Sukcesy Kuehne + Nagel

Dla globalnie działającej Grupy Kuehne + Nagel rok 2015 był kolejnym rokiem zakończonym sukcesem.

Z powodu silnego kursu franka szwajcarskiego, obroty netto spadły o 4,4% do poziomu 16.731 mln CHF, natomiast zysk brutto pozostał na ubiegłorocznym poziomie. Wynik operacyjny (EBITDA) wzrósł o 3,6% do 1.041 mln CHF.

 

Marża EBIT wyniosła 5,1% i przekroczyła założony cel przed czasem. Zysk za rok poprawił się o 5,4% (w stałych kursach walut o 12,7%) do 679 milionów CHF. Za rok 2015 Zarząd zaproponuje na Walnym Zgromadzeniu dywidendę w wysokości 5,00 CHF za akcję.

Spedycja morska

W międzynarodowym rynku transportu morskiego charakteryzującego się wysoką zmiennością kursów i słabym wzrostem, Kuehne + Nagel koncentruje się na zyskownym biznesie. W pierwszej połowie roku doprowadziło to do spadku wolumenu, który następnie został zrekompensowany w drugiej połowie przez najbardziej dochodowe linie, w tym wewnątrz Azji i Ameryki Północnej. W Europie jego morskie usługi logistyczne wykazywały stagnację, a wyraźne wzrosły wolumenów dotyczyły handlu do i z Ameryki Północnej i Południowej. W odniesieniu do specjalistycznych rozwiązań takich jak kontenery chłodnicze i LCL, Kuehne + Nagel zyskała udział w rynku i wzmocniła swoją pozycję lidera. W sumie firma obsłużyła 3,8 mln TEU – taka sama ilość jak w poprzednim roku, ale z poprawą rentowności: Zysk brutto za TEU wzrósł o 5,2%, a marży EBIT (współczynnik konwersji) wzrósł z 30,3% do imponujących 33,2%. EBIT wzrósł o 15,3% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Spedycja lotnicza

Na rynku frachtu lotniczego Kuehne + Nagel pomyślnie utrzymywał kurs w odniesieniu do stagnacji i nieznacznie malejącego rynku globalnego. Spółka zwiększyła swój tonaż o 4,7% do 1.250.000 ton, tym samym potwierdzając swoją pozycję drugiego największego światowego spedytora lotniczego.

 

Poprzez skupienie się na rozwiązaniach frachtu lotniczego dla różnych sektorów branżowych, uzyskano znaczące zwycięstwa biznesowe w obsłudze sektora farmaceutycznego, lotniczego oraz w transporcie produktów łatwo psujących się.

 

KN FreightNet, innowacyjny portal internetowy, okazał się nowy skutecznym kanałem sprzedaży.

 

Dzięki niemu klienci na całym świecie mogą otrzymywać oferty na usługi frachtu lotniczego, miejsce rezerwacji w zaledwie kilka minut, a potem śledzić swoje przesyłki.

Spedycja drogowa

Rozwój operacji w spedycji drogowej pozostaje stabilny, pomimo trudnej sytuacji rynkowej w Europie. Działania drobnicowe udało się rozgrzeszyć w Niemczech, Francji i Wielkiej Brytanii. Nowa koncepcja biznesowa dla przesyłek LTL i FTL, przyczyniła się do zadowalających notowań tej jednostki biznesowej. Przejęcie przez Kuehne + Nagel amerykańskiej spółki logistycznej ReTrans, specjalizującej się w zarządzaniu transportem multimodalnym, był ważnym krokiem w rozwinięciu działalności poza Europą i już w IV kwartale przyniósł wymierne efekty. Ogólny pozytywny rozwój w tej dywizji został zmniejszony poprzez antymonopolową grzywnę nałożoną przez francuski organ ochrony konkurencji na dwadzieścia francuskich usługodawców. W tym Grupę Allen, którą Kuehne + Nagel przejął w 2009 roku, z tego 33 mln CHF powstałe ze strony wykonawcy w czasie przed nabyciem Grupy Allen.

 

Kuehne + Nagel odcina się od takiego rodzaju praktyk biznesowych i dysponuje kompleksowym programem zwalczania takich praktyk. Spadek EBIT z 30 mln CHF w poprzednim roku do 7.000.000 CHF zawdzięcza głównie antymonopolowej grzywnie. Firma Kuehne + Nagel wniosła odwołanie od decyzji francuskiego organu ochrony konkurencji.

Logistyka kontraktowa

Specyficzne rozwiązania Kuehne + Nagel dla całościowego łańcucha spotkały się z dużym popytem na rynku, co zostało potwierdzone przez nowe kontrakty biznesowe w 2015 roku wraz z dodatkową przestrzenią magazynową wielkości 860.000 m2.

 

Trzy strategiczne inicjatywy – celowy wzrost, ciągłe doskonalenie procesów i optymalizacja magazynowa – okazują się skuteczne. W roku sprawozdawczym, Kuehne + Nagel zarządzało łącznie ponad 9,5 mln m2 powierzchni magazynowej i logistycznej dla swoich klientów na całym świecie. W tym samym czasie bezczynność przestrzeni magazynowej spadła z 4,2% do 3,5%. Obroty netto z logistyki kontraktowej zanotowały wzrost skorygowany o kurs walutowy 5,5%. Niemniej jednak negatywne skutki walutowe, które szczególnie dotknęły ten dział, a także działalność logistyki zajmującej się napojami w Wielkiej Brytanii, w znacznym stopniu wpłynęły na wynik. Marża EBIT zmniejszyła się z 153 mln CHF, w stosunku do poprzedniego roku, do 119 mln CHF.

Poleć ten artykuł:

Polecamy