Spadek przewozów towarowych koleją

Spadek przewozów towarowych koleją

W minionym roku koleją przetransportowano ponad 236 mln ton ładunków, co stanowi spadek o 5% (13,9 mln ton) w porównaniu do 2018 r. W przewozach towarowych liderem było PKP Cargo z udziałem ponad 40% wg masy oraz prawie 44% wg pracy przewozowej. Rośnie jednak udział mniejszych przewoźników.

Jak podaje Urząd Transportu Kolejowego wyniki za pierwsze i drugie półrocze 2019 r. były zbliżone, jednak w porównaniu z rokiem poprzednim większy spadek masy przewożonych towarów miał miejsce w drugiej połowie roku. Dane za 2019 r. pozwalają również zauważyć rosnące zainteresowanie wejściem na rynek przez nowych przewoźników. W 2019 r. ośmiu nowych przewoźników zrealizowało przewozy ładunków. Usługi transportu kolejowego zaczynają świadczyć operatorzy logistyczni, przewoźnicy należący do międzynarodowych przedsiębiorstw kolejowych, ale także do przedsiębiorstw i producentów np. kruszyw.

W przypadku przewoźników towarowych warto zauważyć postępującą zmianę taboru. Dane na koniec III kwartału 2019 r. wskazują, że posiadają oni ponad 150 sztuk lokomotyw elektrycznych oraz ponad 6200 wagonów, których wiek nie przekracza 10 lat.

Jeśli chodzi o udziały w rynku, liderem było PKP Cargo (40,3% wg masy oraz 43,9% wg pracy przewozowej). Eksperci UTK zauważają, że w ostatnich latach rośnie udział mniejszych przewoźników, którzy stosunkowo krótko funkcjonują na rynku. W 2019 r. przedsiębiorcy, których udział w rynku nie przekraczał 1%, przetransportowali łącznie 13% masy ładunków. W przypadku pracy przewozowej łączny udział takich przewoźników wyniósł 10%. Mniejsi przewoźnicy to np. operatorzy logistyczni, którzy obecnie sami realizują przewozy do terminali, przedsiębiorstwa dla których przewozy kolejowe stanowią działalność pomocniczą w stosunku do głównego rodzaju działalności oraz przewoźnicy należący do międzynarodowych przedsiębiorstw mających swoje przedstawicielstwa w wielu krajach Europy.

Praca przewozowa w 2019 r. wyniosła 55,9,mld tonokilometrów i była niższa niż w 2018 r. o 3,7 mld tonokilometrów (6,3%). W 2019 r. odnotowano natomiast wzrost średniej odległości przewozów do 236 km (o blisko 2 km mniej niż w 2018 r.).

Eksperci UTK wskazują, na podstawie analizy trzech kwartałów minionego roku, że największy wpływ na wyniki przewozowe miał transport towarów masowych. W związku z mniejszym zapotrzebowaniem na kruszywa czy węgiel, zauważalny jest wzrost udziału przewozów intermodalnych. Wykorzystanie jednostek intermodalnych powinno wzrastać w najbliższych latach. Świadczą o tym inwestycje przewoźników w tabor dostosowany do przewozu kontenerów, jak również wsparcie z funduszy unijnych na projekty związane z takimi przewozami.

– Z roku na rok rośnie masa przewozów intermodalnych. Ten rodzaj transportu ma przed sobą przyszłość i należy go rozwijać – informuje dr inż. Ignacy Góra, prezes Urzędu Transportu Kolejowego. – Dzięki transportowi intermodalnemu optymalnie można wykorzystać transport samochodowy, kolejowy i morski – dodaje Góra.

(UTK)

Poleć ten artykuł:

Polecamy