Siemens rozszerza ofertę rozwiązań typu SaaS

Siemens rozszerza ofertę rozwiązań typu SaaS

Siemens Digital Industries Software udostępnia oferowane w postaci usługi oprogramowanie Simcenter 3D oraz Simcenter Amesim.  

Dzięki strategicznej współpracy Siemens ze spółką Rescale (będącą liderem w dziedzinie wielkoskalowych obliczeń dla sektora przedsiębiorstw), inżynierowie otrzymują do swej dyspozycji wysokowydajne narzędzia symulacyjne, które są oferowane w formie dostępnych natychmiast i wydajnych kosztowo rozwiązań SaaS (software-as-a-service). Strategia SaaS, która jest szczególnie korzystna dla małych i średnich przedsiębiorstw, pozwala na korzystanie z nowych, łączonych w pakiety rozwiązań produktowych. Klienci mogą samodzielnie decydować o tym, jaki poziom funkcjonalności jest im niezbędny. Opłaty są ponoszone w postaci miesięcznego abonamentu obejmującego także koszty licencyjne. Wykorzystanie infrastruktury komputerowej jest rozliczane na podstawie rzeczywistego czasu jej użycia.

Duże firmy również mogą skorzystać dzięki udostępnieniu Simcenter na działającej w chmurze platformie Rescale, ponieważ mają dostęp do wielu elastycznych opcji licencyjnych pozwalających im na stawianie czoła konkretnym wyzwaniom biznesowym. Dzięki rozwiązaniu SaaS, istnieje możliwość krótkoterminowego wykorzystywania dodatkowych licencji na oprogramowanie w okresach zwiększonej intensywności pracy. Klienci Simcenter mogą także polegać na własnych licencjach (BYOL), wykorzystując własne aktywa w sytuacjach, w których istnieje zapotrzebowanie na wysokowydajną moc obliczeniową (HPC).

Siemens konsekwentnie korzysta z chmury, udostępniając wszystkim firmom różnego rodzaju oprogramowanie oraz wysokiej jakości zdolności symulacyjne. Oprócz Simcenter Amesim oraz Simcenter 3D, chmura pozwala także uzyskać dostęp do Nastran i Simcenter STAR-CCM+. Dzięki temu firmy każdej wielkości mogą tworzyć i symulować działanie cyfrowych kopii swoich produktów, dostosowując swoje działania do aktualnych potrzeb i wykorzystując w tym celu uznaną platformę HPC.

Poleć ten artykuł:

Polecamy