Siemens przejmuje MultiMechanics

Siemens przejmuje MultiMechanics

Firma Siemens ogłosiła, że podpisała umowę przejęcia firmy MultiMechanics, Inc., twórcy oprogramowania elementów skończonych MultiMech, które wspomaga przedsiębiorstwa w procesie wirtualnego przewidywania usterek w odniesieniu do zaawansowanych technologicznie materiałów, gwarantując niespotykaną dotąd szybkość i dokładność.

 Firma planuje integrację MultiMechanics z Siemens Digital Industries Software, co pozwoli klientom na korzystanie z tej funkcji w ramach budowania cyfrowych bliźniąt, poprzez ścisłą integrację procesu projektowania materiałów i części oraz wydajności i produkcji dzięki unikalnej technologii TRUE Multiscale, która znajduje szerokie zastosowanie w dziedzinach związanych z materiałami. Technologia MultiMechanics pomaga przedsiębiorstwom w skutecznym przewidywaniu właściwości i zachowania materiałów, w tym obserwowaniu uszkodzeń pojawiających się na poziomie mikrostrukturalnym, oferując przy tym niespotykaną dotąd szybkość i dokładność. Ta unikalna technologia zostanie włączona do oprogramowania Simcenter, stanowiącego część portfela Siemens Xcelerator, wdrażając tym samym aspekt projektowania materiałów do cyfrowego przepływu pracy i ustanawiając powszechnie dostępne połączenie pomiędzy podmiotami zajmującymi się projektowaniem materiałów, projektowaniem procesów i projektowaniem części.

– Dodanie tej technologii umożliwi naszym klientom budowanie cyfrowych bliźniąt materiałów, co z kolei pomoże skrócić cykl innowacyjny nowych produktów i materiałów oraz może przyczynić się do uzyskania oszczędności w kwotach wynoszących nawet miliony dolarów oraz skrócenia o kilka lat prac w zakresie projektowania i certyfikowania produktów w przemyśle lotniczym, motoryzacyjnym i wielu innych – twierdzi Jan Leuridan, starszy wiceprezes, Simulation & Test Solutions, Siemens Digital Industries Software. – Klienci będą mogli w pełni wykorzystać potencjał oferowany przez zaawansowane materiały w zakresie skutecznej optymalizacji wagi i wydajności, co nie jest możliwe przy zastosowaniu klasycznego podejścia opartego na testach.

– Cieszymy się na dołączenie do firmy Siemens i do rodziny produktów Simcenter – mówi Flavio Souza, prezes i dyrektor ds. technicznych MultiMechanics Inc. – Połączenie technologii MultiMechanics TRUE Multiscale z oprogramowaniem Simcenter 3D zapewni stabilną podstawę dla dalszych innowacji, umożliwiając rozszerzenie zakresu symulacji strukturalnych o wielofizyczne wsparcie takich zastosowań, jak minimalizacja zniekształceń części, zapobieganie nieciągłościom w przepływach materiałów oraz przewidywanie lepko-elastycznych właściwości akustycznych.  

Digitalizacja, czy też czwarta rewolucja przemysłowa, dzieje się na naszych oczach, powodując gwałtowne zmiany w sektorach projektowania procesów i produkcji części dyskretnych, a także zacierając granice pomiędzy domenami, łącząc świat rzeczywisty i wirtualny, sprzęt i oprogramowanie oraz dziedziny projektowania i wytwarzania. W tym dynamicznym środowisku zdolność do reagowania na szybko zmieniające się preferencje i wymogi klientów poprzez spostrzegawczość i analizę danych stanowi kluczowy wymóg, który może zostać spełniony wyłącznie poprzez budowanie „cyfrowych bliźniąt” – odzwierciedlających i potwierdzających konkretne możliwości w ramach pełnego cyklu przepływu pracy.

Przejęcie przez firmę Siemens firmy MultiMechanics rozszerza możliwości tworzenia najbardziej kompleksowych cyfrowych bliźniąt, poprzez dokonywanie integracji narzędzi inżynierii wspomaganej komputerowo (CAE) ze zdolnością szczegółowego modelowania materiałów za pomocą technologii TRUE Multiscale, na rzecz objęcia szerokiego zakresu materiałów, w tym polimerów, metali, kompozytów i materiałów ceramicznych. W takich technologiach produkcyjnych, jak formowanie wtryskowe i wytwarzanie przyrostowe, cyfrowe bliźnięta będą znajdować natychmiastowe zastosowanie, gdyż cyfrowy bliźniak materiałów może wykrywać zmienności i niedoskonałości, identyfikować główną przyczynę wad materiałowych na poziomie mikrostruktury, optymalizować mikrostrukturę materiałów na rzecz zapewnienia najwyższej wydajności oraz umożliwić tworzenie i przeprowadzanie wirtualnych testów nowych systemów materiałowych.

– Mamy pewność, że stając się częścią firmy Siemens, technologia MultiMechanics może przyczyniać się do nadania nowego tempa innowacyjności oraz do stosowania skomplikowanych technologicznie materiałów, w tym do dalszego, coraz szerszego stosowania kompozytów w przemyśle motoryzacyjnym i lotniczym – stwierdził Nicolas Cudré Maroux, dyrektor ds. Ttchnicznych Salvay, głównego klienta i akcjonariusza MultiMechanics.

– Dokładność i szybkość uzyskiwana dzięki technologii MultiMechanics oraz jej skuteczna integracja z powszechnie stosowanymi, komercyjnymi pakietami oprogramowania elementów skończonych, zmienia sposób opracowywania nowych materiałów i interakcji z naszymi klientami – dodał Mike Blair, wiceprezes wykonawczy Solvay, Research and Innovation Composite Materials.

Poleć ten artykuł:

Polecamy