Skład celny czy magazyn czasowego składowania? Czym się różnią  i co jest ważne z perspektywy importera.

Skład celny czy magazyn czasowego składowania? Czym się różnią i co jest ważne z perspektywy importera.

Po „spektakularnej” akcji zakupu maseczek ochronnych przez polskie Ministerstwo, urzędy celne bardzo szczegółowo kontrolują importy (przywóz) tego rodzaju towarów. Często okazuje się, że właśnie ten typ produktów nie zawsze spełnia obowiązujące w przepisach unijnych wymogi prawne takie jak oznaczenia CE, czy  prawidłowo wystawione deklaracje zgodności.

W takich przypadkach urząd celny zatrzymuje całą dostawę towaru niespełniającego wymogów bezpieczeństwa produktu, a importer ma dwa wyjścia: zwrócić towar do nadawcy – ponieważ nie spełnia on norm europejskich, lub wykonać tzw. procedurę naprawczą.

To jest właśnie ten moment w którym do importera uśmiecha się szczęście w postaci możliwości jakie oferuje skład celny. Aby uniknąć konieczności zwrotu niezgodnego z wymogami towaru  do nadawcy (co jest operacją dosyć kosztowną), można przekierować takie cargo właśnie do składu celnego, gdzie następnie po uzgodnieniu z urzędem celnym, przeprowadzi się na nim tzw. procedurę naprawczą. Polega ona na naniesieniu na produkty znaku CE, naklejeniu etykiet z tłumaczeniem, uzupełnieniu brakujących deklaracji zgodności i wielu innych czynności przystosowujących produkt do unijnych wymogów prawnych.

Wspomniana procedura odbywa się pod dozorem celnym w pełnym zawieszeniu należności celnych (cło, VAT). Konieczność zapłaty należności celno-podatkowych pojawia się dopiero po zakończeniu wszelkich czynności naprawczych, kiedy to możemy dopuścić towar do obrotu. Ogromną zaletą magazynowania towaru w składzie celnym jest także możliwość wyprowadzania ze składu danego produktu nawet po jednej sztuce, czy kartonie – a należne podatki kalkulowane są właśnie od wyprowadzanej, a nie magazynowanej ilości. W przypadku składu celnego nie występuje również limit czasu po upływie którego towar musi go opuścić.

Zupełnie inaczej sytuacja przedstawia się w przypadku możliwości jakie daje magazyn czasowego składowania. Tutaj towar można magazynować maksymalnie 90 dni i nie wolno wykonywać na nim operacji naprawczych. Towary znajdujące się w magazynie czasowego składowania mogą zostać poddane jedynie takim czynnościom, których celem jest zachowanie ich w stanie niezmienionym. Działania te jednak nie mogą prowadzić do zmiany wyglądu towarów lub ich właściwości technicznych. Istotne jest również to, że w przypadku magazynów czasowego składowania organy celne nie wyrażają zgody na wyprowadzenia towarów w ilości innej niż podane na Przywozowej Deklaracji Skróconej (PDS, ilość wprowadzenia = ilość wyprowadzenia). Efektywność korzystania z funkcjonalności magazynu czasowego składowania najlepiej widoczna jest w sytuacji gdy np. konieczne jest uzupełnienie dokumentacji do zgłoszenia celnego lub gdy musimy wykonać dodatkowe badania towaru np. w Sanepidzie. Wówczas magazyn czasowego składowania daje nam wspomniane 90 dni na załatwienie brakujących formalności przy zawieszonych należnościach celno-podatkowych.

Z praktyki wynika, że importerzy najczęściej korzystają ze składu celnego. Przy odpowiednim ułożeniu procesów handlowych, wykorzystują go jako element łańcucha dostaw, który pozwala na składowanie wszystkich importowanych produktów bez konieczności uiszczania należności celno-skarbowych od całości magazynowanego towaru a jedynie od partii, która w danym momencie potrzebna jest w procesie produkcji bądź musi być dostarczona do Klienta.

W naszych magazynach świadczymy zarówno usługi składu celnego jak i magazynu czasowego składowania. Posiadamy infrastrukturę pozwalającą przyjmować produkty dostarczane do magazynu w samych kartonach, na paletach, nośnikach typu „slip sheet”, a także produkty AGD.

Zapraszamy do kontaktu:

csc@rusak.pl

+48 787 25 22 55

 

Poleć ten artykuł:

Galeria zdjęć do artykułu

Polecamy