Spotkanie biznesowo-szkoleniowe interLAN

Spotkanie biznesowo-szkoleniowe interLAN

Z satysfakcją informujemy, że inauguracyjne spotkanie szkoleniowe zorganizowane przez interLAN we współpracy z kancelarią prawną Iuridica zyskało pozytywny odbiór i docenione zostało przez partnerów biznesowych naszej firmy. Gośćmi wydarzenia było 30 przedstawicieli firm...

Pierwsza część obejmowała strategiczne zagadnienia prawa transportowego. Prowadzący, Łukasz Chwalczuk, przedstawił najważniejsze klauzule, jakie winno zawierać zlecenie. Ponadto omówione zostały cechy polis OCP i OCS. Przykłady praktyczne ponoszenia odpowiedzialności przewoźnika za uszkodzony towar nadały rumieńców dyskusji toczącej się wokół zagadnień prawnych.

 

Prowadzącym w drugiej części spotkania był Patryk Grzelak, który zaprezentował najnowsze osiągnięcia firmy interLAN, w tym rozwiązania mobilne, mechanizmy automatyzujące pracę w systemie i komunikację z kontrahentami oraz komunikacja z giełdami transportowymi. Szczególnym obszarem zainteresowań uczestników spotkania były także plany rozwojowe interLAN i innowacje w funkcjonowaniu systemu SPEED.

Uwieńczenie szkolenia stanowiła sesja networkingowa z udziałem pracowników działu wdrożeń, serwisu i sprzedaży w interLAN.

Spotkaniu towarzyszyła twórcza atmosfera i konstruktywne dyskusje na forum, jak i podczas indywidualnych konsultacji. Było ono szansą na wymianę doświadczeń i spotkanie specjalistów, borykających się z podobnymi problemami i wyzwaniami branży.

Poleć ten artykuł:

Polecamy