobrze nazwanymi i określonymi ramami prowadzenia biznesu. Wierzę, że takie podejście umożliwi mi wspólnie z zespołem rozwój firmy i realizowanie wszystkich, nawet tych najbardziej nieprawdopodobnych pomysłów. Taka jest właśnie rola lidera logistyki.

Zmiana dyrektora zarządzającego to zmiana wizji rozwoju przedsiębiorstwa?
DHL ma bardzo jasno zdefiniowane strategiczne cele w obszarze kapitału ludzkiego, doskonałości operacyjnej, tworzenia wartości dla klientów i innowacji w obszarze logistyki. Cele strategiczne przekładane są na plany działania i cele indywidualne. Każdy członek organizacji wnosi do niej swój indywidualny, charakterystyczny wkład i styl działania. Przepływ kadr kierowniczych pomiędzy jednostkami organizacyjnymi w DHL są integralnym elementem zapewnienia, że firma nie stoi w miejscu i cały czas rozwija się, dobrze odczytując zmiany w otoczeniu.

Przejęcie przez Panią sterów DHL Supply Chain w Polsce przypadło na czas szczególny i nieprzewidywalny. Jak prowadzić firmę w nowej rzeczywistości z Covid-19 w tle?
Rzeczywiście, łańcuchy dostaw ulegają gwałtownym zmianom. Prowadzą one jednak do tego, że logistyka staje się coraz bardziej kluczową dziedziną w działalności przedsiębiorstw. DHL dobrze przygotowuje się na te zmiany. Polecam lekturę raportu „Post-coronavirus supply chain recovery”, który został przygotowany przez ekspertów DHL. Każda zmiana może być zagrożeniem lub szansą. My staramy się dostrzegać szanse. Wymaga to jednak odwagi we wprowadzaniu odpowiednich zmian i rozwiązań organizacyjnych i technologicznych.

Jakie ma plany związane z rozwojem firmy na najbliższy czas?
Żyjemy w ciekawych czasach. Globalne kierunki przepływów towarowych, ukształtowane przez ostatnie kilkadziesiąt lat, będą na naszych oczach ulegać modyfikacji. Świat na pewno wkroczył na drogę ważnych zmian w strukturze handlu.
Zmiana zachowań konsumenckich, wzrost znaczenia handlu na linii Europa – Azja, ewolucja technologii, wzrost sektora e-commerce, robotyzacja magazynów, elektromobilność w transporcie, czy wykorzystanie dronów i wirtualnej rzeczywistości – to nie są już przewidywania, to rzeczywistość.
Dochodzi do tego jeszcze jeden ważny aspekt, który w mojej opinii jest gwarancją sukcesu w przyszłości – umieszczenie klienta w centrum działań.

Andries Retief, CEO DHL Supply Chain na Centralną i Wschodnią Europę, komentując objęcie przez Panią stanowiska, wspomniał o nastawieniu firmy między innymi na wdrażanie innowacji… W jakim zakresie rozwijacie innowacje?
Strategia DHL do 2025 roku zakłada odpowiedź na wszystkie cztery zjawiska, na przykład nakłady na cyfryzację i IT zostały zabudżetowane na 2 mld euro. Cyfryzacja jest bardzo ważnym czynnikiem umożliwiającym rozwój całej branży i coraz częściej staje się priorytetem inwestycyjnym.
Rewolucję cyfrową wymuszają konsumenci – zwracają coraz większą uwagę na całość doświadczeń, które pojawiają się w związku z marką, produktem czy usługą. Dzisiejsi klienci są bardzo świadomi swoich potrzeb, własnych wartości i możliwości. Wybierają bezproblemowe procesy, użyteczne narzędzia, obsługę wysokiej jakości. Digitalizacja handlu ma zapewnić spójne doświadczenie marki po stronie klienta, ale pociąga także lawinę zmian po stronie łańcucha dostaw. Trzy najważniejsze wyzwania, to coraz krótszy czas reakcji na popyt (co ma bezpośredni wpływ na lokalizację centrów logistycznych), pozyskanie i retencja personelu oraz stała presja na obniżanie kosztów. Wszyscy mamy wrażenie, że wydarzenia pierwszego półrocza przyspieszyły zachodzące zmiany.
Innowacyjność świadczonych usług i poziom ich cyfryzacji będą miały zasadnicze znaczenie w zdobywaniu przewagi rynkowej. Bardzo się cieszę, że właśnie w tym kierunku podążają zmiany.
O wiele bardziej interesujące jest konkurowanie innowacyjnymi usługami niż tylko przewagą kosztową, choć koszty w logistyce mają znaczenie pierwszorzędne. W dzisiejszych czasach nasi klienci oczekują wdrażania innowacji i cyfryzacji – a my, jako lider logistyki kontraktowej w świecie, jesteśmy w stanie i chcemy te wymagania realizować.
Grupa Deutsche Post DHL inwestuje w transformację cyfrową, a jej nowa strategia to odpowiedź na tendencje, które wyznaczają kierunek na przyszłość. Sektor logistyki przechodzi szybkie zmiany, jednak dzięki zrównoważonemu portfelowi już teraz mamy idealną pozycję do osiągnięcia trwałego, rentownego wzrostu i kształtowania przyszłości logistyki.

Dziękuję za rozmowę.

Poleć ten artykuł:

Polecamy