Stabilny wzrost przychodów Trans Polonia S.A. w 2012 roku

Stabilny wzrost przychodów Trans Polonia S.A. w 2012 roku

Grupa Kapitałowa Trans Polonia S.A., specjalizująca się w przewozie chemii płynnej, w 2012 roku wygenerowała przychody netto ze sprzedaży w wysokości 49.509 tys. zł. To 5 proc. wzrost w stosunku do 2011 roku, w którym to przychody wyniosły 46.931 tys. zł.

Ogólny wzrost przychodów jest wspierany przez przychody z usług transportu drogowego – dominującego segmentu Grupy. „Ten sposób świadczenia usług pozostaje nadal podstawowym sposobem transportu i logistyki płynnych ładunków chemicznych, a także ładunków spożywczych w cysternach oraz spożywczych przewożonych w temperaturze kontrolowanej” – informuje w komunikacie spółka.

Genezą słabszych wyników finansowych była ujemna rentowność transportu intermodalnego. Na wynikach GK Trans Polonia S.A. zaważył fakt, że ponoszone przez spółkę koszty stałe zaangażowania w ten segment działalności nie były równoważone przez regularne potoki ładunków.

Ubiegły rok był też dla spółki czasem rozwoju organicznego. Poprawa przychodów w stosunku do poprzedniego roku w transporcie drogowym była możliwa dzięki przeprowadzonym inwestycjom w specjalistyczne jednostki transportowe do przewozu ładunków chemicznych i spożywczych.

– W 2012 roku sfinalizowaliśmy program inwestycyjny, który umożliwił nam istotne rozbudowanie floty, co wpłynęło na zwiększenie naszego potencjału rynkowego – podkreśla Dariusz Cegielski, prezes zarządu Trans Polonia S.A. – W podsumowaniu ostatnich dwóch lat, na inwestycje wydaliśmy ponad 16 mln zł.

W 2013 roku firma zamierza koncentrować się na innowacyjnym rozwoju oraz rozszerzaniu wachlarza usług, m.in. rozwoju logistyki ciekłych produktów spożywczych, transporcie chłodniczym w kontrolowanej temperaturze oraz transporcie intermodalnym.

Fot. Dariusz Cegielski, prezes zarządu Trans Polonia S.A

Poleć ten artykuł:

Polecamy