Sokołów wdraża kolejne proekologiczne rozwiązania

Sokołów wdraża kolejne proekologiczne rozwiązania

Sokołów konsekwentnie podejmuje konkretne działania, których celem jest zrównoważona produkcja żywności. – Przedsięwzięcia z zakresu społecznej odpowiedzialności stanowią stały element tożsamości naszej firmy – podkreśla Bogusław Miszczuk, Prezes Zarządu Sokołów S.A. – Są one również fundamentem aktualnej strategii „Feeding The Future” Grupy Danish Crown, do której należy Sokołów. W jej ramach podejmujemy określone zobowiązania na rzecz ochrony środowiska i zwalczania zmian klimatycznych. Do 2030 roku Grupa Danish Crown chce ograniczyć emisję CO2 o 50%, a do 2050 roku uzyskać neutralność klimatyczną.

Sokołów systematycznie zwiększa poziom inwestycji, które są ukierunkowane przede wszystkim na zwiększenie mocy produkcyjnych przy jednoczesnym ograniczeniu wpływu na środowisko i zmniejszaniu zużycia surowców naturalnych. Implementacja nowoczesnych rozwiązań w zakładach Grupy Sokołów pozwoli na ograniczenie rocznego zużycia gazu o kolejne 163 360 m3, natomiast energii elektrycznej o 1 226 MWh. Najnowsze zrealizowane inwestycje obejmują m.in. modernizację zakładowej sieci pary technologicznej oraz instalacji c.o. w zakładzie w Osiu, które przyniosą roczne oszczędności w zużyciu gazu na poziome niemal 18 000 m3. W zakładzie w Jarosławiu wdrożone zostały rozwiązania służące poprawie efektywności energetycznej, których efektem będzie zmniejszone zużycie energii (łącznie o ponad 1 100 MWh). Modernizacja zakładowej sieci pary technologicznej w Oddziale w Dębicy pozwoli ograniczyć zużycie gazu o niemal 60 000 m3 rocznie. Zakład w Kole zmodernizował i przebudował sieci cieplne, zmniejszając zużycie energii o ponad 700 MWh, a roczne zużycie gazu – o niemal 66 000 m3. W Oddziale w Tarnowie wprowadzono nowoczesne rozwiązania służące odzyskiwaniu energii w procesach przemysłowych, przynoszące wymierne oszczędności energii (225 MWh) oraz gazu (ponad 20 000 m3 rocznie). Firma Sokołów prowadzi też stały monitoring analiz zużycia czynników energetycznych na jednostkę produkcji. Działania te są realizowane w oparciu o audyty efektywności energetycznej, wykonywane przez wyspecjalizowane firmy zewnętrzne.

Sokołów realizuje ponadto wiele innych przedsięwzięć, ukierunkowanych na zrównoważoną produkcję żywności. To m.in. inwestycje w odnawialne źródła energii (instalacja paneli fotowoltaicznych), jak i bardziej ekologiczne rozwiązania w kategorii opakowań. W dostawach do sieci sklepów własnych stosowane są wyłącznie zwrotne opakowania zbiorcze, z których jedno zastępuje ok. 200 kartonów w swoim cyklu żywotności. Rozwiązanie to jest także sukcesywnie wprowadzane w dostawach do własnych centrów dystrybucji. Dzięki takim zmianom firma planuje zmniejszenie zużycia opakowań kartonowych aż o 600 000 sztuk w skali roku. Sokołów również ogranicza wykorzystanie folii, gdyż dostawy świeżego mięsa do znaczącej części sklepów własnych są realizowane bez opakowań foliowych. Te działania będą także rozszerzane na dostawy wybranych produktów przetworzonych i pozwolą zmniejszyć zużycie folii o ok. 4 300 kg.

Ponadto, Sokołów aktywnie przeciwdziała marnowaniu żywności, poprzez współpracę z aplikacją Too Good To Go oraz akcje edukacyjne. – Nasze produkty tworzymy w oparciu o filary, jakimi są poszanowanie dla natury oraz dbałość o naszych konsumentów – podkreśla Bogusław Miszczuk. – Jako jeden z liderów rynkowych czujemy się odpowiedzialni nie tylko za nasze wyroby, ale i za środowisko, w którym działamy. Z całą pewnością nadal realizować będziemy szeroko zakrojone inwestycje, które pozwolą nam efektywnie połączyć zwiększanie mocy produkcyjnej z troską o nasze otoczenie.I

Poleć ten artykuł:

Polecamy