Rynek się adaptuje

Paweł Kornasz, Kierownik Logistyki Kontraktowej w Ekol Polska, na potrzeby raportu podsumowującego badanie „Operator Logistyczny Roku 2023”, wskazuje trendy które wpłyną na dalszy rozwój dużych centrów logistycznych w Polsce.


Obserwowany postęp na polu rynku nieruchomości przemysłowych i logistycznych w Polsce jednoznacznie odzwierciedla dynamiczny trend lokalizacji dużych centrów logistycznych w naszym kraju. Zwiększająca się liczba magazynów oraz rozwijanie ekologicznych rozwiązań świadczą o dojrzałości i zainteresowaniu inwestorów na dłuższą metę. Zjawiska takie jak nearshoring, będące rezultatem doświadczeń z pandemią i problemami w łańcuchach dostaw, ukazują dążenie do minimalizacji ryzyka i skrócenia tras transportowych.

Intensywny rozwój magazynów w Polsce przyciąga nowych inwestorów, zakładam że ten trend będzie się utrzymywał w najbliższej perspektywie czasowej. Pomimo trudności wynikających z napięć makroekonomicznych i geopolitycznych, Polska utrzymuje swoją atrakcyjność dla przedsiębiorców planujących przeniesienie produkcji lub źródeł zaopatrzenia do Europy.

W kontekście problemów związanych z nadmiarem zapasów, trudnych do zbycia w obecnym klimacie gospodarczym, można przypuszczać, że firmy skłaniają się ku przemyślanej strategii just-in-time. Niemniej jednak rozwój magazynów o większej pojemności może stanowić równowagę, umożliwiając firmom elastyczne zarządzanie zapasami bez utraty efektywności operacyjnej.

Istotnym aspektem jest także wzrost zainteresowania “zielonymi” magazynami, co może być reakcją na rosnące oczekiwania rynku i coraz bardziej wyśrubowane normy ekologiczne. To dowodzi adaptacji rynku logistycznego do wymagań zrównoważonego rozwoju, który staje się coraz istotniejszy. Dodatkową wartością dla Polski jest jej pozycja w kontekście globalnych przesunięć produkcji.  Aby osiągnąć maksymalne korzyści konieczne  jest jednak  skoordynowane działanie różnych sektorów gospodarki i troska o zrównoważony rozwój.


Zapoznaj się w całym raportem Operator Logistyczny Roku 2023

Poleć ten artykuł:

Polecamy