Siemens przejmuje Polarion

Firma Siemens zawarła umowę dotyczącą przejęcia Polarion – twórcy pierwszego rozwiązania dla przedsiębiorstw, które wykorzystuje przeglądarkę WWW do zarządzania cyklem życia aplikacji (ALM).

Oprogramowanie jest integralną częścią rozwoju produktu we wszystkich branżach, a ALM umożliwia producentom ciągłą integrację, weryfikację i walidację powiększających się treści programowych, które trafiają do ich produktów.

 

Polarion jest liderem na rynku ALM, który wykorzystuje otwartą architekturę, wdraża nowoczesne mechanizmy zarządzania kodem źródłowym oraz wspiera potrzeby związane z tworzeniem oprogramowania w modelu open source.

 

Siemens, jako jeden z wiodących na świecie twórców oprogramowania do zarządzania cyklem życia produktu (PLM), doda ofertę Polarion do swojego oprogramowania Teamcenter, czyniąc ALM integralnym elementem procesu rozwoju produktu. Przejęcie to zwiększy wsparcie Siemensa dla rozwoju produktów opartych na systemie oraz holistycznemu podejściu do rozwoju, które łączy inżynierię systemową ze zintegrowaną definicją produktu w otwartym środowisku[przemekza1] [TK2]

 

– Dzisiejsza informacja jest kolejnym krokiem firmy Siemens, który ma pomóc naszym klientom w pełni czerpać korzyści z cyfryzacji – powiedział Chuck Grindstaff, prezes i dyrektor generalny Siemens PLM Software. – Dodając rozwiązania ALM firmy Polarion do naszego portfela produktów PLM, możemy jeszcze lepiej pomagać firmom w tworzeniu inteligentnych produktów wyposażonych w funkcje komunikacyjne. Zaawansowane funkcje zaprojektowane przez Polarion zapewniają dalszą integrację tworzenia specyfikacji, rozwoju, testowania i symulacji oprogramowania z naszym wiodącym środowiskiem rozwoju produktu, opartym na systemach programowych. Mamy zaszczyt powitać pracowników Polarion w naszej organizacji i cieszymy się, że możemy wprowadzić ich produkty do naszej oferty inteligentnych, innowacyjnych rozwiązań.

 

Polarion jest liderem rynku ALM, współpracującym z głównymi klientami ze wszystkich podstawowych branż PLM, jak również z klientami z powiązanych branż o wysokim potencjale wzrostu. Zamknięcia transakcji oczekuje się w pierwszym kwartale 2016. Warunki przejęcia nie będą ujawnione.

 

Nasze firmy z powodzeniem współpracują ze sobą już od dwóch lat i mamy plany wspólnej strategii rynkowej. Przejęcie to stwarza nam szansę, by pójść dalej i szybciej w kierunku celu, którym jest dostarczanie naszym klientom wartościowych rozwiązań PLM/ALM – mówi Frank Schroeder, dyrektor generalny Polarion. – Siemens wyraźnie dostrzega wartość, jaką wnosimy do świata PLM, oraz kluczową rolę ALM w strategii spółki związanej z cyfryzacją. Postrzegamy ten fakt w kategoriach wielkich korzyści dla naszych klientów i jesteśmy otwarci na rozszerzony zakres możliwości wynikający ze stania się częścią firmy Siemens.

 

Polarion Software jest wiodącym dostawcą opartej w 100 procentach na przeglądarce WWW i zunifikowanej platformy do zarządzania wymaganiami, jakością i cyklem życia aplikacji. Spółka pomaga globalnym organizacjom operującym w wielu gałęziach przemysłu, począwszy od przemysłu samochodowego do branży urządzeń medycznych i branży lotniczej – twórcom produktów, którym ludzie ufają – osiągnąć elastyczność, identyfikowalność i zgodność dla swoich złożonych produktów. Ponad 2,5 mln użytkowników na całym świecie polega na rozwiązaniach firmy Polarion, by osiągnąć lepszą współpracę; poprzez integrację ALM i PLM; by móc bardziej skutecznie wprowadzać swoje wysokiej jakości produkty na rynek.

 

Poleć ten artykuł:

Polecamy