Rozwój terminala w Braniewie

Rozwój terminala w Braniewie

Chemikals, spółka wchodząca w skład Grupy PEKAES, zainwestowała w rozbudowę infrastruktury terminala przeładunkowego gazu płynnego w Braniewie. Dzięki tej inwestycji spółka dwukrotnie zwiększyła swoje moce rozładunkowe.

Obecnie bocznica Logistic Terminal Braniewo może jednocześnie przyjąć ponad 200 wagonów szerokotorowych, przeładowując wolumen gazu płynnego na poziomie ponad 10 000 ton miesięcznie.

 

W związku z rozwojem segmentu gazowego Chemikals postawił na rozwój usług logistycznych towarzyszących importowi gazu płynnego (LPG) na przejściu granicznym w Braniewie. W 2015 roku uruchomiono tam terminal do przeładunku gazu płynnego, który następnie rozbudowano w pierwszej połowie bieżącego roku, oddając do dyspozycji Klientów park zbiornikowy o powierzchni 400 m3. W wyniku rozbudowy podwojono także moce rozładunkowe oraz wydłużono tor szeroki o blisko 1 km. Obecnie, po ponad roku działalności nowego segmentu gazowego, łączna długość torów na bocznicy wynosi blisko 8 km, a wolumen przeładunku sięga ponad 10 tysięcy ton gazu miesięcznie i stale się powiększa. Bocznica Logistic Terminal Braniewo może jednocześnie przyjąć ponad 200 wagonów szerokotorowych. Chemikals zakupił również własną lokomotywę szerokotorową, co pozwoliło maksymalnie usprawnić pracę operacyjną. W związku z popytem na oferowane usługi spółka planuje kolejne inwestycje w przyszłości.

 

Rozbudowa terminala w Braniewie zapewniła nam dużą elastyczność, usprawniając zarządzanie operacyjne i płynną obsługę nowych Klientów. Inwestycja umożliwi obsługę towaru we wszystkich przewidzianych procedurach akcyzowych oraz pozwoli na rozszerzenie oferty o takie usługi jak magazynowanie gazu i sporządzanie mieszanin gazu. Ważny krok w tym kierunku mamy już za sobą – w lipcu br. otrzymaliśmy od Urzędu Regulacji Energetyki koncesje na Magazynowanie Paliw Ciekłych (MPC) oraz Wytwarzanie Paliw Ciekłych (WPC). Mamy nadzieję, że już wkrótce będziemy mogli zaoferować naszym Klientom jeszcze szerszy wachlarz usług – mówi Marcin Dobruchowski, prezes zarządu Chemikals.

 

W ramach swojej działalności spółka Chemikals rozpoczęła świadczenie usług w zakresie wysyłek eksportowych w szerokotorowych wagonach krytych. Spółka oferuje kompleksowe usługi logistyczne – od podjęcia towaru u producenta/eksportera do jego dostawy do stacji przeznaczenia w wielu krajach CIS (m.in. Kazachstan, Uzbekistan, Azerbejdżan).

Poleć ten artykuł:

Polecamy