Rynek paliw ciekłych w Polsce potrzebuje samoregulacji

Rynek paliw ciekłych w Polsce potrzebuje samoregulacji

Skuteczna walka z szarą strefę w branży paliw ciekłych w Polsce to nie tylko nowe przepisy i wynikające z nich obowiązki publicznoprawne dla przedsiębiorców. To także konieczność wdrożenia i rozpowszechniania wysokich standardów prowadzenia działalności przez samych przedsiębiorców.

Temu celowi służyć ma pierwsza w Polsce kampania edukacyjno – informacyjna Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego „Sprawdź swojego dostawcę paliwa”. Przedsięwzięcie ma wskazywać wszystkim uczestnikom rynku, a w szczególności konsumentom paliw oraz przedsiębiorcom handlującym hurtowo i detalicznie paliwami, główne obowiązki związane z obrotem paliwami, metody weryfikacji swoich dostawców między innymi w oparciu o istniejące publiczne bazy danych oraz ryzyka i skutki zakupu paliw ciekłych od niesprawdzonych, mogących działać nielegalnie dostawców paliw.

 

Ta kampania to od dawna oczekiwany przykład samoregulacji sektora paliw ciekłych w Polsce, który w oparciu o nowe wymagania prawne dla obrotu paliwami wdraża jednolite, wysokie standardy prowadzenia działalności w sektorze paliwowym pomiędzy tylko sprawdzonymi dostawcami paliw, którzy w codziennej działalności kierują się wysokimi standardami etycznymi i dopełniają należytej staranności w obsłudze swoich klientów.

 

Kampanię poparły wszystkie firmy zrzeszone w POPIHN, w tym: PKN Orlen oraz Grupa Lotos, zagraniczne koncerny naftowe prowadzące działalność w Polsce a także główne spółki sektora logistyki paliwowej w naszym kraju. Potrzebę takiej inicjatywy docenił Minister Gospodarki, prezes Urzędu Regulacji Energetyki oraz prezes Agencji Rezerw Materiałowych, którzy objęli ją oficjalnymi patronatami.

 

Jak wynika z założeń kampanii, jednym z jej finalnych celów jest opracowanie i wdrożenie dla całego rynku paliw ciekłych w Polsce Kodeku Dobrych Praktyk zawierającego kanon podstawowych zasad prowadzenia działalności w tym sektorze przez wszystkich przedsiębiorców.

 

Informacje i doświadczenia zebrane podczas kampanii mają także pomóc POPIHN w wypracowaniu i przedstawieniu administracji państwowej optymalnych rozwiązań w zakresie uregulowania rynku paliw ciekłych w Polsce w perspektywie długoterminowej, w tym opracowaniu i wdrożeniu – oczekiwanego przez przedstawicieli sektora – prawa naftowego jako nowoczesnej, kompleksowej regulacji, dotyczącej polskiego sektora naftowego.

Poleć ten artykuł:

Polecamy