Strategia CSR Quick Service Logistics Polska

Strategia CSR Quick Service Logistics Polska

Komentarz Agnieszki Sałek, dyrektor handlowej Quick Service Logistics Polska

Jakie priorytety w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu stawia sobie firma Quick Service Logistics Polska w ramach zaprezentowanej właśnie strategii QSER?
Agnieszka Sałek, dyrektor handlowa QSL Polska: Quick Service Logistics Polska jako część grupy Meyer Quick Service Logistics jest firmą opartą o rodzinne wartości, w której troska o ludzi i środowisko od początku była jednym z głównych priorytetów. W ramach przedstawionej nowej strategii kluczowe są dla nas dwa obszary: społeczny i środowiskowy. W zakresie społecznym chcemy postawić przede wszystkim na wsparcie dla osób potrzebujących. W obszarze środowiskowym skupiamy się przede wszystkim na ograniczeniu i kompensacji śladu węglowego oraz obniżaniu śladu środowiskowego poprzez optymalizację procesów oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii i wdrażanie innowacji. Działania CSR są niezbędne dla zrównoważonego, odpowiedzialnego rozwoju biznesu, dlatego włączamy strategię QSER do codziennej agendy działań QSL Polska.

Jakie działania w obszarze polityki społecznej realizuje QSL Polska?
AS: Zarówno nasza firma, jak i każdy z nas z osobna jest częścią większej społeczności, w której zawsze, a szczególnie w tych trudnych czasach pandemii, powinniśmy się wspierać. Dzięki zespołowi, know-how i infrastrukturze dedykowanej logistyce żywności wsparliśmy Banki Żywności, nieodpłatnie przewożąc jedzenie do ich magazynów, skąd następnie przekazywane jest ono potrzebującym. Przekazujemy także dotację pieniężną na realizację ich działań statutowych.

Jakie działania w obszarze polityki środowiskowej realizuje QSL Polska?
AS: W QSL Polska od początku kładziemy duży nacisk na technologie przyjazne środowisku – stąd współpraca z parkiem magazynowym, który, rozumiejąc te wyzwania, umożliwił nam wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań w naszych lokalizacjach, np. ogrzewanie wody używanej w magazynie za pomocą paneli fotowoltaicznych. Naszym priorytetem jest efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów, czego przykładem jest realizacja dostaw w trybie „drop&go”, który znacząco skraca czas przekazania towaru klientowi. Ciągle optymalizujemy trasy na podstawie aktualnych danych, co także pozwala nam m.in. na zmniejszenie śladu węglowego. Mówiąc o śladzie środowiskowym w logistyce kluczowym aspektem jest nowoczesna flota. Wszystkie pojazdy QSL Polska spełniają normę Euro 6. Modernizacja trwa w całej grupie Meyer QSL, a już osiągnięty sukces – o ponad 11% zredukowana emisja spalin, został doceniony przyznaniem nam przez GS1 etykiety logistycznej Lean and Green.

Jakie plany na przyszłość w obszarze CSR ma grupa Meyer Logistics oraz QSL Polska?
AS: Z powodu pandemii musieliśmy zweryfikować nieco nasze plany na najbliższą przyszłość, będziemy jednak konsekwentnie, krok po kroku, wdrażać założenia strategii QSER. Celem grupy Meyer QSL jest dwudziestoprocentowa redukcja zanieczyszczeń związanych z logistyką na wszystkich rynkach, na których jesteśmy obecni. W QSL Polska możemy pochwalić się tym wynikiem już od początku działalności. W najbliższym czasie planujemy, jako grupa, skupić się na rekompensacie śladu węglowego poprzez wsparcie organizacji zajmujących się nasadzeniami drzew.

(QSL)

Poleć ten artykuł:

Polecamy