Sohbi Craft Poland rozwija się z systemem APS Asprova

Sohbi Craft Poland rozwija się z systemem APS Asprova

Sohbi Craft Poland. Firma z japońskim kapitałem, której na rodzimym gruncie przedstawiać nie trzeba, a która w Polsce osiąga nie mniejsze sukcesy.  Sukcesem eq system jest natomiast pozyskanie zaufania przedsiębiorstwa z Japonii oraz doprowadzenie do nawiązania współpracy z polską firmą. W efekcie, japońska technologia produkcji spotkała się z japońską technologią informatyczną, wspierającą zarządzanie produkcji i w Sohbi Craft Poland został wdrożony system APS Asprova. Efekty implementacji pozwalają z optymizmem patrzeć w przyszłość i wyczekiwać dalszego, dynamicznego rozwoju przedsiębiorstwa. Przeczytajcie, co zyskała Sohbi Craft Poland rok od rozpoczęcia wdrożenia systemu APS Asprova.

Sohbi Craft Poland – o firmie

Sohbi Craft Poland funkcjonuje od 2006 roku. Nowym biznesem firmy jest produkcja półmasek FFP2, ale główny obszar działalności to produkcja tłoczonych, metalowych elementów dla branży automotive. Wsporniki silników, elementy układu kierowniczego, poduszek powietrznych, siedzeń, klimatyzacji, akumulatorów… To części produkowane właśnie przez Sohbi. Oprócz tłoczenia wykonuje się na nich gwintowanie, nitowanie i spawanie.

Wymienione produkty są dostarczane do niemal wszystkich krajów Unii Europejskiej, firma może się także pochwalić współpracą z przedsiębiorstwami z Meksyku i USA. Skala prowadzonych działań znajduje odzwierciedlenie w wielkości firmy – w Sohbi zatrudnionych jest obecnie 250 osób, pracujących w zakładzie o powierzchni 11 000 m2.

Proces produkcji w Sohbi

Proces produkcyjny w Sohbi Craft Poland z pewnością wymagał uporządkowania i optymalizacji, mimo iż z pozoru nie był skomplikowany. Ustalono, że poziom stanu magazynowego surowców jest na niezadowalającym poziomie, a jego wartość to aż 67% wartości stanu magazynowego wyrobów gotowych. Z kolei wartość produkcji w toku stanowiła 8% wartości stanu magazynowego wyrobów gotowych, co również wymagało poprawy. Również dlatego, że ze względu na kontrakty z klientami, firma musi zachowywać safety stocki na magazynie wyrobów gotowych na ustalonych poziomach.

Eksperci eq system, podczas spotkań z przedstawicielami firmy, zdiagnozowali również, że Sohbi traci 1080 minut dziennie na przezbrojenia. Okazało się, że stworzenie poprawnego i efektywnego planu produkcji, w sytuacji, gdy pracownicy pracują w systemie 3-zmianowym, 5 dni w tygodniu,  jest dużym wyzwaniem. Tym bardziej, że tracili 60% czasu na codzienny przegląd materiałów, pozyskiwanie informacji i tworzenie planu produkcji, który wybiegał zaledwie parę dni do przodu. Rozwiązaniem okazało się wdrożenie standardu sterowania produkcją eq, opartego w tym przypadku o system APS Asprova. Postawiono przed nim takie zadania jak:

  • Zmniejszenie stanów magazynowych i WIP
  • Zmniejszenie ilości przezbrojeń
  • Harmonogramowanie w oparciu o precyzyjny plan produkcyjny, a nie o zmienne prognozy
  • Skrócenie czasu planowania i nakładów na jego tworzenie
  • Stworzenie możliwości planowania długoterminowego.

Czy się udało?

System APS Asprova – jak usprawnia pracę w Sohbi?

System APS Asprova korzysta z danych w czasie rzeczywistym, ponieważ został zintegrowany z systemem zarządzania magazynem (dzięki czemu uwzględnia zawsze aktualny stan magazynowy) oraz z systemem zamówień klientów i postępem realizacji produkcji W Asprovie planowane są też czasy przezbrojeń, standardy produkcyjne oraz harmonogramy, uwzględniające m.in. dostępność pracowników i inne ograniczenia procesowe. Planista nie traci już czasu na układanie w Excelu planu produkcji, który i tak będzie trzeba zmodyfikować – teraz jego główną funkcją jest optymalizacja harmonogramu oraz uwzględnianie nowych kryteriów optymalizacyjnych. Doskonale obrazują to liczby. Zaimplementowany w Sohbi Craft Poland system APS Asprova sprawił, że czas gromadzenia danych skrócił się o 50%, podobnie jak czas ich analizy. Czas przygotowania planu jest z kolei krótszy o 60%, a ilość przezbrojeń udało się zmniejszyć o 40%.

Przed implementacją systemu Asprova w przedsiębiorstwie nie było możliwości, by zająć się udoskonalaniem procesów. Teraz zaoszczędzony czas jest poświęcany na ulepszanie strategii działania firmy oraz na podejmowanie decyzji i działania analityczne. Pozostałe zadania, według zdefiniowanych zasad i kryteriów optymalizacyjnych, automatycznie realizuje Asprova.

Zauważalną korzyścią z wdrożenia Asprovy jest również zwiększenie horyzontu planowania: z kilku dni do 6 miesięcy. Plan produkcji dla nikogo nie stanowi już zaskoczenia.

Co jeszcze zmieni Asprova?

Po 12 miesiącach od rozpoczęcia wdrażania systemu APS Asprova firma Sohbi może zmienić strategię planowania z reaktywnej na prewencyjną. Udoskonalenie planowania produkcji daje także szansę na dalszą optymalizację procesów logistycznych oraz zmniejszenie poziomu stanów magazynowych surowców z poziomu 67% do 38%, w stosunku do wartości stanu magazynowego wyrobów gotowych. Powyższe założenia, podobnie jak zmniejszenie wartości produkcji w toku z poziomu 8% do 2%, w stosunku do wartości stanu magazynowego wyrobów gotowych, stanowią cel Sohbi na 2021 rok. Z Asprovą musi się to udać.

Poleć ten artykuł:

Polecamy